1 2 3 4 5 6

Novice

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
23.05.2019 10:29

Pomoč na domu in Dnevni center »Školjka«

Socialnovarstvena storitev Pomoč na domu, ki jo izvajamo na CSD Južna Primorska, Enota Piran vključuje organiziranje socialne oskrbe na domu starejšim in invalidnim osebam ter dolgotrajno bolnim, ki si sami ne morejo več pomagati in jim tudi svojci ne zmorejo nuditi ustrezne/zadostne pomoči. V nekaterih primerih storitev nadomešča institucionalno varstvo. Pomoč izvajamo vse dni v tednu, vključno z vikendi in prazniki, od 6. do 22. ure, saj se prilagajamo potrebam, ki jih zaznavamo na terenu. Pomoč vključuje tudi dostavo toplega obroka na dom. Če upravičenec sam ne zmore kriti stroškov storitve, pristojni CSD izvede postopek oprostitve oz. doplačila storitve. Storitev je tako dostopna vsem občanom. V zadnjih letih pa se, zaradi naraščanja potreb po vključitvi ter povečanju obsega storitve, srečujemo s čakalnimi vrstami. Ocenjujemo, da se bo število uporabnikov storitev, zaradi staranja prebivalstva še povečalo. V letu 2018 smo pomoč nudili okoli 100 uporabnikom.

Že od leta 2003, pod našim okriljem deluje tudi program dnevnega varstva, ki ga izvaja Dnevni center »Školjka« Piran. Slednji omogoča uporabnikom, ki potrebujejo več ur varstva in pomoči, da ostanejo v domači oskrbi. Zaradi majhnega števila uporabnikov je možen pristen stik s posameznikom, prilagajanje individualnim željam, zmožnostim in potrebam. V program se dnevno vključuje od 6 do 10 uporabnikov mesečno. Za obogatitev programa dnevnega centra, ki so usmerjene v razširitev dejavnosti in prilagajanju potrebam občanov, izvajamo številne dejavnosti: medgeneracijske delavnice, igranje družabnih iger, dnevno telovadba (prilagojeno sposobnostim in zmožnostim uporabnikov), povezovanje s šolami in upokojenci, predavanja za uporabnike, strokovne delavce in svojce, predstavitve naše dejavnosti strokovnim delavcem različnih inštitucij ter v medijih. Ugotavljamo, da oviro pri vključevanju v program predstavlja slabša dostopnost lokacije, zaradi česar bi bilo potrebno zagotoviti subvencionirane prevoze posameznikom in vzpostavitev dodatnega dnevnega centra na območju KS Lucija.

Tako storitev ''Pomoč na domu'' kot program Dnevni center »Školjka« financira Občina Piran, ki je odzivna na potrebe svojih občanov in je že v letu 2017 omogočila zaposlitev dodatne socialne oskrbovalke. V letošnjem letu pa bomo lahko zaposlili še eno delavko. Skupno bo tako zaposlenih 17 socialnih oskrbovalk, katerih delo koordinira strokovna delavka-koordinatorka pomoči na domu. Poleg tega nam bo občina zagotovila sredstva za nakup novega službenega vozila. Vsekakor so potrebe po storitvi večje kot so možnosti vključitve, vendar se trudimo, da bi zagotovili vsakomur kakovostno storitev.

Avtor: mag. Katja Lena, pomočnica direktorice CSD Južna Primorska