1

Novice

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
17.07.2019 10:24

Obvestilo Rižanskega vodovoda Koper o opravljenem monitoringu pitne vode

Ves čas je oskrba s pitno vodo na celotnem območju obalnih občin varna in pod nadzorom. Rižanski vodovod Koper odjemalce kljub vsemu poziva k racionalni rabi vode.

ARSO izvaja dnevno monitoring na vseh vodnjakih in vrtinah dolvodno od kraja izlitja do izvira Rižane. Včeraj, dne 15. 7. 2019,  se je na dveh opazovalnih vrtinah zaznal vonj po mineralnih oljih, analiza je potrdila onesnaženje. Na podlagi analiz, ki jih izvaja NLZOH Koper,  je bilo na opazovalni vrtini P-19 ugotovljeno onesnaženje v koncentraciji 13mg/l, na opazovalni vrtini R-14 pa 37 µg/l. Onesnaženje ni doseglo vodnega vira pitne vode. O tem je bil obveščen RVK Koper in vsi člani operativne skupine.

Na podlagi teh ugotovitev  ARSO izvaja dodatni monitoring še na štirih opazovalnih vrtinah z namenom ugotovitve hitrosti širjenja kerozina in določitve njegove dejanske lokacije. Prav tako je RVK takoj pristopil k pogostejšem vzorčenju in analizi vode na izviru Rižane in na črpališču Podračje na vodnjaku R-13. Rezultati doslej preiskanih vzorcev na prisotnost mineralnih olj ne kažejo onesnaženja.

Danes zjutraj se je operativna skupina sestala neposredno na terenu z namenom, da se je seznanila s položajem in lastnostmi posameznih vrtin in si jih ogledala na terenu. Na sestanku so bile obravnavane potencialne lokacije in način izvajanja črpanja onesnaženja iz vrtin. Glede na geološke značilnosti terena sta se kot potencialno primerni izkazali dve lokaciji, za kateri ima operativna skupina že določene logistične in tehnološke postopke ter zadolžitve za pričetek črpanja. Odločitev o pričetku črpanja na posamezni opazovalni vrtini bo sprejeta na podlagi rezultatov monitoringa.

Za primer morebitnega onesnaženja površinskih vodotokov je izvajalec službe čiščenja celinskih voda že postavil pregrade (baraže) in pivnike za zadrževanje morebitnega onesnaženja. Interventna ekipa je v pripravljenosti za posredovanje.