1 2 3 4 5 6

Novice

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
06.12.2019 09:45

Pohitite s prijavo škode na stvareh zaradi posledic poplav

Dne 12. do 14. novembra 2019, so poplave kot posledica visokega plimovanja morja prizadele posamezna obalna območja naše države. Ker bo po prvih ocenah škoda presegla 0,3 promila državnega proračuna, je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) dne 25. novembra 2019, izdala sklep št. 844-31/2019-15-DGZR, o pričetku ocenjevanja škode na stvareh. 

Ocenjevanje škode se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, stavbah oziroma infrastrukturi in vodotokih v občinah Izola, Koper, Piran in Ankaran.

OBRAZCI

Pomembno: pri vseh obrazcih pod rubriko Vrsta nesreče navesti: Poplave zaradi močnih padavin, poplave vodotokov in morja.

Prijava škode na stvareh  

Oškodovanci morajo škodo prijaviti izključno na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na tej spletni strani ali jih prevzamete v sprejemni pisarni Občine Izola. Dostopni so tudi na sledeči povezavi: http://www.urszr.si.

OBRAZEC 1 – »Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.

OBRAZEC 3 – »Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.

OBRAZEC 4 – »Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,« je namenjen prijavi delne škode na objektih.

OBRAZEC 5 – »Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči,«  je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

Navodila za izpolnjevanje vlog
  • na »Obrazcu 1« izpolnite rubrike od 1.4 dalje. V tabeli pod točkama 1.7 in 1.8., namenjeni oceni škode, vpišete podatke o parcelnih številkah (A), katastrskih občinah (B) in oceno poškodovane površine (površina v ha). 

Ostalih podatkov oškodovanci ne izpolnjujejo. Vlogo mora oškodovanec lastnoročno podpisati, in sicer na dveh mestih. Na obrazec dopišite tudi vašo telefonsko številko.

  • na »Obrazcih 3, 4 in 5« izpolnite rubrike od številke 2 dalje, razen rubrike »2.7. CENTROID x, CENTROID y«. Nato nadaljujte z izpolnjevanjem rubrike 3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU. V rubriko »3.7. KONTAKTNI PODATKI« vpišite telefonsko številko, na katero ste dosegljivi, zaradi dogovora glede obiska ocenjevalne komisije. 

Rubrike 4. »Ocena škode« ne izpolnjujete, ker to izpolni občinska komisija. Vlogo mora oškodovanec lastnoročno podpisati, in sicer na dveh mestih.

Oddaja vlog

Vloge morate oddati najkasneje do torka, 10. decembra 2019, do 12. ure, in sicer:

-       v sprejemni pisarni Občine Piran v času uradnih ur ali

-       po pošti na naslov Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran-Pirano, s pripisom: »Vloga – plimovanje november 2019« (upošteva se datum poštnega žiga).

Postopek ocene škode (pristojnost občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh)

Naloga Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh, ki jo imenuje župan občine Izola je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija najkasneje do 19. decembra 2019, vnese v spletno aplikacijo Ajda.

Prijavljeno škodo preverijo regijske komisije in državna komisija za ocenjevanje škode. Državna komisija pripravi končno oceno škode ter jo pošlje Vladi RS. Vso dokumentacijo (obrazce/izvirnike vlog in izpise z Ajde) mora občinska komisija oddati na Izpostavo URSZR Koper, kjer zadevo pregledajo in predajo pristojnemu ministrstvu. Pristojna ministrstva bodo pripravila program za odpravo posledic škode, ki ga bo potrdila Vlada RS. V primeru odobritve s strani Vlade RS, boste upravičeni do dodelitve državnih sredstev za odpravo posledic škode, sami pa boste neposredno sodelovali z državnimi institucijami, ki vam bodo posredovale vse potrebne informacije za morebitno izplačilo odškodnin. Občina Izola nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki so v poplavah nastale fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države Republike Slovenije.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletni strani URSZR http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os7.htm

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na telefonski številki 05/ 6710 380 (Občina Piran).