1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

22

maj

26.04.2012 12:58

Javni poziv za predložitev letnih programov turističnih društev na območju občine Piran za leto 2012

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/12), Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Piran (Uradne objave PN, št. 21/04), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Piran (Uradni list RS, št. 30/12) in sklepa župana Občine Piran z dne 26.4.2012 Občina Piran objavlja
 
 
JAVNI POZIV
za predložitev letnih programov turističnih društev na območju občine Piran oz. programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine Piran, katere bo Občina Piran sofinancirala iz proračunskih sredstev za leto 2012
 
 
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje letnih programov turističnih društev na območju občine Piran oz. sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine Piran.
Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, ki so podrobneje opredeljene v dokumentaciji javnega poziva.
 
2. Splošni pogoji za sodelovanje oz. prijavo na javni poziv:
Na javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov turističnih društev se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
·  imajo sedež na območju občine Piran oz. spodbujajo razvoj turizma na območju občine  
    Piran,
·  so registrirani po Zakonu o društvih,
·  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa
    Zakon o društvih,
·  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
    načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
·  imajo potrjen program s strani pristojnega organa društva,
·  so Občini dostavili poročilo o realizaciji programa in doseženih rezultatih v preteklem letu, 
   vključno s finančnim poročilom ter prikazom vseh virov financiranja programa (velja za
   društva, katerih programi so bili  sofinancirani iz občinskega proračuna v letu 2011),
·  da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju 
   občine in širše,
·  izpolnjujejo druge pogoje iz tega poziva.
 
 
3. Merila in kriteriji za izbiro aktivnosti v okviru letnih programov turističnih društev, ki
    bodo sofinancirane iz občinskega proračuna, so sestavni del dokumentacije javnega   
    poziva.
 
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
    Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov turističnih   
    društev iz občinskega proračuna v letu 2012, znaša 4.800,00 EUR.
 
     Na podlagi v dokumentaciji navedenih meril in kriterijev bo Občina Piran sofinancirala
     aktivnosti oz. programe turističnih društev v višini razpisanih sredstev.
    
     Rok za izvedbo aktivnosti oz. realizacijo programov je 30. november 2012, rok za črpanje
     odobrenih sredstev pa 31.12.2012.
5.  Dokumentacija javnega poziva obsega:
    besedilo javnega poziva,
    navodila za izpolnjevanje obrazcev,  
    merila in kriterije za izbiro programov, ki so predmet javnega poziva,
    prijavne obrazce,
    izjavo predlagatelja,
    seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti vlogi.
 
Dokumentacija javnega poziva in prijavni obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
Dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko predlagatelji v pozivnem roku prejmejo tudi na Uradu za gospodarstvo in turizem Občine Piran (tel. 6710 331, 6710 344).
 
 
6. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, navedene v dokumentaciji javnega poziva.
 
Vloga z zahtevanimi prilogami mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 22.5.2012 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene pošiljke ali žig vložišča Občine Piran na vlogi).  
Vloga mora biti ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje programov turističnih društev 2012«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden predlagatelj.
 
Z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije javnega poziva.
 
Vloge, ki bodo nepravočasne, nepopolne oz. jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
 
 
7. Obvestilo o izidu javnega poziva (obvestilo o izboru)
Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni v 30. dneh po odpiranju vlog in izboru upravičencev.
Z upravičenci se sklene pogodba o sofinanciranju.
                                                                                 
OBČINA PIRAN
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/12), Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Piran (Uradne objave PN, št. 21/04), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Piran (Uradni list RS, št. 30/12) in sklepa župana Občine Piran z dne 26.4.2012 Občina Piran objavlja
 
 JAVNI POZIV
za predložitev letnih programov turističnih društev na območju občine Piran oz. programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine Piran, katere bo Občina Piran sofinancirala iz proračunskih sredstev za leto 2012 

 
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje letnih programov turističnih društev na območju občine Piran oz. sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine Piran.
Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, ki so podrobneje opredeljene v dokumentaciji javnega poziva.
 
2. Splošni pogoji za sodelovanje oz. prijavo na javni poziv:
Na javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov turističnih društev se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
·  imajo sedež na območju občine Piran oz. spodbujajo razvoj turizma na območju občine  
    Piran,
·  so registrirani po Zakonu o društvih,
·  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa
    Zakon o društvih,
·  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
    načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
·  imajo potrjen program s strani pristojnega organa društva,
·  so Občini dostavili poročilo o realizaciji programa in doseženih rezultatih v preteklem letu, 
   vključno s finančnim poročilom ter prikazom vseh virov financiranja programa (velja za
   društva, katerih programi so bili  sofinancirani iz občinskega proračuna v letu 2011),
·  da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju 
   občine in širše,
·  izpolnjujejo druge pogoje iz tega poziva.
 
 
3. Merila in kriteriji za izbiro aktivnosti v okviru letnih programov turističnih društev, ki
    bodo sofinancirane iz občinskega proračuna, so sestavni del dokumentacije javnega   
    poziva.
 
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
    Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov turističnih   
    društev iz občinskega proračuna v letu 2012, znaša 4.800,00 EUR.
 
     Na podlagi v dokumentaciji navedenih meril in kriterijev bo Občina Piran sofinancirala
     aktivnosti oz. programe turističnih društev v višini razpisanih sredstev.
    
     Rok za izvedbo aktivnosti oz. realizacijo programov je 30. november 2012, rok za črpanje
     odobrenih sredstev pa 31.12.2012.

5.  Dokumentacija javnega poziva obsega:
    besedilo javnega poziva,    navodila za izpolnjevanje obrazcev,      merila in kriterije za izbiro programov, ki so predmet javnega poziva,    prijavne obrazce,    izjavo predlagatelja,    seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti vlogi.
 
Dokumentacija javnega poziva in prijavni obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
Dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko predlagatelji v pozivnem roku prejmejo tudi na Uradu za gospodarstvo in turizem Občine Piran (tel. 6710 331, 6710 344).
 
 
6. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, navedene v dokumentaciji javnega poziva.
 
Vloga z zahtevanimi prilogami mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 22.5.2012 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene pošiljke ali žig vložišča Občine Piran na vlogi).  
Vloga mora biti ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje programov turističnih društev 2012«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden predlagatelj.
 
Z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije javnega poziva.
 
Vloge, ki bodo nepravočasne, nepopolne oz. jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
 
 
7. Obvestilo o izidu javnega poziva (obvestilo o izboru)
Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni v 30. dneh po odpiranju vlog in izboru upravičencev.
Z upravičenci se sklene pogodba o sofinanciranju.
                                                                                 
OBČINA PIRAN


Dokumenti za prenos:

Napovednik

oktober

09

Piran

Fotografska razstava Piran, lep kot še nikoli

september

05

Cerkev Marije zdravja

Spomnim se tistega dne, ko si prišla, kot da bi padla z neba

september

26

Portorož, Piran

Dan evropskega teritorialnega sodelovanja 2018