1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

29

maj

21.05.2012 08:01

Javni natečaj za delovno mesto Višji referent za gospodarske dejavnosti

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB3 in 65/08), OBČINA PIRAN objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI REFERENT  za gospodarske dejavnosti m/ž
v Uradu za gospodarstvo in turizem občinske uprave Občine Piran


Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj;
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • osnovna raven znanja italijanskega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, obvezno usposabljanje opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja ZJU (Uradni list RS, št. 63/07). Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G) opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

Kratek opis delovnega mesta:
 • vodenje upravnih postopkov na področju gospodarstva,
 • vodenje upravnih postopkov na področju izdaje dovoljenj za prekomerno obremenitev okolja s hrupom,
 • priprava in izvajanje programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in ribištva,
 • sodelovanje pri razvojnih projektih podeželja, kmetijstva, gozdarstva in ribištva

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent  opravljal v nazivu višji referent  III. z možnostjo napredovanja v naziv višji referent  II. in višji referent  I.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • obvlada osnovno raven znanja italijanskega jezika.
4. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Piran pridobiti podatke, navedene v 3. točki, iz uradnih evidenc.  

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in opisa delovnih izkušenj, na podlagi razgovora s kandidati, ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to potrebno.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za uradniško delovno mesto višji referent «, na naslov: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Piran. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.piran@piran.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Piran na naslovu: www.piran.si.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri mag. Patriciji Višnjevec  tel. 05/ 6170 321.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

ŽUPAN
Peter Bossman

Piran, 17.5.2012
Številka  1001-4/2012


Dokumenti za prenos:

Napovednik

avgust

02

Cerkev Marije Zdravja na Punti, Piran

Fotografska razstava Boruta Kranjca Pot

avgust

14

Monfort, Portorož

Bližnja srečanja med Slovenijo in Avstrijo – pogled preko obzorja

avgust

15

Centralna plaža Portorož

Ustvari si poletje