1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

19

december

30.11.2012 08:00

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran objavlja na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami), 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem (Uradne objave PN, št. 23/04 in Uradni list RS, št. 32/2011) naslednje                               

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

 ZA ODDAJO POSLOVNIH  PROSTOROV V NAJEM

 

objavljeno na spletni strani Občine Piran www.piran.si od dne 30.11.2012

 

I. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:

 Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori:

 

1. ULICA SVOBODE 31, PIRAN, pritličje

   parc. št.1034 k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 19,14 m2

predvidena dejavnost : pisarna ali obrt

začetna - izklicna višina mesečne najemnine:146,08 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

2. ULICA SVOBODE 115, PIRAN, pritličje

   parc. št. 999, 1000 k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 26,72 m2

predvidena dejavnost : pisarna ali obrt

začetna - izklicna višina mesečne najemnine: 201,01 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 let0, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

 

3. ULICA IX. KORPUSA 8, PIRAN, pritličje

   parc. št. 849 k.o. Piran

 

skupna površina: 23,38 m2

predvidena dejavnost : atelje – galerija ali opravljanje obrti

začetna - izklicna višina mesečne najemnine:  254,88 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

 

4. ZELENJAVNI TRG 3, PIRAN

   parc. št. 720, k.o. Piran

 

skupna površina: 29,15 m2

predvidena dejavnost : trgovina ali opravljanje obrti

začetna - izklicna višina mesečne najemnine:  712,50 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

5. Župančičeva 14, PIRAN, mansarda – levo I

   parc. št.1205  k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 16,84 m2

predvidena dejavnost : pisarna

začetna - izklicna višina mesečne najemnine: 100,03 / 177,66 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

6. Župančičeva 14, PIRAN, mansarda – levo II

   parc. št.1205  k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 12,80 m2

predvidena dejavnost : pisarna

začetna - izklicna višina mesečne najemnine: 76,03 / 135,04 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

7.  Župančičeva 14, PIRAN, mansarda – desno I

   parc. št.1205  k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 21,96 m2

predvidena dejavnost : pisarna

začetna - izklicna višina mesečne najemnine: 130,44 / 231,68 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

 

8.  Župančičeva 14, PIRAN, mansarda – desno II

   parc. št.1205  k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 16,18 m2

predvidena dejavnost : pisarna

začetna - izklicna višina mesečne najemnine: 96,11 / 170,70 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

 

9.  Župančičeva 14, PIRAN, mansarda – desno III

   parc. št.1205  k.o. 2630 Piran

 

skupna površina: 10,53 m2

predvidena dejavnost : pisarna

.

začetna - izklicna višina mesečne najemnine: 62,55 / 111,09 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

 

10. SEČOVLJE 21, SEČOVLJE, pritličje

      parc.št. 3588/4 k.o. 2632 Sečovlje

 

skupna površina: 205,92 m2

predvidena dejavnost : opravljanje gostinske ali druge storitvene dejavnosti

urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen

začetna - izklicna višina mesečne najemnine:   1.485,83 EUR

poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

 

Namen objave razpisa je pridobiti najemnika, ki bo poslovni prostor prevzel in v njem najkasneje v roku 1  meseca od podpisa najemne pogodbe v poslovnem prostoru pričel izvajati dejavnost.

 

Posebni pogoji najema poslovnega prostora:

- za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne vrača;

- v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic.

- najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih prostorih.

 

II. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

 

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

 

1. Firmo ter sedež ponudnika.

2. Navedbo davčne in matične številke.

3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet ponudbe.

4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma:

  1. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
  2. za društva: odločbo o vpisu v register društev
  3. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.

6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in zajema predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti.

7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.

 

III. POGOJI NAJEMA

 

- Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

 

- Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo.

 

- Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov.

 

- Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno.

 

- Najemnik mora dati pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa.

 

 

IV. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

 

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: OBČINA PIRAN, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNIEGA PROSTORA – NE ODPIRAJ« in »LOKACIJA (naslov poslovnega prostora)«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 18.12.2012 do vključno 12.00 ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.

 

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

 

V. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

 

Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:

- nova ali edina dejavnost v kraju,

- vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev,

- ponujena višina mesečne najemnine za poslovni prostor,

- da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora na območju občine,

- da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti občine Piran.

- atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti.

 

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 60 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.

 

Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe.

 

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno z določili odloka, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil.

Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti.

Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne  pogodbe  in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi.

 

VI. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

 

  1. Odpiranje ponudb bo 19.12.2012 ob 8.30 uri v prostorih občinske uprave na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno.
  1. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

 

VII. INFORMACIJE

 

Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za premoženjsko pravne zadeve pri ga. Šalkovič v času uradnih ur (ponedeljek 8-12, sreda 8-12 in14-17, petek 8-12) ali po telefonu na št. (05) 671 03 49.

 

Številka:. 3528-9/2012

V Piranu, dne 23.11.2012

Župan Občine Piran

                                                                                     Peter Bossman
Napovednik

oktober

09

Piran

Fotografska razstava Piran, lep kot še nikoli

september

05

Cerkev Marije zdravja

Spomnim se tistega dne, ko si prišla, kot da bi padla z neba

september

27

Galerija Hermana Pečariča Piran

Veter Mediterana, tradicionalna plovila Jadrana