1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

01

februar

18.01.2013 07:56

Javni poziv za izbor programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2013

Naziv in sedež naročnika:

Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

             I.      Predmet javnega poziva 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov na naslednjih področjih:

 

 1. 1.      SOCIALNO VARSTVO -
 1. REDNI LETNI PROGRAMI HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ, ki imajo sedež društva oziroma podružnice društva na območju obalnih občin in katerih uporabniki so občani občine Piran
 2. PROGRAMI PREPREČEVANJA ODVISNOSTI OD DROG, ki se izvajajo na obalnem območju in katerih uporabniki so občani občine Piran

 

 1. MLADINSKO DELO IN PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

REDNI LETNI PROGRAMI MLADINSKIH ORGANIZACIJ, ki imajo sedež v občini Piran.

 

 1. 3.      KULTURA

REDNI LETNI PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV, ki imajo sedež v občini Piran

 

 1. 4.      IZOBRAŽEVANJE

REDNI LETNI PROGRAMI DRUŠTEV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA, ki imajo sedež v občini Piran

 

 1. 5.      DRUGI PROGRAMI

REDNI LETNI PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ,  s sedežem v občini Piran ali na obalnem območju, s članstvom občanov iz občine Piran

          II.      Pogoji javnega poziva

Do prijave oziroma obravnave vloge po tem javnem pozivu so UPRAVIČENE OSEBE, ki  izpolnjujejo:

splošne pogoje javnega poziva

-          prijavitelj ima status pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na razpisanem področju;

-          prijavitelji so izpolnili vse svoje dosedanje obveznosti do občine;

-          prijavljeni program je predmet javnega poziva

-          prijavljeni program, ni predmet financiranja drugih postavk proračuna Občine Piran za leto 2013 in bo izveden v letu 2013;

posebne pogoje javnega poziva

-          program je celovit ter izhaja iz potreb lokalnega okolja;

-          program je dostopen javnosti in ni namenjen ustvarjanju dobička;

-          program je realno ovrednoten ter izpolnjuje kriterije in merila za vrednotenje prijavljenih programov na razpisanem področju.

POPOLNA VLOGA je tista, ki je:

 • predložena na čitljivo izpolnjenih prijavnih obrazcih, opremljena s podpisi odgovornih oseb in žigom prijavitelja (velja za pravne osebe) na ustreznih mestih,
 • vsebuje vse podatke in priloge, zahtevane v prijavni dokumentaciji poziva po sledečih obrazcih:

-          Obrazec A - splošni podatki o prijavitelju;

-          Obrazec B (prijava programa) – B/1 - opis programa; B/2 - finančna konstrukcija programa;

-          Obrazec IZJAVA ;

-          Obrazec PRILOGE .

V postopku evidentiranja prispelih prijav bodo ZAVRŽENE VLOGE prijaviteljev v naslednjih primerih:

-          ne prispejo v predpisanem roku,

-          so nepopolne (prijavitelj vloge kljub pozivu ne dopolni v predpisanem roku),

-          prijavitelj ne izpolnjuje splošnih pogojev javnega poziva,

 

Vse ostale vloge bodo po vrstnem redu prispetja uvrščene v postopek komisijske obravnave. Iz nadaljnjega postopka za izbor s sofinanciranjem programa bodo izločene in ZAVRNJENE VLOGE prijaviteljev v naslednjih primerih:

-          prijavitelj, ne izpolnjuje posebnih pogojev javnega poziva.

       III.      Kriteriji in merila za vrednotenje programov, ki so predmet javnega poziva na posameznih področjih

 1. Kriteriji za vrednotenje:

 

1. SOCIALNO VARSTVO

a)      Redni letni programi humanitarnih in invalidskih organizacij:

-          humanitarni programi za pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam, ki lajšajo socialne, psihosocialne in druge življenjske stiske in težave občanov; programi preventivne socialne dejavnosti za kakovostno življenje starejših občanov; ljudi s kronično boleznijo; programi namenjeni človekoljubni dejavnosti, ki temelji na solidarnosti, samopomoči, prostovoljnemu delu in enakopravnosti vseh uporabnikov.

-          programi invalidskih organizacij, ki so načrtovani, organizirani in izvedeni tako, da zagotavljajo posebne potrebe in interese invalidov; programi, ki uporabnikom omogočijo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje; uporabnikom z različnimi oblikami invalidnosti in težavami v duševnem zdravju nudijo podporo pri odpravi socialnih ovir, za čimbolj neodvisno vključevanje in življenje v skupnosti - usposabljajo uporabnike za samopomoč, zagotavljajo informiranost, zagovorništvo; preprečujejo stiske in blažijo težave uporabnikov zaradi socialne ovir.

b)      programi preprečevanja odvisnosti od drog:

-          socialni programi za pomoč osebam in njihovim svojcem pri težavah in stiskah s katerimi  se soočajo zaradi odvisnosti od drog  -  programi terenskega dela z uživalci nedovoljenih drog; programi terapevtskih socialnih skupnost, programi osebne asistence in skupin za samopomoč

 

2. MLADINSKO DELO IN PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

redni letni programi mladinskih organizacij, ki imajo sedež v občini Piran

-          programi prijaviteljev so opredeljeni s statutom organizacije kot osnovna dejavnost

 

3. KULTURA

redni letni programi kulturnih društev, ki imajo sedež v občini Piran

-          področja dejavnosti: glasbena (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka, lutkovna, folklorna, etnološka, filmska, plesna, likovna, literarna in več zvrstna dejavnost.

 

4. IZOBRAŽEVANJE

redni letni programi društev s področja izobraževanja, ki imajo sedež v občini Piran

-          dopolnilni programi izobraževanja za šolske otroke in mladino;

-          programi izobraževanja za tretje življenjsko obdobje.

 

5. DRUGI PROGRAMI

Redni letni programi veteranskih organizacij

-          programi veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin s sedežem dejavnosti v občini Piran ali na obalnem območju, s članstvom občanov iz občine Piran.

 

 

 1. Merila za vrednotenje:

 

1. SOCIALNO VARSTVO

a)      Redni letni programi humanitarnih in invalidskih organizacij:

-          obdobje aktivnega delovanja organizacije,

-          obseg in kakovost načrtovanega programa v letu 2013 in v preteklih letih,

-          pomen delovanja programa za občino Piran (deficitarni program – pokritost območja).

b)      programi preprečevanja odvisnosti od drog:

-          obdobje aktivnega delovanja,

-          dostopnost programa za uporabnike iz območja občine Piran,

-          sprejetost programa in doseganje zastavljanje ciljev pri izvedbi programa v preteklih letih (večletni programi -dokumentirane reference),

-          povezanost z izvajalci drugih tovrstnih programov, ki delujejo v občini Piran.

 

2. MLADINSKO DELO - PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

Redni letni programi mladinskih organizacij, ki imajo sedež v občini Piran

-          obdobje aktivnega delovanja organizacije,

-          sodelovanje s programom v sklopu prireditev za mladino in otroke na območju občine Piran,

-          sodelovanje z drugimi mladinskimi organizacijami.

 

3. KULTURA

Redni letni programi kulturnih društev, ki imajo sedež v občini Piran:

-          izvajanje redne ali projektne dejavnosti, ki se zaključi z eno obvezno javno predstavitvijo (razstava, letni nastop, projekcija, produkcija…);

Sofinancira se redna dejavnost skupin – stroški mentorja, splošni materialni stroški in stroški največ dveh načrtovanih produkcij ali projektov. Za redno dejavnost se šteje dejavnost, ki poteka skozi vse leto, v  obliki rednih tedenskih vaj.

Pri sofinanciranju se upošteva:

      -     sodelovanje pri izvedbi prireditev lokalnega pomena;

-          pomen delovanja društva za razvoj kulture v občini Piran.

      V okviru kulturne dejavnosti se vsakemu prijavljenemu društvu, poleg enega obveznega

      projekta lahko sofinancira največ še dva (2) projekta!  

      V primeru, da v društvu redno  deluje več sekcij, se vsaki poleg enega obveznega projekta  

      lahko sofinancira še največ en  ( 1)  projekt!

 

4. IZOBRAŽEVANJE

Redni letni programi društev s področja izobraževanja, ki imajo sedež v občini Piran

-          pomen programov za mladino in starejše občane;

-          sodelovanje pri izvedbi projektov lokalnega pomena;

-          medgeneracijsko sodelovanje.

 

5. DRUGI PROGRAMI

Redni letni programi veteranskih organizacij, ki imajo sedež oziroma delujejo s članstvom na območju občine Piran

-          obdobje aktivnega delovanja na območju občine Piran;

-          sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in drugimi društvi.

 

 1. Uporaba kriterijev in meril za vrednotenje programov:

 

Programe bodo presojale in ocenjevale strokovne komisije na podlagi podatkov iz posamezne vloge (obrazci in priloge) in v skladu z merili glede na izpolnjevanje kriterijev.

Programi bodo uvrščeni v sofinanciranje na osnovi opravljenega vrednotenja.

 

        IV.      Skupna vrednost razpisanih sredstev javnega poziva Planirana vrednost razpisanih sredstev javnega poziva je 146.780 €

 1. Za področje socialnega varstva:        

25.600 €

 1. Za programe mladinskih organizacij:

3.600 €

 1. Za področje kulture:

100.600 €

 1. Za področje izobraževanja:

13.540 €

 1. Za druge programe:

3.440 €

           V.      Dokumentacija javnega poziva:

DOKUMENTACIJA javnega poziva obsega:

-          besedilo javnega poziva;

-          prijavne obrazce javnega poziva:

-          Obrazec A splošni podatki o prijavitelju;

-          Obrazec B –prijava programa;

-          Obrazec B/1 - opis programa;

-          Obrazec B/2 -finančna konstrukcija programa;

-          Obrazec IZJAVA;

-          Obrazec PRILOGE;

-          navodila za izpolnjevanje obrazcev.

 

Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva  na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si.

        VI.      Rok javnega poziva:

Javni poziv se prične z dnem objave in je odprt do 01.02.2013.

-          Oddaja in dopolnitev vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.

Če prijavitelj predloži več vlog, mora biti vsaka oddana v svoji, pravilno označeni ovojnici.

Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v petih dneh od prejema poziva pristojnih uslužbencev. Poziv je lahko posredovan ustno, po e- pošti ali pisno.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran  do vključno 01.02.2013.  Če je pošiljka oddana na pošti, mora biti poslana kot priporočena pošiljka!

Vloge oddane v vložišču Občine Piran morajo biti oddane v zaprti ovojnici !

Ovojnica mora biti čitljivo izpolnjena s podatki o pošiljatelju-prijavitelju in obvezno opremljena z oznako, ki glasi: "NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV 2013 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI – izbrano področje« (npr.: »NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV 2013 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI - socialno varstvo") na  hrbtni strani pa opremljena z naslovom prijavitelja.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja pravočasnih, popolnih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba bo izvedena po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.

Občina bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila predvidoma v 15-tih dneh po obravnavi na strokovni komisiji.

Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju izbranega programa.

KONTAKTNE OSEBE - pristojne uslužbenke za posredovanje informacij in dodatnih pojasnil so:

Đeni Rožec (za področje kulture in  izobraževanja), deni.rozec@piran.si  05 / 671 03 55

Ester Nussdorfer (za področje socialnega varstva, mladinskih in drugih programov) ester.nussdorfer@piran.si  05 / 671 03 17.

 

Župan

Peter Bossman
Napovednik

oktober

09

Piran

Fotografska razstava Piran, lep kot še nikoli

september

05

Cerkev Marije zdravja

Spomnim se tistega dne, ko si prišla, kot da bi padla z neba

september

27

Galerija Hermana Pečariča Piran

Veter Mediterana, tradicionalna plovila Jadrana