1 2 3 4 5

Občina Piran

Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. 

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol prideluje na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človeka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino, katero prikazuje Muzej solinarstva. V park se odpravimo peš ali s kolesom in si v družbi solinskih ptic ogledamo kraj, kjer si preteklost in sedanjost podajata roki.

Krajinski park Strunjan

Strunjanski polotok združuje veliko naravnih značilnosti slovenske obale pa tudi tistih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj presežnikov, saj tam najdemo najvišje prepadne flišne stene, najdaljši del naravnega morskega obrežja, edino slovensko morsko laguno, najmanjše soline ter najbolje ohranjeno kulturno krajino, značilno za slovensko obalo.

Oljčno olje

Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 
Pogoste raziskave zadnjih let nenehno potrjujejo, da je »mediteranski tip« prehranjevanja, ki temelji na jedeh z značilno količino oljčnega olja – najbolj zdrav. Najstarejša oljka v Istri se nahaja na Brionih, znanstveno pa je dokazano, da je stara okrog 1600 let. Kljub temu, da o oljčnem olju obstajajo zapisi nekaterih znanih grških in rimskih pisateljev iz antične dobe, ki v svojih delih slavijo izvrstnost in prefinjenost istrskega oljčnega olja, se o vrstah in številu dreves ne ve veliko.
Posebnost istrskega polotoka v gojenju oljk se odraža v dvatisočletni tradiciji in izjemni potrpežljivosti istrskega človeka, ki je na tem prostoru vzgojil nekaj specifičnih avtohtonih istrskih vrst.
V katalogu je opisano vse skupaj 23 vrst, od katerih je 11 domačih in 12 tujih. Dan je pregled najbolj osnovnih podatkov, ki lahko koristijo proizvajalcem oliv in oljčnega olja.
Domača olja iz naših, bolj hladnih krajev, so bolj aromatična in bolj zdravilna (imajo boljše razmerje maščobnih kislin) kot so olja iz južnih krajev Evrope ali Afrike. Ravno zaradi visoke vsebine nenasičenih maščobnih kislin, oleinske kisline in velike količine antioksidantov – polifenolov, je oljčno olje dokazani predpogoj zdravega načina življenja. 

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

18

februar

18.01.2013 08:06

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2013

Naziv in sedež naročnika:

Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

             I.      Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so projekti na naslednjih področjih:

 

1.   SOCIALNO VARSTVO

PROJEKTI SOCIALNE PREVENTIVE  za otroke in mladino iz občine Piran, ki se izvajajo na območju občine Piran.

Socialne delavnice, tematska srečanja in predavanja, katerih namen je večanje socialne zaščite otrok in mladostnikov z manj priložnosti ter preprečevanje vseh vrst nasilja in zlorab v njihovi socialni mreži, spodbujanje dobrih medosebnih vrstniških odnosov za izboljšanje njihovega socialnega okolja.

 

2.   KULTURA

PROJEKTI S PODROČJA KULTURE - prijaviteljev, ki imajo sedež v občini Piran oziroma izvajajo projekt na območju občine Piran

­   kulturne prireditve,

­   kulturne produkcije,

­   založništvo na vseh kulturnih področjih.

 

3.  PROMOCIJA

PROMOCIJSKI PROJEKTI  - prijaviteljev, ki izvajajo projekte na območju občine Piran

­   dogodki, katerih cilj je promocija občine Piran in predstavljajo širitev njene turistične ponudbe.

 

4.   ŠPORT

ŠPORTNI PROJEKTI – prijaviteljev, ki izvajajo projekt na območju Občine Piran

­   športne prireditve, tekmovanja.

 

5.   MLADINA

MLADINSKI PROJEKTI  – prijaviteljev, ki imajo sedež v Občini Piran

-          organizirana mladinska družabna srečanja za mlade iz občine Piran in mladinske prireditve, ki se izvajajo na območju občine Piran.

 

Projekti, ki niso predmet tega javnega razpisa:

-          aktivnosti javnih zavodov, društev in drugih subjektov, ki so del njihovega rednega programa,

-          projekti vseh vzgojno izobraževalnih zavodov, ki so sofinancirani na podlagi letne pogodbe;

-          pohodi, izleti, tabori, šolske ekskurzije, šolske valete in šolski plesi, pogostitve,

-          prireditve krajevnih skupnosti,

-          obletnice,

-          projekti namenjeni ustvarjanju dobička,

-          projekti vseh kulturnih društev, ki so prijavila programe za redno letno dejavnost na javni poziv Občine Piran v letu 2013.

 

ZA SOFINANCIRANJE STA LAHKO IZBRANA NAJVEČ DVA PROJEKTA ISTEGA PRIJAVITELJA NA VSEH PODROČJIH !

 

          II.      Pogoji javnega razpisa

Do prijave po tem javnem razpisu so UPRAVIČENI PRIJAVITELJI, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji:

-          prijavitelj ima status pravne ali fizične osebe v Republiki Sloveniji in je registriran za opravljanje dejavnosti na razpisanem področju;

-          prijavitelj je izpolnil vse svoje dosedanje obveznosti do občine;

-          projekt ni predmet financiranja drugih postavk proračuna Občine Piran za leto 2013;

-          projekt bo izveden in zaključen v letu 2013.

Posebni pogoji:

-          projekt izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je dostopen javnosti;

-          projekt mora biti realno ovrednoten glede na razpisana sredstva in izpolnjuje kriterije za vrednotenje prijavljenih projektov na razpisanem področju;

-          prijavitelj ima  zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo projekta.

 

POPOLNA PRIJAVA VLOGE

Vloga, ki je predložena na čitljivo izpolnjenih prijavnih obrazcih in je ustrezno opremljena.

Vsebuje vse podatke in priloge, zahtevane v prijavni dokumentaciji razpisa po sledečih obrazcih:

-          Obrazec A (splošni podatki o prijavitelju),

-          Obrazec B (prijava projekta) - B1 (vrsta in opis projekta) - B2 (finančna konstrukcija projekta),

-          Obrazec IZJAVA (izjave odgovorne osebe),

-          Obrazec PRILOGE (z jasno navedbo vseh prilog).

 

       III.      Kriteriji za vrednotenje projektov, ki so predmet javnega razpisa na posameznih področjih

 

1. SOCIALNO VARSTVO

Projekti socialne preventive  za otroke in mladino iz občine Piran, ki se izvajajo na

območju občine Piran

-          projekt je razvojno naravnan (utemeljitev);

-          prijavitelj se kot izvajalec projekta vključuje in sodeluje v mreži  z drugimi izvajalci projektov na področju socialne preventive, ki aktivno delujejo v občini Piran;

-          projekt izvajajo mentorji in predavatelji usposobljeni za delo na področju socialnega varstva (dokumentirane reference);

-          projekt se izvaja po modelu dobre prakse (dokumentirane reference);

-          v projektu so udeleženi starši, pedagogi in/ali druge pomembne osebe, ki so del preventivne socialne mreže ciljne skupine.

 

Zaprošena sredstva lahko za posamezen projekt znašajo največ 1.000 €.

 

2. KULTURA

Kulturni projekti:

­   izvirna zasnova in ustvarjalen pristop pri izvedbi projekta;

­   spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih;

­   dostopnost za širšo javnost (vstopnina - brez vstopnine);

­   odmevnost do sedaj izvedenih projektov (dokumentirane reference);

­   stopnja javnega interesa.

 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 60% celotne vrednosti posameznega projekta, vendar ne več kot 5.000 €.

 

3. PROMOCIJA

Promocijski projekti:

­   prepoznavna vsebina, ki poudarjaidentiteto občine Piran,

­   izvirna zasnova in ustvarjalen pristop pri izvedbi projekta,

­   bogatitev turistične ponudbe,

­   dostopnost za širšo javnost (vstopnina – brez vstopnine);

­   javna predstavitev projekta;

­   odmevnost do sedaj izvedenih projektov (dokumentirane reference);

­   stopnja javnega interesa.

 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 60% celotne vrednosti posameznega projekta, vendar ne več kot 7.000 €.

4. ŠPORT  

Športni projekti:

-          spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri športnih aktivnostih;

-          izvirna zasnova in ustvarjalen pristop pri izvedbi projekta;

-          množičnost športnega projekta;

-          mednarodna udeležba pri izvedbi projekta;

-          odmevnost do sedaj izvedenih projektov (dokumentirane reference).

 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 60 % celotne vrednosti posameznega projekta, vendar ne več kot 3.000 €.

  1. 5.      MLADINA

Mladinski projekti:

­   iz vsebine projekta je prepoznavna mladinska dejavnost;

­   načrtovalci, organizatorji in izvajalci projektnih aktivnostih so pretežno mladi;

­   izvajalec zagotavlja dostopnost in odprtost projektnih aktivnosti za vse zainteresirane udeležence (brezplačna družabna srečanja in javne prireditve);

­   izvajalec je že uspešno izvajal tovrstne projekte (dokumentirane reference) oziroma lahko oceni uspešnost ideje in zastavljenih ciljev projekta v svoji predstavitvi.

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ  60 % celotne vrednosti posameznega projekta, vendar ne več kot 3.000 €.

Postopek obravnave prispelih vlog in uporaba meril za dodelitev sredstev:

Župan imenuje komisijo za odpiranje vlog in komisije za strokovno presojo in ocenjevanje prijavljenih projektov na posameznih področjih.

 

V postopku odpiranja in evidentiranja prijav bodo ZAVRŽENE VLOGE prijaviteljev v naslednjih primerih:

-          nepravočasne vloge,

-          nepopolne vloge (jih prijavitelji kljub pozivu ne dopolnijo v predpisanem roku),

-          vloge, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev javnega razpisa,

-          vloge, ki niso predmet javnega razpisa,

-          vloge, ki niso pravilno izpolnjene ( finančna konstrukcija ).

 

Vse ostale vloge bodo z zapisnikom predane v nadaljnjo obravnavo komisijam za strokovno presojo in ocenjevanje prijavljenih projektov na posameznih področjih.

 

Komisije bodo vloge presojale in ocenjevale na podlagi podatkov iz posamezne prijave (obrazci in priloge), v skladu s kriteriji in merili za vrednotenje projektov.

 

Višina odobrenih sredstev je odvisna od izpolnjevanja kriterijev, finančne zahtevnosti projekta in višine sredstev, ki so razpisana na posameznem področju.

 

Na podlagi predloga  strokovne komisije, občinska uprava izda o vsaki ustrezni vlogi prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta oz.programa.

        IV.      Skupna vrednost razpisanih sredstev javnega razpisa
Planirana vrednost razpisanih sredstev javnega razpisa je 110.500 € in sicer:

Socialno varstvo:                      6.000€

Kultura:                                   28.000€

Promocija:                               50.000€

Šport:                                      16.700€

Mladina:                                    9.800€

           V.      Dokumentacija javnega razpisa obsega:

- besedilo javnega razpisa,

- prijavne obrazce:

-          Obrazec A -splošni podatki o prijavitelju;

-          Obrazec B –prijava projekta: vrsta projekta;

-          Obrazec B/1 opis projekta;

-          Obrazec B/2 finančna konstrukcija projekta;

-          Obrazec IZJAVA;

-          Obrazec PRILOGE,

- navodila za izpolnjevanje obrazcev.

 

Dokumentacija javnega razpisa je dosegljiva  na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si.

 

        VI.      Roki javnega razpisa

 

Javni razpis se prične z dnem objave in je odprt do 18. 02.2013.

 

Oddaja  in dopolnitev prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.

 

Če prijavitelj predloži več prijav, mora biti vsaka oddana v svoji, pravilno označeni ovojnici.

 

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijavljenih vlog.

 

     Prijava mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti,

     Tartinijev trg 2, 6330 Piran  do vključno 18.02.2013. Če je pošiljka oddana na pošti, mora biti

     poslana kot priporočena pošiljka!

 

Prijave vlog oddane v vložišču Občine Piran morajo biti oddane v zaprti ovojnici !

 

Ovojnica mora biti čitljivo izpolnjena s podatki o prijavitelju in obvezno opremljena z oznako, ki glasi: "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS 2013 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI – izbrano področje« (npr.: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS 2013 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI - socialno varstvo") na  hrbtni strani pa opremljena z naslovom prijavitelja.

 

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse  pogoje in  kriterije javnega razpisa.

 

  1.      VII.      Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa

 

Odpiranje vlog bo opravljeno v tednu dni po zaključenem roku za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

Obveščanje o izbiri:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.

  

KONTAKTNE OSEBE - pristojne uslužbenke za posredovanje informacij in dodatnih pojasnil so:

Ester Nussdorfer (za socialne in mladinske projekte), ester.nussdorfer@piran.si 05 / 671 03 17,

Đeni Rožec (za kulturne in promocijske projekte), deni.rozec@piran.si   05 / 671 03 55,

Monika Šolar (za športne projekte), monika.solar@piran.si  05 / 671 03 38.

 

Župan

Peter Bossman
Napovednik

oktober

09

Piran

Fotografska razstava Piran, lep kot še nikoli

september

05

Cerkev Marije zdravja

Spomnim se tistega dne, ko si prišla, kot da bi padla z neba

september

21

Piransko obzidje

Festival obzidja