1 2 3

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

30

september

26.08.2019 12:03

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Piran in Posebne občinske volilne komisije Občine Piran

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 11. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Piran in Posebne občinske volilne komisije Občine Piran.

I.

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) volitve v občinske svete in volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije. V skladu z 38. čl. ZLV občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje Občinski svet.

V skladu z 2. odst. 11. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) ima Občina Piran Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK) in Posebno občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju POVK), ki se imenuje v skladu z zakonom in statutom.

Občinske volilne komisije sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednika in njegovega namestnika se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani OVK in POVK ter njihove namestnike pa se imenuje na predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

45. člen ZLV v zvezi s 25. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) določa, da član OVK ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član OVK oz. POVK sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana OVK oz. POVK.

Občinska volilna komisija:

- skrbi za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine,

- potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. list kandidatov,

- določa volišča,

- imenuje volilne odbore,

- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kdo je izvoljen za župana, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

II.

Pozivamo vas, da predloge za člane Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije pošljete na priloženem obrazcu in le-temu priložite soglasje kandidata do ponedeljka, 30. septembra 2019, na naslov: Občinski svet Občine Piran, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran ali na elektronski naslov obcina.piran@piran.si.

 

Karlo Radovac, l.r.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Napovednik

februar

29

Gledališče Tartini, Mediadom Pyrhani

10. Festival evropskega in mediteranskega filma

januar

30

Info center, Monfort

Predlogi za bodočnost sečoveljskih solin

februar

01

Tartinijeva hiša Piran

Maske