1 2 3 4 5 6

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

01

julij

28.02.2020 12:00

JAVNI POZIV in JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2020 na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij, izobraževanja, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti

 

OBVESTILO

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA JAVNI POZIV

Podaljša se rok za oddajo vlog na Javni poziv aktualnih občinskih razpisov in velja za javne objave, z rokom  ki se izteče 24. aprila 2020:

-          JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2020,

-          JAVNI POZIV in JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2020 na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij, izobraževanja, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti,

-          JAVNI POZIV zainteresirane javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Rok za oddajo vlog se izteče osmi dan od dneva prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu ZZUSUDJ).

V skladu z ZZUSUDJ velja, da je njegova uveljavitev prekinila tudi tek rokov za uveljavitev materialnih pravic v drugih javnopravnih zadevah, ki presegajo 2. člen Zakona o upravnem postopku, kar smiselno velja tudi za javne razpise. Ukrepi iz ZZUSUDJ veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Prosimo, da glede rokov o prenehanja začasnih ukrepov spremljate uradne objave in našo spletno stran.

V upanju, da bodo ti ukrepi veljali čim krajši čas, vam predlagamo, da vloge oddate čim prej.

Vse informacije so vam na razpolago na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si do izteka ukrepov.

 

***

 

Sofinanciranje programov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Piran obsega razpisana področja:

  1. Socialnega varstva;
  2. Veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo v interesu starejših občanov;
  3. Izobraževanja;
  4. Ljubiteljske kulture;
  5. Mladinske dejavnosti;

Javni poziv in javni razpis se začne z dnem objave in je odprt do petka, 24. 4. 2020, do 12. ure.

Oddaja vlog:
vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2020 in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vsaka vloga mora biti v svoji, pravilno označeni ovojnici.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov:
Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v vložišče Občine Piran. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti najkasneje do petka, 24. 4. 2020, do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi: »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV oz. JAVNI RAZPIS 2020 – z označenim področjem.«
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy