1 2 3

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

24

april

28.02.2020 12:00

JAVNI POZIV in JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2020 na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij, izobraževanja, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti

Sofinanciranje programov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Piran obsega razpisana področja:

  1. Socialnega varstva;
  2. Veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo v interesu starejših občanov;
  3. Izobraževanja;
  4. Ljubiteljske kulture;
  5. Mladinske dejavnosti;

Javni poziv in javni razpis se začne z dnem objave in je odprt do petka, 24. 4. 2020, do 12. ure.

Oddaja vlog:
vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2020 in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vsaka vloga mora biti v svoji, pravilno označeni ovojnici.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov:
Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v vložišče Občine Piran. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti najkasneje do petka, 24. 4. 2020, do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi: »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV oz. JAVNI RAZPIS 2020 – z označenim področjem.«