1 2

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

09

junij

28.02.2020 12:00

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2020

 

 

ZAKLJUČEK AKTUALNIH OBČINSKLIH RAZPISOV

Obveščamo vas, da je zadnji dan za oddajo vlog 9. 6. 2020, do 12. ure 

Vlada Republike Slovenije je dne 21. 6. 2020 sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/20 in začne veljati 1. 6. 2020.

ROK ZA ODDAJO VLOG NA JAVNI RAZPIS je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020 skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19.

Prijave morajo na sedež Športnega in mladinskega centra Piran prispeti v zaprti ovojnici, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) najkasneje do torka, 9. 6. 2020, do 12. ure.

 

***

 

OBVESTILO

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA JAVNI POZIV

Podaljša se rok za oddajo vlog na Javni poziv aktualnih občinskih razpisov in velja za javne objave, z rokom  ki se izteče 24. aprila 2020:

-          JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2020,

-          JAVNI POZIV in JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2020 na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij, izobraževanja, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti,

-          JAVNI POZIV zainteresirane javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Rok za oddajo vlog se izteče osmi dan od dneva prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu ZZUSUDJ).

V skladu z ZZUSUDJ velja, da je njegova uveljavitev prekinila tudi tek rokov za uveljavitev materialnih pravic v drugih javnopravnih zadevah, ki presegajo 2. člen Zakona o upravnem postopku, kar smiselno velja tudi za javne razpise. Ukrepi iz ZZUSUDJ veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Prosimo, da glede rokov o prenehanja začasnih ukrepov spremljate uradne objave in našo spletno stran.

V upanju, da bodo ti ukrepi veljali čim krajši čas, vam predlagamo, da vloge oddate čim prej.

Vse informacije so vam na razpolago na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si do izteka ukrepov.

 

***

 

Javni razpis za sofinanciranje rednih letnih programov športa, sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa v letu 2020 obsega sofinanciranje naslednjih programov in projektov:

-           Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

-           Obštudijske športne dejavnosti

-           Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

-           Kakovostni šport

-           Vrhunski šport

-           Šport invalidov

-           Delovanje športnih organizacij

-           Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu        

-           Športni projekti, ki so v javnem interesu Občine Piran.

Oddaja vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2020 in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge ter oddana v pravilno označeni ovojnici.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov:

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v upravi Športnega in mladinskega centra Piran.

Rok prijave:

Prijave morajo ne glede na način oddaje (osebno ali po pošti) prispeti najkasneje do vključno petka, 24. 4. 2020, do 12. ure. Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi »NE ODPIRAJ – RAZPIS LPŠ 2020«.
Dokumenti za prenos:

Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy