1 2 3

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

24

april

28.02.2020 12:00

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje rednih letnih programov športa, sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa v letu 2020 obsega sofinanciranje naslednjih programov in projektov:

-           Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

-           Obštudijske športne dejavnosti

-           Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

-           Kakovostni šport

-           Vrhunski šport

-           Šport invalidov

-           Delovanje športnih organizacij

-           Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu        

-           Športni projekti, ki so v javnem interesu Občine Piran.

Oddaja vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2020 in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge ter oddana v pravilno označeni ovojnici.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov:

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v upravi Športnega in mladinskega centra Piran.

Rok prijave:

Prijave morajo ne glede na način oddaje (osebno ali po pošti) prispeti najkasneje do vključno petka, 24. 4. 2020, do 12. ure. Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi »NE ODPIRAJ – RAZPIS LPŠ 2020«.
Dokumenti za prenos: