1

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

06

julij

19.06.2020 13:17

JAVNI POZIV za predložitev letnih programov turističnih društev na območju občine Piran

Občina Piran objavlja javni poziv za predložitev letnih programov turističnih društev na območju občine Piran oz. programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine Piran, katere bo Občina Piran sofinancirala iz proračunskih sredstev za leto 2020.

Na podlagi v dokumentaciji navedenih meril in kriterijev bo Občina Piran sofinancirala aktivnosti oz. programe turističnih društev v višini razpisanih sredstev.

Vloga z zahtevanimi prilogami mora biti predložena v zaprti ovojnici v glavno pisarno Občine PiranTartinijev trg 2, 6330 Piran, najkasneje do ponedeljka, 6. 7. 2020 do 12. ure, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti).

Vloga mora biti ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje programov turističnih društev 2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden predlagatelj.

Z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije javnega poziva.

Vloge, ki bodo nepravočasne, nepopolne oz. jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni v 30. dneh po odpiranju vlog in izboru upravičencev.

Dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko predlagatelji v pozivnem roku prejmejo tudi na Uradu za gospodarstvo in turizem Občine Piran (tel. 6710 331, 6710 344).
Napovednik

julij

04

Tartinijev trg Piran

Promenadni koncert Pihalnega orkestra Piran

julij

06

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marino Kranjac in Zingelci

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento