1 2

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

11

avgust

21.07.2020 11:12

JAVNO zbiranje ponudb za poslovni prostor na naslovu Tartinijev trg 2 – mesnica

Občina Piran objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem. Predmet oddaje v najem je nepremičnina na naslovu Tartinijev trg 2, Piran, ki v naravi predstavlja pritlični poslovni prostor v izmeri 103,30 m2 (mesnica). Poslovni prostor se oddaja v najem za nedoločen čas, in sicer za namen opravljanja dejavnosti mesnice z dodatno ponudbo drugih živil.

Rok za plačilo varščine je 11. 8. 2020, do vključno 9.00 ure.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo najemodajalec ne glede na način dostave prejel v vložišče najpozneje do 11. 8. 2020 do vključno 9.00 ure. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani Župana Občine Piran pooblaščena komisija. Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: OBČINA PIRAN, Urad za premoženjskopravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA –, »naslov poslovnega prostora ter obvezno navedbo poslovnega prostora« - NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v 11. 8. 2020, ob 10. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Ogled nepremičnine bo mogoč v ponedeljek, 3. 8. 2020 ob 10. uri. Zbirno mesto je pred Občino Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Dodatne informacije o javni dražbi in nepremičnini ter ogledu na kraju samem je mogoče dobiti na telefonski številki Urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran (05) 671 03 51 v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00–12.00, sreda: 8.00– 12.00 in 14.00–17.00).
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži