1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
28.08.2018 ob 10:24
Spoštovani, dajem pobudo, da se na območju Belega Križa postavi dve grbini (kot to počnejo v Izoli), in sicer na prehodu za pešce pri Mercatorju in na prehodu za pešce pri gostilni Beli križ. Prometni znak, ki hitrost omejuje na 40 km/h, le malokdo upošteva. Taka vožnja je na tem delu zelo nevarna, predvsem za pešce. Občinski svetnik Marjan Jeretič

23.07.2018 ob 11:31
Spoštovani, sklicujoč se na razpravo v povezavi z 10. točko seje, in sicer o končnem poročilu Nadzornega odbora Občine Piran v športnem klubu, predlagam, da kljub dobro opravljenemu nadzoru, o čemer smo se soglasno strinjali, občina sprejme smernice, na podlagi katerih bi izvajala bolj učinkovit nadzor nad smotrno porabo občinskega denarja, ki ga namenja delovanju športnih, kulturnih in drugih klubov ter društev v Občini Piran. Občinski svetnik Miloš Stegovec

23.07.2018 ob 11:26
Pri zadnji poplavi v Sečovljah smo že drugič v nekaj letih prekopali jez pri črpališču za namakanje Vinakopra, ki že leta ni v uporabi. Izkazalo se je, da smo se pravilno odločili in v nekaj urah so se vode odmaknile. Greben jeza so domačini in kmetje uporabljali za dostop do zemljišč. Od zadnje poplave do danes se, čeprav smo občino neštetokrat opozorili, da je treba znova vzpostaviti prejšnje stanje oziroma pot vzpostaviti v stanje, da bodo vode v primeru ponovnih večjih padavin neovirano odtekale in bi bil hkrati omogočen prehod kmetom s kmetijsko mehanizacijo, razen izgovarjanja in prelaganja odgovornosti na državo ni zgodilo nič. Za ureditev poti in čiščenje struge naplavin in blata ter ureditev odvodnjavanja v primeru večjega deževja smo pridobili predračun v znesku približno 5.000 evrov. Zato znova prosim občino, naj nemudoma začne z deli. S spoštovanjem, Denis Fakin

23.07.2018 ob 11:10
Pošiljam vam pobudo jadralke Tine Mrak. Upam na ugodno rešitev. Pozdravljena, pošiljam kratek mail glede tematike, o kateri sva govorili. Za jadralce JK Pirat, ki imamo zdaj opremo shranjeno v novem objektu na Bernardinu, bi bilo smotrno, da bi imeli tudi en prostor, namenjen kondicijski pripravi. Pri jadranju je tudi ta del treninga zelo pomemben, predvsem kadar niso primerni pogoji za jadranje na morju. Ko ni vetra ali pa je ta premočan in pozimi, ko so temperature prenizke, bi nam manjši fitnes ali prostor z nekaj osnovnimi pripomočki za vaje z lastno težo prišel še kako prav. Če bi bilo možno, predlagam, da bi eno od predvidenih sob v zgornjem nadstropju spremenili in opremili v tak prostor, ki bi ga lahko jadralci uporabljali v ta namen. Hvala in lep pozdrav, Tina Mrak

23.07.2018 ob 11:10
Spoštovani, na rtu Seča ob sprehajalni poti pred zunanjem fitnesom stoji tabla za Parenzano. Zapisi na tabli so najprej v hrvaškem jeziku, kar ni v skladu s slovensko zakonodajo. Predlagam, da Občina Piran odstrani sporne table in jih nadomesti z novimi. Občinski svetnik Franc Kraševec

23.07.2018 ob 11:09
Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2 in 35/17) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za gospodarske javne službe na svoji 23. redni seji dne 25. 5 2018 sprejel naslednjo pobudo. Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da strokovne službe Občine Piran ponovno proučijo prometno ureditev za javno pot ob Drnici in podajo ustrezno rešitev za spremembo prometne signalizacije, ki bi še bolj nazorno prepovedalo splošno uporabo te ceste kot nadomestne ceste. Predsednica odbora: Vojka Štular, l.r.

14.06.2018 ob 14:17
Spoštovani, apeliram na pristojne službe, da se Občina Piran tudi letos ob svetovnem dnevu avtizma pridruži mednarodni pobudi Light it up blue, s katero se krepi zavedanje o avtizmu, in deloma zasveti v modrem. Lep pozdrav, občinski svetnik Miloš Stegovec

14.06.2018 ob 14:17
Spoštovani, apeliram na pristojne službe, da pristopijo k spremembi ureditve semaforiziranega križišča v Luciji in ga preuredijo v sodobno krožno krožišče, kar bi zagotovo prispevalo k umiritvi prometa, upoštevanju hitrostnih omejitev, omejevanju norenja nekaterih voznikov skozi rdečo luč in preprečilo še kakšno hudo prometno nesrečo, kot je bila nedavna. Lep pozdrav, občinski svetnik Miloš Stegovec

14.06.2018 ob 14:16
Egregio signor sindaco, egregi consiglieri. È con sommo piacere che oggi diamo il via alla proclamazione del cimitero di Pirano come monumento culturale di importanza locale. Un passo importante, essenziale, che va ascritto all' interessamento della nostra comunità nazionale, nella sua costante ed incessante azione di salvaguardia dell' eredità culturale di questa regione. Tale atto, è un atto dovuto, che si sta realizzando grazie alla sensibilità dell' attuale amministrazione comunale. E' un atto fondamentale nei confronti della nostra storia e delle popolazioni che qui sono vissute. Partendo dal postulato che l' uomo del presente non esiste, senza storia, in una regione dove la memoria storica è importantissima, proprio per la sua identificazione del presente. L' identità infatti è il risultato di un percorso storico e culturale che si transla nelle chimere del tempo, nelle diverse culture che questa regione ha attraversato nei secoli, nelle peripezie storiche ed umane che ha vissuto. La tutela del nostro cimitero si situa proprio in questo contesto, oltre di salvaguardia della sua ricchezza culturale, storica ed architettonica, nella testimonianza di una presenza istroveneta con il suo bagaglio di lingua e di cultura che per secoli ha segnato la struttura urbanistica, le atmosfere, i mille mestieri, gli usi, le abitudini ed i costumi, di una citta unica nel suo genere, che è Pirano. Interrogazioni-pobude Vorrei egregio signor Sindaco, consiglieri tutti vorrei soffermarmi sull' azione iniziata alcuni anni fa dell' inserimento dei vecchi tiponimi, delle antiche vie di Pirano e delle località limitrofe. Un' azione iniziata dalla nostra comunità e che auspichiamo continui , anche per i territori che gravitano verso Pirano. I nomi delle vie si riferiscono a personalità importanti della nostra Pirano, ma non solo, ma anche a specifici momenti storici, fatti umani, modi di essere, storie e leggende di una regione: anche qui ci troviamo di fronte ad una memoria storica. Dimenticando questi nominativi, dimentichiamo la storia di Pirano, la cancelliamo, la distruggiamo a pro di una civiltà che di civile non ha più nulla, verso una barbarie di sopraffazione e di delirio, che porta soltanto miseria culturale ed umana. Per ben due anni ormai questi toponimi non vengono più inseriti. Le motivazioni sono vaghe e senza nessuna logica. Era stato deciso l' inserimento di 10 toponimi all' anno. In due anni fanno 20. Vorremmo chiedere le motivazioni, per non giungere alle illogiche motivazioni che si sono manifestate nella città di Capodistria e che certamente non rappresentano un esempio di buoni rapporti tra comunita italiana e Popolo di maggioranza. In attesa di una risposta e nel rispetto dell' ordine di collocazione prestabilito. Mi firmo Bruno Fonda

14.06.2018 ob 14:15
Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za urbanizem, okolje in prostor na svoji 12. redni seji 22. 3. 2018 obravnaval in sprejel naslednje mnenje: Odbor za urbanizem, okolje in prostor predlaga predsednici, da na seji OS poda pobudo k nadaljevanju postopka sprejema sledečih občinskih izvedbenih prostorskih aktov, ki so pomembni za nadaljnje urejanja in zaščito prostora, do izdelave in sprejema OPN. Ti so: A) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in m se/2 v občini Piran, B) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran, C) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v občini Piran. Predsednica odbora mag. Meira Hot l.r.

29.03.2018 ob 13:24
1. pobuda – Predlog za nujno izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo najbolj izpostavljenih predelov klifa ob pešpoti Piran–Fiesa Jesensko obilno deževje je povzročilo sprožitev številnih hudournikov in plazov na klifu ob pešpoti Piran–Fiesa. Še posebej obilna in izrazita je bila erozija predelov klifa, ki je najbližji poti, in sicer na začetku poti, tako iz smeri Pirana kot Fiese. Vsaj na teh najbolj izpostavljenih točkah je treba klif zavarovati pred padanjem kamenja in zemljine neposredno na pot, kar močno ogroža uporabnike poti. Čeprav je uporaba te poti na lastno odgovornost, je tako priljubljena, da so sprehajalci, ko je bila pot zaradi plazu fizično zaprta, zaporo preskočili in hodili po nezavarovanem robu klifa z zunanje strani ograje ter jo preskočili, da so bili ponovno na poti. Predlagam, da se nemudoma pristopi k iskanju projektne rešitve za zaščito klifa ob pešpoti Piran–Fiesa pred padanjem kamenja na najbolj izpostavljenih predelih, da ne pride do hude nesreče, saj na pot padajo večtonske skale. 2. pobuda za ureditev in tlakovanje neurejene površine na koncu Marxove ulice v Piranu Na koncu Marxove ulice, na levi strani v smeri proti OŠ Cirila Kosmača, je tako imenovana piazzetta, ki je neurejena in ni tlakovana. Zaradi tega privlači okoliške domače živali, ki so jo izbrale za svoje stranišče. Na tej lokaciji je prisoten tudi problem nepravilnega odlaganja vseh vrst odpadkov, neurejenega parkiranja koles in avtomobilov, ki ovirajo dostop do lastniških garaž. Vožnja z invalidskim vozičkom, s katerim do hiše dostopa tamkajšnji stanovalec, je praktično nemogoča zaradi neravnin. Površine ni možno niti ustrezno vzdrževati, saj je njena uporaba izjemno kaotična. Predlagam, da se neurejeno površino na koncu Marxove ulice v Piranu v letu 2018 prednostno uredi, saj je last Občine Piran in je namenjena javni uporabi, vendar je tako neurejena, da je uporaba javne površine neustrezna in ogroža uporabnike (nevarnost padcev in poškodb), obenem pa močno kazi higieno in urejenost soseske.

21.03.2018 ob 16:05
Svetnica Mojca Švonja je na 25. redni seji v imenu Združenja borcev za vrednote NOB občine Piran prebrala zahvalo: Spoštovani občinski svetniki, v tednu spominu na mrtve, 1. novembru, smo se člani ZZB Piran v sodelovanju s predstavniki Občine Piran, osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami tako s slovenskim kot italijanskim učnim programom po krajevnih skupnostih v Piranu, Portorožu, Strunjanu, Luciji, Sečovljah, Sv. Petru, Novi Vasi, Padni in na Plovaniji na hrvaški strani poklonili s polaganjem cvetja, tudi padlim v drugi svetovni vojni na pokopališču v Piranu. Večina grobov, ki smo jih dali v plan v letu 2017 za obnovo, je bila obnovljena pred 1. novembrom, kar gre zahvala tako vam občinskim svetnikom, kot tudi županu g. Petru Bossmanu ter Okolju Piran, ki ste podprli obnovo teh dotrajanih spominskih obeležij in jih tudi obnovili. V svojem imenu in v imenu Združenja borcev za vrednote NOB občine Piran se vam zahvaljujem za vašo podporo in pomoč pri samem obnavljanju spominskih obeležij v piranski občini, ki nam in našim zanamcem pričajo o usodi in hrabrosti bork in borcev, ki so za ceno naše svobode plačali tudi z lastnim življenjem. Skupaj moramo poskrbeti, da bodo ta obličja ostala v spomin in opomin vsem naslednjim generacijam, da se kaj takega nikoli več ne bi ponovilo. Tovariško pozdravljeni! Predsednik: Bojan Česnik

21.03.2018 ob 16:05
Palmov vrtač je metulj in odličen letalec, kar mu omogoča hitro širjenje. Samice odlagajo jajčeca pri osnovi listnih pecljev, iz katerih se razvijejo gosenice. Te med prehranjevanjem poškodujejo listne peclje in rastne vrhove, zato se palme začnejo sušiti. Znamenje napada so značilno preluknjani listi. Izvira iz Južne Amerike, v Evropo pa je po vsej verjetnosti prišel s sadikami palm iz uvoza, najprej v špansko Barcelono, nato se je razširil po vsem Sredozemlju! Leta 2008 so ga odkrili v Izoli in vse napadene palme posekali ter uničili, vendar se je uspel množiti še naprej kljub sistematičnem pregledovanju, se razširil na območje občine Koper in Ankaran. »Uradne prijave iz začetka leta 2016 kažejo, da je palmov vrtač sedaj napadel tudi v občini Piran, v Portorožu,« pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Pojav palmovega vrtača je tako resen problem, da nam v naslednjih letih grozi popolno uničenje vseh palm na našem področju ter širše. Je neposredna posledica neustrezne evropske zakonodaje in nadzora nad komercialnim (tistemu, ki mu gre zgolj za dobiček) uvozom rastlin in z njimi vred njihovih zajedavcev (globalizacija in komercialno naravnana družba)! Dosedanji ukrepi za zatiranje so popolnoma neustrezni in neuspešni, kar lepo pokaže izolski primer, v ozadju neuspeha pa je vselej potrebna količina denarja namenja za sanacijo in predvsem politična volja, s katero bi lahko dosegli največ. Vse kaže, da so z ukrepi zajeli pretežno palme na javnih zemljiščih, reševanje tistih na zasebnih pa so prepustili nemočnim zasebnikom, samoraslih palm po hribih in dolinah, za katere nihče ne skrbi ali zanje sploh ni znano, kje so, pa sploh niso upoštevali. Tako je ustvarjen idealen prostor za nenadzorovano širjenje vrtača. Kako se znebiti palmovega vrtača? Da bi zajezili napad palmovega vrtača na palme, ki so posajene na zemljiščih v zasebni lasti, so se Mestna občina Koper, Občina Ankaran in Marjetica Koper odločile za skupno akcijo, s katero bodo omogočile vsem občanom, da brezplačno oz. za simbolično ceno oddajo palme, ki jih je napadel palmov vrtač. Pohvalno, saj so ugotovili, da občani ne zmorejo tega bremena, pa tudi niso ustrezno organizirani za tako nalogo. Žal so to akcijo doslej izpeljali le trikrat. V Občini Piran je podobno akcijo doslej enkrat izpeljalo OKOLJE Piran, d. o. o. s finančno podporo občine od decembra 2016 do 31. 3. 2017 (prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme). Od 1. 4. 2017 dalje pa je za lastnike palm ta storitev plačljiva na podlagi individualnega predračuna. Tako obstaja realna možnost, da bodo občani zaradi visokih stroškov okužbe prikrivali. Ali res mislite, da bodo te akcije ustavile širjenje palmovega vrtača??? Še zdaleč ne! Treba se je tudi odločno upreti sprevrženi logiki, po kateri se najprej nekomu dovoli, da nenadzorovano uvozi palme skupaj z zajedavcem vred zaradi lastnega zaslužka, nato pa reševanje zatiranja le-tega naprtiti in prepustiti obalnim občinam in nemočnim lastnikom zasebnih zemljišč. Nekatere lastnike z večjim številom palm lahko to popolnoma finančno zlomi, brez da bi bili za ta pojav kakor koli odgovorni! PREDLAGAM SLEDEČE UČINKOVITEJŠE IN ŠIRŠE UKREPE: Ti zajemajo tako »tehnične« kot »politične«, kar daje problemu širši okvir in večje možnosti za njegovo učinkovito rešitev. 1. Stroka predlaga sledeče »tehnične« ukrepe: a. Uničenje zajedavca z drobnim (finim) mletjem okuženih gornjih delov debel palm s strojem za mletje lesa. Ta ukrep je eden izmed najbolj učinkovitih in enostavnih ob predpostavki, da imamom tak stroj. b. Uničenje zajedavca z vsaj en meter globokim zakopavanjem ali zasipavanjem okuženih gornjih delov tako, da škodljivec v deblu propade oziroma ne more prilesti na površje. Ta način je za zasebnike vprašljiv. Ta dva načina sta med bolj cenenimi in dovolj učinkovita. V začetni fazi napada je palmo še mogoče rešiti (ozdraviti) z uporabo pripravkov, ki zatrejo škodljivca v vrhu debla. c. Z zlivanjem od 5 do 10 litrov pripravka NemasysP v vsako palmo tako, da steče med listnimi peclji v notranjost debla. Ker ima ta pripravek kratek rok trajanja, je treba postopek pogosto ponoviti. d. Tretiranje krošnje palme enkrat letno z Biopalmom iz rastlinskih izvlečkov in smol iglavcev. Sredstvo se posuši, naredi neprodušno zaščitno plast ter tako preprečuje odlaganje jajčec palmovega vrtača, zavrtavanje mladih gosenic v listne peclje in ovira izleganje metuljev. 2. Na nivoju Občine Piran zagotoviti zadostna sredstva (iz proračuna) in izdelati celovito strategijo za učinkovito zatiranje palmovega vrtača. 3. Razširiti pretekle akcije zatiranja na celoletno obdobje. 4. Na nivoju Obale se povezati z vsemi obalnimi občinami Piran, Izola, Koper, Ankaran v skupnem prizadevanju zatiranja palmovega vrtača na tem področju. Izdelava skupne strategije! Smiselno je razmišljanje in tudi uresničitev skupne nabave stroja za drobno (fino) mletje okuženih gornjih delov debel palm kot eno izmed najučinkovitejših metod zatiranja. Tako bi vsaka občina nosila le sorazmerni del stroškov. 5. Na nivoju Republike Slovenije, Problem izpostavili tudi pred poslanci (npr. preko poslancev, zastopnikov Obale) z namenom nudenja širše podpore v zvezi s tem problemom. 6. Na Evropskem nivoju. Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je ta problem zajel vse države Sredozemlja, torej znaten del Evropskih držav. Problem bo lažje rešljiv. če ga bodo usklajeno reševale vse te države hkrati. Morda bi to pobudo lahko prevzeli »naši evropski poslanci«. "Brez potrebnih ukrepov za omejevanje širjenja in razmnoževanja palmovega vrtača lahko pričakujemo postopen propad večine palm na naši Obali in na Goriškem. Zatiranje je zahtevno, zato je nujno potrebno, da se vključijo občinske komunalne službe, ki imajo ustrezno opremo," še opozarjajo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu.

21.03.2018 ob 16:04
Svetnica Stanislava Premru Lovšin je na 25. redni seji prebrala pobudo, ki jo je nanjo naslovila gospa Vanda Skerk: Spoštovani, prisiljeni smo se obrniti na vse pristojne službe, da nam pomagajo zagotoviti mirno rešitev sporov glade našega dovoza do hiše v Parecagu. Hiša ima fasado z vhodom obrnjeno na zahod in je imela vedno dovoz z javne ceste. Ta dovoz je občina oziroma pravna služba brez naše vednosti odprodala. Ko smo spraševali, ali se s tem zemljiščem kaj dogaja, nismo dobili nobenega odgovora oziroma se je prodaja drugim osebam skrivala. Ker nismo dobili prave informacije, se na to nekorektno izpeljano prodajo dolgo nismo mogli ustrezno odzvati. Gre za mali trikotnik, parcelo 129418, veliko le nekaj kvadratnih metrov, po kateri smo že na začetku 70. let prejšnjega stoletja izpeljali pot domov in jo že 50 let uporabljamo praktično neprekinjeno. Pot je izpeljana tako, da se je s tem osvobodila prejšnja skupna pot s tremi sosedi, da ne bi vozili neposredno pred njihovimi vhodi v hišo. Tako ni bilo več potrebno razvrščanje in umikanje treh ali več vozil v koloni. Do leta 2010 je bila v naši izključni posesti med drugim tudi 1,5 m nižja v nivoju od dvorišča ostalih sosedov, stanovalcev hiše Parecag 152. Po predpisih bi morali ob morebitni prodaji celo upoštevati predkupno pravico uporabnikov več kot 30 let. Nato pa sta Prašelj Spartak in Marjeta zaprla z gradnjo zidu del dvorišča hiše Parecag 152, ki je ostalim strankam služil za dovoz. Tako so si ostali leta 2010 splanirali dvorišče pred svojim vhodom in se povezali na ta zdaj sporni trikotnik. Nenadoma je začela Kopjar Marija groziti vsem našim obiskom, tudi nas je prepričevala, naj obrnemo hišo na drugo stran. Želela je zapreti naš dovoz in nam tako preprečiti prihod domov. Večkrat je verbalno napadla vsakega, ki si je drznil priti k hiši, tudi s kolesom. Kdaj je pustila svoje vozilo tako, da ni bilo mogoče z avtomobilom od doma. Prošnja za začasni umik se odziva s hruljenjem človeka, kdaj se še namerno postavi poprek. Nagovarjala je tudi druge sosede, da bi nam namestili žeblje ali drugače preprečili prehod. Zelo smo se trudili, da bi se izogibali možnostim konfliktov. Lansko jesen pa je začela ovirati tudi stanovalce Barhanj Denisa z družino. Tako od jeseni 2016 do junija 2017 niso mogli dovažati ničesar do doma z avtomobilom, tudi velikokrat bolne hčerke ne. Šele sodno varstvo in odločba, nekje junija 2017, po ogledu dvorišča s strani sodnice, sta omogočila tudi tej mladi družini ponovni dovoz do doma. Spodaj podpisani Vandi Skerk pa so v avgustu 2017 sredi noči odprli ograjo in predrli 2 gumi, ne glede na to, da so bili opozorjeni, da jih vidimo in je bil avtomobil popolnoma na našem dvorišču, znotraj zaprte ograje. Ker gre za sedaj že stalno odvisnost od dobre volje ali izsiljevanja ene od strank, ki je postala, verjetno nekorektno, lastnica tega dela dvorišča, se obračamo na vse pristojne službe, da rešijo problem, ki je nastal. Po posvetovanju z nekaterimi strokovnjaki s tega področja, tudi bivšim županom, predsednikom izvršnega sveta, tudi predstojnico oddelka za premoženjskopravne zadeve drugih občin … vsi trdijo, da bi se morala upoštevati predkupna pravica oziroma bi morali biti o prodaji obveščeni in med parceliranjem oz. geodetskimi meritvami poleg. Salomonska rešitev bi bila sedaj lastninsko pravico le ene stranke razglasiti za DOBRO JAVNEGA POMENA. Pozivamo vas, da se RAZGLASI TA DEL, KI JE ZDAJ V UPORABI TREH DRUŽIN, ZA JAVNO DOBRO. S TEM, KO BI TA SPORNA PARCELA POSTALA JAVNO DOBRO, saj omogoča kar trem družinam dovoz domov, bi odpadlo agresivno uveljavljanje lastninske pravice le ene stranke in od tod izhajajoče izsiljevanje ter oviranje ostalih. Žalostno je postati TALEC dobre ali slabe volje neposrednega soseda. Naša družina prebiva v tej hiši že tri generacije, do odprodaje sosednje hiše leta 1992 smo se vedno mirno dogovarjali o souporabi poti, potrebnih dovozov ali delov dvorišča, potem pa so se začeli problemi. Najprej so Prašljevi začeli ovirati pot do kleti, potem še Vilerjevi, ker so kupili hišo, ki je ni bilo (kar je moralo sodišče razveljaviti). Nato so se spori spreminjali v hude konflikte, ko je morala tudi intervenirati policija (kar 22 krat), dokler niso sodno prepovedali nekaterim sosedom prehoda za hišo, saj so se vrstile razbijaške akcije s krampi, žagami … ogrožanjem ljudi, fizičnimi napadi. Naš oče je verjetno zato tudi vsaj 10 let prej razočaran in obupan umrl. Tudi naša mama je zaradi tako nepravičnih postopkov in dogodkov zelo trpela. Absurdno je, da je naša hiša tudi z druge strani oškodovana, saj prehod meri manj kakor meter. Kako so lahko občinske službe, večkrat obveščene o konfliktih in intervencijah za zagotovitev varnosti na dvorišču, lahko prodale oba prehoda do fasade z vhodom brez naše vednosti? Pri morebitni prodaji je tako bila oškodovana za skoraj polovico svoje vrednosti. Tudi za zagotovitev mirnega življenja in v izogib stalnemu stresu ob vsakem odhodu in prihodu domov vas prosimo, da se odloči tako, da vsaj z ene strani vsi trije uporabniki enakopravno lahko dostopamo, saj so novi prišleki dobili na nepravilen način lastninsko pravico na zemljišču, ki se ne bi smelo prodati, saj omogoča prehod z javne ceste do dvorišča. Ker je hiša imela vseskozi javni dostop, naj se to čeprav sedaj okrnjen, ohrani. Prosimo in upamo na čimprejšnjo rešitev. Pozdrav Vanda Skerk

22.12.2017 ob 09:57
Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Piran nisem izpostavila stanja te stavbe, saj sem lahko z zadovoljstvom slišala, da se odstranjuje nevarna kritina in bo glede varnosti za zdravje naših otrok poskrbljeno (delujoča osnovna šola, Podružnica OŠ Sečovlje, je v neposredni bližini). Na žalost pa moram danes, na 24. redni seji OS Občine Piran, znova izpostaviti naše težave. Ko sem se včeraj, 25. 10. 2017, vračala z našimi učenci iz Ljubljane, je avtobus vozil učence/vozače skozi vas. Z zadovoljstvom sem lahko videla, da je kritina odstranjena, okna so zaščitena in tako se naši učenci lahko mirno gibajo v zdravem in varnem okolju. Nedopustno pa je, da za samo stavbo ni poskrbljeno, saj je streha odkrita. Če pomislim na neurje, ki se je v nedeljo razprostiralo v našem okolišu, si ne znam zamišljati škode, ki je v sami stavbi nastala ob tem. Zato krajani zaledja pričakujemo, da se streho nemudoma prekrije in tako zaščiti našo skupno imovino. Hvala za posluh in lep pozdrav.

22.12.2017 ob 09:56
Intervento all' ultimo consiglio comunale di Bruno Fonda Egregi signori, accanto a quanto detto giustamente dalla signora Stular sulla tutela dell' ambiente naturale nel parco naturale di Dragogna, messa in grave pericolo dal traffico abnorme che si determina lungo i confini di Dragogna e di Sicciole tra Slovenia e Croazia durante il periodo estivo, vorrei aggiungere che non si tratta soltanto di tutelare l' ambiente naturale bensi la popolazione che direttamente vive in contatto con questi due assurdi confini,mi riferisco alle localita di Dragogna e di Sicciole e zone limitrofe, dove mai è stato fatto, anche se richiesto, un controllo del livello di Ozono che si riscontra nelle sudette zone a causa degli automobili in transito ed anche a causa ,per l' effetto schengen, dei blocchi stradali con lunghissime file che si sono determinati la scorsa estate e che anche oggi in autunno, in occasione di determinate feste, si continua a bloccare il traffico, con gravissimi danni sulla natura e sugli abitanti.Non parliamo poi delle difficolta che le singole persone che abitano su questo territorio riscontrano a causa del fatto che non esiste una regolazione del traffico per mancanza di strade e di vie alternative.Per cui ,non avendo sul territorio di Dragogna una bottega di generi alimentari, un giornalaio e tanto meno un medico qualunque necessita che si presenti non può essere esaudita.Non solo ci troviamo a respirare un Aria malsana ma anche la nostra stessa vita viene messa in gravissime condizioni.Ci sentiamo cittadini di categoria z, senza che nessuno ormai ci ascolti.Credo che in mezzo ai Mao Mao africani si potrebbe vivere meglio.Più volte ho fatto la medesima petizione senza ricevere nessuna risposta. Roma locuta est et causa finita est. Bruno Fonda

22.12.2017 ob 09:56
1. Obalne lekarne so občinam ustanoviteljicam razdelile del dobička, zato me zanima, kolikšen je bil znesek in za katere namene bo uporabljen? 2. Avtobusna postaja Piran: v poletnih mesecih in tudi izven sezone se zgodi, da lokalni avtobusi nimajo kje parkirati, saj so vsa parkirišča zasedena s turističnimi avtobusi. Zakaj imajo turistični avtobusi zastonj parkiranje včasih tudi več kot eno uro, saj lokalni ponudniki nimajo nič od takih gostov, ki pridejo, se poslikajo in gredo? Takim avtobusom bi morali dati možnost dostopa do postaje 15–20 minut, da se gostje izkrcajo in jih kasneje pridejo iskat. Vsak daljši postanek naj se plača glede na število potnikov ali pavšalno na uro. S takim režimom bi zadržali obiskovalce dalj časa v mestu, občinski blagajni bi nekaj kapnilo, prav tako trgovcem in gostilničarjem. Poleg tega bi lokalnemu prevozu omogočili, da zaradi gneče na parkirišču ne zamuja, kar se poleti redno dogaja. 3. Absolutno narediti red pred trgovinami Mercator, da se ne dovoljuje lokalnim klošarjem prosjačiti pred vhodnimi vrati trgovine, saj so nekateri kupci še posebno tujci včasih presenečeni, dostikrat pa tudi prestrašeni. 4. Absolutno je treba narkomane disciplinirati in kaznovati glede nato, da so začeli masovno puščati igle na poteh proti cerkvi in obzidju, kar je prvič nevarno drugič pa slabijo »škarpe«, ker pulijo kamne iz njih, da lahko shranjujejo svojo drogo in igle.

22.12.2017 ob 09:55
Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da se prouči ustrezen ukrep, ki bo zmanjšal dosedanjo frekvenco tranzitnega prometa, ki poteka na državni cesti ob Krajinskem parku Sečoveljske soline, in sicer s ciljem zmanjšanja dosedanje frekvence in obenem izboljšanja prometna pretočnost ter s tem vpliva na manjše onesnaževanje okolja. Kot primer so lahko pozitivne izkušnje drugje po Evropi z uvedbo ekoloških oz. okoljskih taks ob podobnih parkih oz. območjih. Predsednica Odbora Vojka Štular, l. r.

05.12.2017 ob 19:54
Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Piran sem svetnike in ostale prisotne seznanila, da se je preureditev naše knjižnice v OŠ Sečovlje zaključila in da je nova knjižnica zelo lepa. Vse prisotne sem povabila tudi na otvoritev, ki bo 5. 10. 2017, ob 11. uri v OŠ Sečovlje. Obenem sem poudarila, da imamo v naši šoli vedno več otrok in razrede z dvema oddelkoma, zato nam primanjkuje prostorov za izvajanje pouka, da o namenskih učilnicah sploh ne govorim. V šoli srčno upamo, da se bo namenilo sredstva za izgradnjo ali preureditev vsaj dveh učilnic, kajti prihodnje šolsko leto nam bo manjkalo razredov za nemoteno izvajanje pouka. Pohvalila sem organizacijo Dneva pobratenih občin, ki je bila letos resnično zelo dobra. Vse razredničarke 4. razredov in učiteljice, ki so učence spremljale, so pohvalile Iskanje zakladov Pirana ter odgovorno Nino Trampuš, ki je izvrstno izpeljala dogajanje po Piranu. Upamo, da se bo ta del ohranilo, saj se poznavanje Pirana ujema z letnim programom učencev 4. razredov; predlagamo pa, da se doda še eno točko (cerkev sv. Frančiška s Križnim hodnikom) in poveča čas iskanja vsaj za eno uro. Upam, da bosta priporočili upoštevani in da bosta »zagledali luč sveta«. Hvala za posluh in lep pozdrav. Neli Romanello

Pobuda svetnika Miloša Stegovca (prometna signalizacija na semaforiziranem križišču v Luciji) – 23. redna seja, 26. september 2017
05.12.2017 ob 19:53
Spoštovani, apeliram na pristojne službe, da poskrbijo za boljšo vidnost prometne signalizacije na semaforiziranem križišču v Luciji. Kot je razvidno iz fotografije, je usmerjevalna tabla, ki nakazuje smer proti Hrvaški, zaraščena, skoraj nevidna, kar je moteče predvsem za turiste, ki prihajajo iz smeri Portoroža in poti ne poznajo. Lep pozdrav. Miloš Stegovec, občinski svetnik

05.12.2017 ob 19:52
Na ulici IX. Korpusa v Piranu je 25. 9. 2017 prišlo do večje poškodbe cestišča in vodovodne infrastrukture pod površjem. Ulica se je spremenila v reko. Na cestišču je bil viden večji ugrez granitnih kock, kar priča o preobremenjenosti cestišča. V povezavi s to okvaro je prišlo tudi do izbruha velikih količin vode iz javnega vodovoda na Oljčni poti, po stopnišču na Gortanovo ulico in na koncu je deroča voda prinesla velike količine zemlje na Tomšičevo in Župančičevo ulico. Zanima me, kdo je imel dovoljenje za preobremenitev ceste in za vožnjo težkih kamionov? Zanima me, ali je bil uveden postopek ugotavljanja odgovornosti za poškodbo javne infrastrukture in povrnitev škode na njej ter posledic izliva velikih količin vode po drugih ulicah, kar je povzročilo porabo finančnih sredstev proračuna Občine Piran za čiščenje in pranje ulic. POBUDA Tako kot več let zapored dajem pobudo, da se Ulica IX. Korpusa prioritetno uvrsti na seznam sanacije ulic v starem mestnem jedru Pirana, in sicer v proračunu za leto 2018. Vožnja po tej ulici postaja težavna in nevarna ter povzroča škodo na osebnih vozilih uporabnikov te ulice, še posebej stanovalcev Pirana, ki to ulico uporabljajo. Ulica je zelo obremenjena s prometom vozil in pešcev, je edini alternativni dostop za dostavo v mesto, zato je upravičena prioritetne obravnave in ureditve za varno uporabo. Lepo pozdravljeni, mag. Milica Maslo Bezer

05.12.2017 ob 19:52
Svetnica Jerica Makorič Špelič je na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Piran predstavila pismo direktorja Aerodroma Portorož Roberta Krajnca.

05.12.2017 ob 19:51
Predlagam, da občina v proračun za leto 2018 uvrsti predloge Sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, vezane na prometno varnost. Obrazložitev: Svet Krajevne skupnosti Sečovlje je na svoji seji 6. 9. 2017 obravnaval in sprejel spisek potrebnih posegov v prostoru, ki bi zagotavljali večjo prometno varnost krajanov. Svet predlaga Občini Piran, da potrebna dela oziroma investicije vključi v proračun za leto 2018. Dokument je priloga tej pobudi. S spoštovanjem, Denis Fakin

05.12.2017 ob 19:50
Predlagam, da Občina Piran veslačicam Voga veneta, ki delujejo znotraj italijanske skupnosti, dodeli brezplačno privezno mesto. Obrazložitev: Veslačice skupine Voga veneta, ki deluje v okviru italijanske skupnosti in oživlja tradicionalni beneški način veslanja, se soočajo s težavami glede priveznega mesta za njihovo plovilo, tretirano kot starodobnik. Plovilo je potrebno nenehnega vzdrževanja, saj je v celoti grajeno iz lesa. Prav zaradi teh dejstev prosim Občino Piran, da dodeli skupini Voga veneta brezplačno privezno mesto in subvencionira dvig ter spust plovila za potrebe vzdrževanja. Okvirne lokacije privezov bi bile lahko na priveznih mestih veslaškega doma na Seči ali pri novograjenem Domu vodnih športov na Bernardinu. S spoštovanjem, Denis Fakin

05.12.2017 ob 19:50
Predlagam, da občina nadaljuje z izdelavo in sprejemom novih PUP-ov za območje Občine Piran. Obrazložitev: Upravna enota Piran je soočena z velikim pritiskom po izdaji gradbenih dovoljenj na kmetijskih zemljiščih. Trenutni PUP-i dovoljujejo te gradnje oziroma Upravna enota Piran nima predpisov, ki bi take posege omejili, zato predlagam oziroma pričakujem, da se PUP-e čimprej spremeni in sprejme vsaj v delu, kjer se vežejo na gradnje na kmetijskih zemljiščih. S spoštovanjem, Denis Fakin

05.12.2017 ob 19:49
Predlagam, da Občina Piran ne popusti pritiskom in izsiljevanjem Košarkarskega kluba 3x3 ter da se pri dodelitvi sredstev iz proračuna klub obravnava pod istimi pogoji, ki so vsa leta veljala za vse ostale klube. Obrazložitev: Košarkarski klub 3x3 se je prijavil na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2017. V pogojih je jasno napisano, da je pogoj za dodelitev sredstev tudi delovanje kluba ali društva najmanj dve leti. Iz vseh listin je jasno razvidno, da je klub z vadbo ulične košarke začel 16. 3. 2016. Dne 7. 10. 2016 se je društvo preimenovalo v Košarkarski klub 3x3 Piran in začelo z vadbo košarke. Na podmukel in nekorekten način so novačili in vabili otroke k izpisu iz Košarkarskega kluba Portorož. Zaradi zaščite interesov otrok, ki trenirajo košarko v tem klubu, predlagam občini, da nekako pomaga klubu pri vadbi. Istočasno pa predlagam, da se klubu izda negativno mnenje na vlogo oziroma prijavo na razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2017, saj niso oziroma nikakor ne izpolnjujejo pogojev za izvedbo letnega programa športa v Občini Piran. S spoštovanjem, Denis Fakin

05.12.2017 ob 19:49
Spodaj podpisana Meira Hot, kot svetnica v Občinskem svetu Občine Piran, v skladu z 18. členom Poslovnika Občinskega Sveta Občine Piran (Uradni list RS, SI 36/2011 in 43/2014) podajam naslednje pobude in predloge ter prosim občinsko upravo, da predmetne pobude preuči in v okviru svojih pristojnosti bodisi pobudam ugodi bodisi v zakonskem roku poda obrazložitev, zakaj pobudam ni mogoče ugoditi. Pobude vlagam po posvetu s predsednikom Društva meščanov Pirana, katerega člani so na sestanku dne 6. junija sodelovali pri oblikovanju zadevnih pobud. Občinsko upravo prosim, da preuči možnost izvedbe naslednjih predlogov: - Predlaga se, da se od velike noči do 30. septembra tekočega leta poveča frekvenca prevozov med Tartinijevim trgom in Fornačami. V času koncertov oziroma prireditev je potreba po dodatnih prevozih še večja. Prav tako se predlaga, da v času večjih prireditev v Piranu brezplačni avtobusi na relaciji Tartinijev trg–Fornače vozijo do 3. ure zjutraj. Podobno naj se poveča frekvenca voženj med Piranom in Portorožem. - Predlaga se, da se dovoli dostava artiklov na Tartinijev trg do 10. ure zjutraj za gostinske in trgovske obrate ob nadzoru redarske službe. - Predlaga se, da JP Okolje Piran dejansko prevzame čiščenje celotnega obalnega pasu od Bernardina do konca Punte v času poletne sezone. Prav tako se predlaga pranje ulic v mestnem jedru Pirana vsaj enkrat mesečno oziroma v določenih bolj frekventnih predelih večkrat mesečno. - Predlaga se postavitev dodatnih postaj, kjer bodo na razpolago vrečke za pasje iztrebke. Prav tako se predlaga postavitev zabojnikov za pasje iztrebke. - Predlaga se, da občinska uprava izda dovoljenje za izvajanje koncertov v gostinskih lokalih do 2. ure zjutraj v poletni sezoni. - Predlaga se postavitev klančine ob stopnicah k Tartinijevi hiši, zaradi izboljšanja dostopnosti Tartinijeve hiše za invalidne osebe. - Prioritetno naj se pristopi k urejanju piranskih ulic v smislu sanacije mnogih lukenj po stranskih ulicah in sanaciji dotrajanega tlaka v določenih delih Tartinijevega trga. - Predlaga se, da Pokrajinski arhiv v Piranu prične z aktivnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, na način, da bo dostopnejši občanom. Predlaga se izvedbo okroglih miz, na katerih bi se občani lahko podrobneje seznanili z zgodovino našega mesta oziroma s pomembnimi zgodovinski dokumenti, ki jih arhiv hrani. Predlaga se dneve odprtih vrat. S spoštovanjem, mag. Meira Hot

05.10.2017 ob 13:46
Egregi, Prima di elencare le mie interrogazioni all' ultimo consiglio comunale vorrei dire che le prese di posizione da parte dei consiglieri dovrebbero essere registrate tutte. Diversi gli interventi anche in diretta,senza un testo hanno luogo nel corso della riunione e sfido chiunque ricordarsene i contenuti, se l' intervento non è registrato. 1) Per quanto ringuarda il punto su »Okolje« ho inteso sottolineare che purtroppo viene a mancare la coscienza civica nei cittadini e negli enti preposti alla bisogna – non parlo dei turisti che arrivano, nei quali la cultura civica è puro optional. Il senso della bellezza e la funzionalità del paesaggio non è strettamente quella di piantare fiori, bensi anche di coltivarli e curarli. La cura e la tutela del nostro ambiente purtroppo lascia a desiderare. Cosi tanto per fare degli esempi: i fianchi delle strade sono ancora, in più punti foreste impraticabili. Le spiagge stanno diventando dei canili pubblici, dove chiunque si porta il proprio cane che spesse volte infuisce sul quieto vivere dei bagnanti. In diversi punti della nostra costa c'è una puzza insostenibile,che certamente non influisce sul buon nome della floreale portorose. E non serve neanche profumare certe zone: sarebbe la stessa cosa di una persona che non si lava, ma si spruzza adosso il profumo. Non parliamo del disordine orbitale del traffico, dove tutti si permettono di fare quello che vogliono, senza un adeguato controllo da parte dei »redari«) 2) All' ultimo incontro tra comune, comunita locale di Sicciole ed il capo del governo Cerar si è parlato di come salvare gli abitanti dei paesi rimasti alla Croazia, dopo l' arbitrato (Skodelin et similia) – Pura politica. Io credo invece che il territorio più bistrattato e degradato invece oggi sia la localita di Dragogna ed i paesi del nostro entroterra, dopo l' applicazione di Shengen al confine, anche se limitata.Il risultato file di automobili, mezzi di locomozione vari, trattori in lunghissime ed interminabili file. Con emissione di gas di scarico che noi abitanti del luogo dobbiamo inghiottire a scapito della nostra salute. Spesso ho chiesto venga analizzato il quoziente di ozono registrato nella zona: richiesta fatta tantissime volte, ma mai eseguita. Nel terriotorio non esiste un negozio, una bottega peri l piu elementari bisogni, compreso quello di comprare un giornale o una rivista. Dobbiamo attraversare e seguire file interminabili per poter giungere a Santa Lucia o a Capodistria, perdendo giornate intere, tempo e denaro. Non parliamo del caso se qualcuno sta male ed ha bisogno del subitaneo intervento e del medico. Quel disgraziato muore prima che arrivi un aiuto, e la croce rossa. La situazione cari amici è tragica. E' necessario prenderne atto e correre a dei provvedimenti validi in quanto stiamo diventando cittadini di terza categoria, se non di ultima. Per evitare di essere anche noi cittadini sloveni di nazionalità intaliana cittadini di terz' ordine chiederei che le diverse nostre interrogazioni ci vengano date in occasione del' successivo consiglio comunale per iscritto e non per lettera,perchè tutti sappiano e conoscano il contenuto della risposta. A tal proposito, si è parlato anche della priorita nella costruzione delle cosi dette »neprofitne stanovanje« nella zona di Sicciole. Mi sorge una domanda e cioè se l' asilo di Santa Lucia non dovrebbe avere la priorità su tutte le altre? Infine, parlando di riserve idriche, che dovrebbbero avere anche loro la priorità su tutte le altre mozioni, date le ultime circostanze legate alla mancanza di acqua.In settembre le giornate del patrimonio culturale europeo hanno come tema l' Acqua, forse sarebbe buona cosa pensare di ripristinare le »fontane« di piazza Tartini. Con simpatia Bruno Fonda

05.10.2017 ob 13:45
Svetniška pobuda: Spoštovani, naš znani domačin, ki se celo življenje ukvarja s turizmom in stremi k novi ponudbi ter širi prepoznavnost naše občine tudi preko občil in sodelovanja izven meja daleč naokoli, me je prosil, naj vam v razmislek posredujem njegovo odprto pismo. Zato bi vam ga rada predstavila in danes prebrala z namenom, da začnemo vsi razmišljati o dobri turistični ponudbi in strategiji, ki bo naši turistični občini ohranila to ime in jo popeljala v kvalitetno preživljanje dopusta pri nas. In ko se bo turist iz naše občine domov vračal poln nepozabnih, edinstvenih vtisov, ki jih lahko doživiš, vidiš, občutiš in okusiš le pri nas, bomo lahko ponosno vzkliknili: »To je to, kar nas dela posebno dragocene, kot posamezen biser na prekrasni ogrlici!« Odprto pismo Darka Marsiča: Portorož & Piran naj turistična občina v Sloveniji???? Ja, večkrat sem se to že vprašal. Mislim, da imamo dobro hotelsko infrastrukturo in nekaj posameznikov, ki se še trudijo in dajejo dosti od sebe, da bi kvaliteta turistične ponudbe v naši občini sledila napredku in tempu v svetu. Vendar je teh nekaj posameznikov veliko premalo. To, kar je Portorož ponujal pred 45, 50 leti, je bilo dosti, dosti več kakor danes. V Portorož je takrat redno prihajala evropska gospoda. In to gospodo je spoštljivo servisiralo osebje, ki je bilo strokovno usposobljeno in je svoje delo opravljalo z ljubeznijo. Koliko strokovno usposobljenih receptorjev, natakarjev in kuharjev danes dela v gostinstvu v naši občini? Koliko je takih, ki to delo opravljajo z ljubeznijo, ne bom spraševal, ker odgovor poznam. NI GA. Pa dovolj o tem. Če že nimamo strokovno dobrih gostincev in se vse dogaja samo še prek računalnika, a v tem prelepem prostoru v katerem živimo in ga premalo spoštujemo in cenimo ali pa ga sploh ne, ne zmoremo niti osebe, niti subjektivnega telesa, ki bi bilo odgovorno za pripravo, koordinacijo in izvajanje kulturno-zabavnega programa, ki bi bil promocija, vesel dogodek in trajni spomin na čas počitnic, dopust, preživet v tem našem prelepem prostoru. Če je kje na svetu dežela, ki se lahko pohvali, da je harmonika ljudsko glasbilo, no …, mislim, da je to Slovenija. Koliko dogodkov v povezavi s harmoniko bodo gostje naših hotelov v naši občini lahko doživeli v letošnjem letu? Koliko krat, razen programa Tartini festival (dobro pripravljen do sedaj, čestitke), bodo gostje v Portorožu lahko slišali Tartinija? Še kar nekaj, koliko krat bodo gosti naših (čeprav ni jih več veliko naših) hotelov videli ali slišali, doživeli nekaj lepega v povezavi z našim prelepim prostorom, bi lahko naštel. Pa mislim, da sem vam povedal, kaj mislim. Skoraj siguren sem pa, da se bom in verjetno tudi vi srečal s skupino, ki prihaja menda iz Peruja. In glej, glej, prijetni so in znajo se tržiti, kapo dol. Gostje v naših hotelih bodo tudi zelo zadovoljni. Zakaj? Ja, zato, ker jim ni bilo treba v južno Ameriko, da so prišli do originalnega »suvenirja« iz tistih krajev. Morda bo kdo celo sklepal, da so naši predniki od tam prišli. Vidite, toliko sami sebe spoštujemo, ljubimo in seveda še več, vzporedno ta naš prelepi prostor. In kaj me je spodbudilo, da vam to napišem? Zdaj, v soboto, bo, če prav vidim in slišim, zabavala, navduševala, predstavljala in ... SPET »naša Severina«. Ja, mislim, da se je bodo z neizmernim veseljem spominjali gosti iz lepih dežel vsega sveta. Ja, lepo jo bomo predstavili, ne, ne, ne Severino! Ja, našo deželo vendar, naš prelepi prostor, ki ga tako zelo cenimo, spoštujemo, ljubimo. Dragi moji, saj to se da, pa tudi stalo ne bi dosti, veliko manj kot referendum. Naj se naredi anketa, koliko hotelskih gostov bo obiskalo ta dogodek in njegov sloves poneslo s seboj? Ne bom vas več nadlegoval ali nakladal. Le želim si, da bi se v tem lepem kraju dogajalo čim več lepih, avtohtonih stvari, dogodkov, da nam bo lepo. In kar je lepega, edinstvenega in prijetnega, ljudje z veseljem sprejmejo in nesejo s seboj po celem svetu. Dopusti in počitnice so pred vrati. Želim vam, da preživite nekaj tako lepih trenutkov, da bodo le ti za vedno ostali z vami. To bi moral biti naš cilj v turistični ponudbi gostom, ki so se odločili, da nas obiščejo. PONUDBA je tista, ki dela POVPRAŠEVANJE. Kar ponujamo, takšne goste imamo. Pa še malo spominov. Kot šestnajstletni »mulc«, vajenec, sem se po končanem vajeniškem delu, praksi, ob deseti ali enajsti uri zvečer ob odhodu domov srečeval s prijetnimi damskimi parfumi. Cel Portorož je dišal. Šestnajstletnik si je to zapomnil. Mi lahko kdo pove, po čem Portorož danes »diši«? Poleg vsega. Ali Portorož RES potrebuje, da njegovo ponudbo pestri Severina? Lep preostanek dneva in realen razmislek vam želim. Hvala lepa. Darko Marsič Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Piran, ki je bila 18. 7. 2017 ob 16. uri, sem poleg prebranega pisma vse prisotne seznanila ali opozorila na naslednje tematike: 1. Podprla sem g. Bruna Fondo glede problematike kolon, ki se vsak konec tedna vijejo skozi naše zaledje. Domačinom je prava avantura priti do doma, da o izpušnih plinih, ki jih imamo zaradi neprekinjene kolone tudi več kot 12 ur dnevno, sploh ne govorimo. 2. Iz Urada za družbene dejavnosti sem dobila odgovor glede depojev. Na sestanku, ki je predviden v septembru, bodo predstavljeni tudi možni konkretni odgovori, ki bodo definirani kot Obalni projekt (zajema delo vseh štirih obalnih občin). 3. Še enkrat vas želim spomniti, da podpiram izgradnjo večstanovanjskega objekta na območju Košte, saj je bil ta v planu že pred desetimi leti. Zavedam se, da imamo v naši občini veliko družin, ki stanovanja potrebujejo in predvsem mladim družinam bi omogočili kvalitetnejše bivalne ter življenjske pogoje. Vsekakor pa se s pripombo, da se pospešijo postopki za umestitev nove dostopne ceste do območja Košte, ne strinjam, saj sem mnenja, da je cesta pod Košto z vso dodatno infrastrukturo POGOJ za IZGRADNJO neprofitnih stanovanj na območju Košta – Sečovlje. Hvala in prijeten dopust vsem. Neli Romanello

23.08.2017 ob 13:53
Spoštovani, zaradi številnih vprašanj zaskrbljenih občanov, ki sprašujejo o vrsti in obsegu gradbenih del, ki se izvajajo na otočku v Marini, vam zastavljam enako vprašanje. Če ste s posegi seznanjeni, prosim za pojasnilo, kakšna dela se izvajajo. Občinski svetnik Miloš Stegovec

23.08.2017 ob 13:43
Kot občinski svetnik in predsednik sveta Krajevne skupnosti Sečovlje predlagam, da se zemljišče, na katerem je občina skupaj s Krajevno skupnostjo in krajani Sečovelj uredila otroško igrišče v Dragonji (nasproti restavracije Walter), odkupi še letos oziroma naj v proračunu za leto 2018 predvidi sredstva za nakup, v kolikor letos ta sredstva niso na voljo. Obrazložitev: Dotično igrišče je prostor, na katerem se družijo otroci in starši. Igrišče vzdržujejo krajani in člani razvojnega društva Stena iz Dragonje. Na tem igrišču oziroma parceli se dogajajo tudi drugi dogodki, in sicer tradicionalni Praznik kostanjev, Tekmovanje v kuhanju vampov ali Tripijada, blagoslov motorjev … Prostor je skozi leta postal stičišče vseh generacij zaselka Dragonje in okoliških vasi. Parcela je opredeljena kot stavbno zemljišče in po zagotovilih lastnika so se prav zato pojavili interesenti za nakup. Parcelo je vsa ta leta oddajal v brezplačno uporabo društvu Stena iz Dragonje. Denis Fakin

23.08.2017 ob 13:43
V Krajevni skupnosti Sečovlje smo skupaj s patronažno službo in Rdečim križem obiskali družino, ki živi v izredno slabih razmerah. Oče in mati sta nezaposlena in imata dva majhna otroka. Ob obisku smo bili presenečeni, ko smo opazili 17 mačk, od tega 15 mladičev. Poklicali smo na obalno zavetišče, ki nam je sporočilo, da zaradi prezasedenosti ne morejo sprejeti muck. Kasneje smo mladičke predali v nadaljnjo oskrbo prostovoljcem Društva proti mučenju živali Koper, ostal pa je problem dveh starejših samic in enega samčka, ki niso cepljeni in kastrirani oziroma sterilizirani. Ker sem v preteklosti zasledil, da ima občina v proračunu nekaj sredstev za sterilizacijo oziroma kastracijo mačk, prosim za naročilnico za ta poseg, da omejimo nekontrolirano širjenje populacije živali po okolici. Denis Fakin

23.08.2017 ob 13:41
1. In quale stadio e situazione si trova la costruenda scuola elementare di Lucia. Asilo. Il progetto e completato. Sara possibile la ricostruzione il prossimo anno? 2. Come e la situazione del nostro archivio? Si e conclusa la problematica? E agibile? 3. Decreto cimitero di Pirano.come entita alias monumento storico di interesse locale.Ormai andiamo avanzi da due anni in attesa della documentazione scientifica. Fatta. Discussa. Competata? 4. Sarebbe necessario nei mesi autunnali trattare della situazione attuale della Comunita Italiana di Pirano, mettendo un punto all ordine del giorno di un prossimo consiglio comunale.

23.08.2017 ob 13:41
Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči na svoji 17. redni seji dne 19. 6. 2017 sprejel naslednjo pobudo. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da Urad za okolje in prostor Občine Piran začne s pripravo odloka o zunanji podobi v občini Piran. Predsednica Odbora Stanislava Premru Lovšin, l. r.

12.07.2017 ob 11:13
Pri obravnavi predloga sprememb prostorskih ureditvenih pogojev v občini Piran na 19. redni seji OS, točka 4A – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa–Pacug (2), Piran (3), Razgled–Moštra–Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran smo bili svetniki seznanjeni s predlogom minimalne velikosti gradbene parcele stanovanjske stavbe na območju izven območja naselij, kadar predstavlja razpršeno gradnjo, ki ne sme biti manjša od 400 m2 (4. alineja 26. člena). Zastavljam naslednje svetniško vprašanje: Koliko je objektov v Občini Piran, ki so bili sanirani po sanacijskem PUP-u in katerih parcele so manjše oziroma enake 400 m2 ter koliko je takih objektov na parcelah v razponu od 320 m2 do 400 m2? Koliko je nezazidanih gradbenih parcel v razponu od 320 m2 do 400 m2? Hvala za odgovor. Mag. Milica Maslo Bezer

07.07.2017 ob 15:10
Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Piran sem podala pobudo glede izgradnje depoja za Obalne galerije Piran, ki nimajo ustreznih prostorov. Dobila sem odgovor, da se v Uradu za družbene dejavnosti zavedate in podpirate, da je za nadaljnje delo zavoda nujno treba poiskati trajno rešitev. Ker je tudi vaš cilj zagotoviti prostore, ki bodo primerni za hranjenje muzejskega gradiva in bodo rešili prostorsko stisko in neprimernost depojskih prostorov, predlagam, da se za njihovo izgradnjo predvidijo sredstva v proračunu za leto 2018. Le tako se bo trajno ureditev prostorov lažje načrtovalo tudi s pomočjo države. Strinjam se, da je treba poiskati skupno rešitev, ki bo primerna tako za Obalne galerije Piran kot Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, saj sta oba zavoda s statusom pooblaščenega muzeja za opravljanje javne službe v okrilju Občine Piran, ki je njuna ustanoviteljica. Upam, da bodo čim prej stekli potrebni postopki, ki bodo rešili pereče težave dvema zavodoma hkrati in bodo omogočili njuno brezhibno delovanje z zakonskimi predpisi. Hvala za posluh in lep pozdrav. Občinska svetnica Neli Romanello

07.07.2017 ob 15:10
Spoštovani, z gotovostjo lahko napišemo, da sta na novo očiščeno krožišče Valeta in odprt pogled na Portorož, če se peljemo po cesti Valeta–Portorož, čudovita dobrodošlica vsem obiskovalcem in tudi domačinom, ki to cesto dnevno uporabljamo. Malce nas razžalosti zastrt pogled, ki ga ovira podrast ob cesti Valeta–Lucija, saj je le še ta del ovira, da tudi s te strani nismo deležni čudovitega razgleda na Portorož, ki ostaja očem zakrit. Dnevno, zlasti pa ob koncih tedna v poletnem času, to pot uporablja veliko turistov, tranzitnih gostov. Verjamemo, da bi odprt pogled premamil marsikaterega popotnika, da bi se vsaj za kakšen trenutek ustavil tudi pri nas in si od blizu ogledal lepote našega kraja. Zato apeliram na vas, gospod župan, in na občinske strokovne službe, da poskusite pri pristojnih doseči, da se tudi ta del ceste uredi, očisti podrastje in tako omogoči ter odkrije prekrasen pogled na Portorož. Občinski svetnik Miloš Stegovec

07.07.2017 ob 15:09
Pozdravljeni, vsem nam je znano, da imamo v Piranu le dve otroški igrišči (pri nogometnem stadionu in na Rozmanovi ulici), zato bi bilo smiselno razpoložljive površine, ki bi lahko bile otroška igrišča, urediti, opremiti z igrali in ograditi, da se otroci lahko varno igrajo. Prav tako bi bilo na teh površinah treba prepovedati dostop za živali, ki tam lahko vršijo potrebe iztrebljanja brez nadzora lastnikov. Pred leti je Občina Piran sodelovala v projektu Unicefovih otrokom prijaznih mest, v okviru katerega se je zavezala zagotoviti otrokom primerna in varna igrišča. Številna igrišča v Luciji in drugih naseljih so že tako urejena, le otroci v starem mestnem jedru Pirana imajo možnosti igre zelo omejene ali pa igrajo igre z žogo kar na Tartinijevem trgu, kar moti mimoidoče in goste v lokalih, saj je žoga okrogla, leti in se kotali vsepovsod. Predlagam nekaj možnih ureditev in prosim, če se jih prioritetno uvrsti v občinske proračunske programe. - V območju OŠ Cirila Kosmača v Zelenem gaju je dokaj urejen zeleni park, v katerem je tudi nekaj igral. Lahko bi ga dodatno opremili, ustrezno varno uredili in ogradili. Lahko bi ga uporabljali tako šolarji kot otroci, ki živijo v tem delu Pirana. - Na Pusterli je bilo pred desetimi leti urejeno otroško igrišče, ki ga je bilo treba le še ograditi. Lastnik zemljišča je soglašal, da tam naredimo igrišče, vendar je najbrž motilo sosede, zato je KS Piran dosegla, da se igrišče odstrani. Predlagam, da se ga s soglasjem lastnika zemljišča znova vzpostavi in ogradi z možnostjo zaklepanja, sicer je ta zelenica izključno pasje stranišče – polno iztrebkov, ki jih lastniki psov ne pobirajo. Sicer se ta površina lahko tudi ogradi in določi za pasje igrišče, kot je v Luciji v Parku Sonce ali v bližini športne dvorane. - Na Budičinovi ulici v Piranu je manjša zelenica v lasti Občine Piran, ki jo urejajo okoliški prebivalci in JP Okolje Piran. Mamice iz soseske so me prosile, naj tam uredimo otroško igrišče z vsaj nekaj manjšimi igrali, ki ne zahtevajo veliko prostora, zato predlagam, da se ta naloga uvrsti v program ureditev otroških igrišč. - Na Punti pred cerkvijo Marije Zdravja so bila nekoč igrala, ki so jih kasneje odstranili. Po arheoloških raziskavah je velika površina še vedno le zasuta z gramozom. Predlagam, da se v okviru načrtovane ureditve predvidi takšno tlakovanje ali asfaltiranje, kjer bi vsaj na površinah, na katerih ne bo možno parkiranje, znova zarisali ali v samem tlaku oblikovali otroške igre (npr. ristanc), ki so bile postavljene na igrišču v Rozmanovi ulici in so sedaj prekrite z zaščitno prevleko. Predlagam, da se urejena igrišča nato predajo v upravljanje Športnemu in mladinskemu centru Piran, ki skrbi za vzdrževanje, odpiranje in zaklepanje otroških igrišč. Mag. Milica Maslo Bezer

02.06.2017 ob 13:15
Spoštovani, na podlagi poziva nekaterih obrtnikov, tako najemnikov kot lastnikov zemljišč v Obrtni coni Lucija, naj bi bil del teh namenjen bodoči ureditvi bivanjskih razmer brezdomcev Občine Piran. Kot občinski svetnik pozivam župana in ostale občinske svetnike k primernejši, predvsem pa bolj kakovostni ureditvi bivanjskih razmer brezdomcev. Dejstvo je, da je obrtna cona v prvi vrsti namenjena obrtnikom in podjetnikom ter da tovrstnih prostorov v naši občini primanjkuje. Z obrtno cono so obrtnikom vsaj deloma zagotovljene razmere za boljše in uspešnejše poslovanje ter ne nazadnje ti tudi preko davčnih dajatev prispevajo v občinski proračun, bilo bi povsem neprimerno, da bi jim občina ta zemljišča sedaj odvzela in jih namenila za drugačno rabo. Dejstvo je tudi, da je obrtna cona kot taka, predvsem pa »rezervirano zemljišče«, kamor naj bi se postavili bivanjski kontejnerji, povsem neprimerno za bivanje kogar koli, torej tudi brezdomcev. Del, kjer naj bi bili kontejnerji postavljeni, je daleč najmanj oziroma skoraj ne osončen del obrtne cone (razen v jutrih poletnih mesecev ), pozimi sonce tja ne seže, postavlja se vprašanje kvalitete bivanja. Problema brezdomcev ne moremo in ne smemo reševati na način, da jih potisnemo nekam na obrobje, kjer jih sleherno oko ne vidi, temveč da jih integriramo v okolje, socializiramo, damo možnost aktivnega vključevanja v vsakdanje življenje, možnost sodelovanja in sobivanja z lokalnim okoljem. Dober primer prakse, ki je skozi čas pokazal, da zadeve, reševane na tak način, delujejo, prinašajo želene rezultate, zagotavljajo sodelovanje, pomagajo pri aktivnem vključevanju brezdomcev v lokalno okolje, je Kažun. Polagam na srce, ne izgubljajmo dragocenega časa z iskanjem novih prijemov, novih načinov, uporabimo preverjen način, ki deluje, katerega rezultati so vidni in so nam zagotovo v ponos. Upam, da bo prevladal razum, predvsem pa tista naša človeška plat, in bo za brezdomce tudi tokrat poskrbljeno na človeku prijazen in človeka vreden način. Občinski svetnik Miloš Stegovec

02.06.2017 ob 13:14
Spoštovani župan, občinski svetniki in strokovne službe, na seji Občinskega sveta z dne 11. februarja 2017 podajam pisno pobudo v zvezi z vzdrževalnimi deli na cesti Sečovlje–Dragonja, ki je označena v prilogi tega dopisa. Minuli konec tedna smo bili priča dolgim zastojem na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja. Avtomobili so pred prestopom meje med Slovenijo in Hrvaško dosegli nekaj kilometrske kolone, ljudje, ki so želeli prečkati mejo, in krajani, ki so želeli priti zgolj do svojega doma, pa so morali zato več ur sedeti v svojih avtomobilih. Popolnoma razumem varnostne ukrepe poostrenega nadzora nad prehodi državne meje, ki sta jih Evropska unija in Slovenija uvedli v boju proti terorizmu, vendar menim, da krajani na tak način ne smejo biti oškodovani. Za krajane je večurno čakanje na prečkanje državne meje, predvsem pa na dostop do svojih domov, vrtcev, šol, sorodnikov, prijateljev … nedopustno. Ohromljene so tudi javne službe, ki na tem delu opravljajo dnevne naloge in intervencijska dela, kot so odvažanje odpadkov, čiščenje javnih površin, vzdrževanje kanalizacijskega omrežja … Krajani in javna vozila v teh dneh uporabljajo ozko krajevno cesto, ki poteka od Osnovne šole Sečovlje proti Dragonji, v dolini reke Dragonje. Omenjena cesta je dotrajana, v nekaterih predelih celo nevarna, saj predstavlja tudi brežino reke Drnice. Naj omenim, da sta v zelo slabem stanju tudi oba mostova na omenjeni cesti, ki večjih obremenitev ne prenašata. Iz naslova vsega zgoraj naštetega podajam pobudo, da se omenjena cesta, ki je označena tudi v prilogi, sanira, popravi brežino in intervencijsko sanira oba mostova. Če se bo nadaljeval režim poostrenega nadzora nad mejnimi prehodi, podajam pobudo, da se prioritetno pozove državo Republiko Slovenijo, da za krajane na območju Sečovelj zgradi tretji pas, po katerem bi potekal promet proti obema mejnima prehodoma. Lep pozdrav, Alen Radojkovič

02.06.2017 ob 13:14
V ponedeljek, 27. februarja 2017, smo imeli 5. sejo sveta javnega zavoda Obalne galerije Piran. Med drugim smo obravnavali letno poročilo OGP za leto 2016, ki je bilo zelo izčrpno. Ugotovili smo lahko, da so opravili veliko raznolikega dela (od razstav v galerijah v Piranu in Kopru do pedagoških programov, kjer sodelujejo z vsemi šolami in vrtci naše občine, gostovanj …). Skorajda v celoti so realizirali predvidene projekte. Le razstave, ki je bila stroškovno zelo zahtevna, niso izpeljali, nadomestili so jo z drugima. Na žalost pa smo lahko ponovno ugotovili, da imajo svoje depoje na petih lokacijah, ki v večini niso primerni za hranjenje takih umetniških del. Prostori niso ustrezni, saj niso dovolj dobro zaščiteni (ne protipožarno ne protivlomno, da o svetlobi in vlagi sploh ne govorimo). Tudi zelo velika dela niso pravilno hranjena, ker so prostori premajhni ali prenizki. Ne morem razumeti, da se tako mačehovsko obnašamo do naše kulturne dediščine, ki ima neprecenljivo vrednost, in da ne storimo nič, da bi se stanje uredilo. Ker je tudi obstoj našega javnega zavoda odvisen od ustreznega depoja, upam, da se bo takoj začel iskati prostor, ki bo ustrezal vsem normativom. Le tako bomo dokazali, da nam je mar za kulturno dediščino in dela umetnikov, ki bi jih radi nepoškodovane videli tudi naši zanamci. V upanju, da se bo težava OGP čim prej rešila, Vas lepo pozdravljam.

16.05.2017 ob 08:34
Spoštovani župan Peter Bossman, kot občinski svetnik vlagam pobudo, da letos tudi v naši občini sodelujemo pri obeležitvi svetovnega dneva avtizma, ki bo 2. aprila. Da v obeležitev tega dneva vidnejše stavbe, vodnjake, trge osvetlimo v modri svetlobi, kot to počnejo drugje po svetu in tudi že v nekaj občinah po Sloveniji. V Ljubljani v modri svetlobi zažari Ljubljanski grad, v Novi Gorici mestna hiša, vodnjak na Bevkovem trgu, Rusjanov spomenik, v Postojni mestna hiša. Drugega aprila in na njegov predvečer tako po svetu v modrem zažarijo Empire State Building v New Yorku, Willis Tower v Chicagu, CN Tower v Torontu, Kingdom Tower v Saudski Arabiji, koncertna hala v Sidneyu, kip Jezusa Odrešenika v Riu de Janeiru, Veliki Buda v Hjogu na Japonskem, Niagarski slapovi v Kanadi, parlament v Budimpešti. 2. april, ko obeležujemo svetovni dan avtizma, je namenjen spodbujanju zavedanja o avtizmu in ozaveščanju javnosti ter celotne družbe o ustvarjanju primernih pogojev za učenje, življenje, skrb in delo oseb z avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Med nami živijo tudi osebe z avtizmom in Apergerjevim sindromom, ki si prav tako kot vsi drugi želijo živeti dostojno življenje in imeti enake možnosti za sobivanje v družbi. Ključnega pomena za socialno vključenost oseb z avtizmom je urejeno družbeno okolje in razumevanje tega področja. Le tako se lahko družba dobro odzove pri aktivnem socialnem vključevanju oseb z avtizmom in Aspergerjevim sindromom, vzpostavi most med enimi in drugimi. Društvo Oko in Zavod modri december, katerih podpornik sem tudi sam, sta pobudo za sodelovanje prek elektronske pošte naslovili tudi na našo občino. Z željo, da bi se tudi sami pridružili tej akciji in na ta način opozorili na pomen razumevanja oseb z avtizmom, vas lepo pozdravljam. Občinski svetnik Miloš Stegovec

16.05.2017 ob 08:34
Najprej bi želel pohvaliti občino, da je sploh začela s sanacijo delov ceste, ki povezuje Lucijo z Vinjolami in Malijo ter naprej z Izolo, vendar bi želel poudariti, da cesta še zdaleč ni urejena oziroma so deli ceste, ki so najbolj nevarni, ostali nedotaknjeni. Krajani Vinjol in Malije kakor ter vsi ostali uporabniki se lahko zahvalimo le nekaterim posameznikom, ki so ustrezno skrbeli in vzdrževali del te ceste. Brez njihove moralne odgovornosti bi se ob dežju in vremenskih razmerah, ki smo jim bili priča, brez dvoma ustvarili pogoji, ki bi lahko bili izjemno nevarni za uporabnike. Zato znova apeliram na občino, da karseda hitro ukrepa in nadaljuje z deli tudi na najbolj nevarnih delih cestišča, da skrbi za redno vzdrževanje ceste in z nadaljevanjem gradbenih del poskrbi, da bo cesta postala varnejša glede na količino prometa, ki se odvija po njej. S spoštovanjem, Floris Matej Faganelj

16.05.2017 ob 08:33
Spoštovani, občani se name obračajo z vprašanjem, zakaj želi Občina Piran uveljaviti predkupno pravico za gradbeno parcelo na vhodu v Padno, na kateri je predvidena gradnja stanovanjske hiše. Gradnja parkirišča, kar je uradna razlaga občine, na strmem zemljišču z višinsko razliko približno 10 metrov je praktično nemogoča. Poleg tega občina že razpolaga z veliko primernejšimi zemljišči, na katerih je možna ureditev parkirišča v Padni. Tako se porajajo vprašanja: - Ali občina misli pridobljeno parcelo v kratkem zamenjati za kako drugo nepremičnino in s tem omogočiti premoženjsko korist posameznikom? - Ali občina na ta način rešuje črnograditelje v neposredni bližini, ki jim primanjkuje parkirnih mest? - V katerih dokumentih je opredeljeno pridobivanje nepremičnega premoženja (za to nepremičnino) in zakaj ni bil s tem seznanjen občinski svet? V upanju na hiter odgovor vas lepo pozdravljam, svetnik Robert Jakin

16.05.2017 ob 08:33
Spoštovani, bliža se poletna sezona, ko bodo naše ceste in obalo preplavili turisti, polni pričakovanj po prijaznih ljudeh, dobri hrani in čistem okolju. Ko se vozim po slovenskih avtocestah, večkrat vidim ljudi v delovnih oblačilih, ki pobirajo smeti ob cestah. Verjamem, da je tudi to eden od razlogov, da se je Slovenija v letu 2016 uvrstila na peto mesto najbolj čistih držav na svetu, na kar smo lahko ponosni. Pred nami so samo skandinavske države in Japonska. Ugotavljam, da je čistoča v Občini Piran na visokem nivoju v urbanih središčih (Piran, Lucija, Portorož), kjer Okolje dnevno čisti ceste, pločnike in prazni kante za smeti. Situacija ob lokalnih cestah v Občini Piran pa je čisto nekaj drugega, ob cestah ležijo smeti, ki jih odvržejo ljudje iz mimovozečih avtomobilov ali pa jih je nanesel veter. Te smeti ob cestah v jarkih in grmovjih niso najboljša turistična izkaznica za našo občino, zato predlagam, da se v Občini Piran organizira občasna pobiranja smeti v okviru javnih del ali kako drugače, predvsem ob vseh sprehajalnih poteh v Občini Piran in ob vseh lokalnih cestah.

16.05.2017 ob 08:33
Il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, nella sua sessione ordinaria di venerdì 17 febbraio 2017 Delibera: Di sollecitare il Comune di Pirano a provvedere alla ristrutturazione necessaria dello stabile in Via Salvore 5, sede dell’Archivio, di contattare e risolvere l’ormai annosa questione con i vicini per la completa riparazione della casa appresso. La richiesta si rende necessaria data la difficoltà di accesso alla sala di consultazione e lettura dell’Archivio da parte del pubblico. Motivazione: La sezione di Pirano dell’Archivio regionale di Capodistria conserva la documentazione municipale più antica e importante entro i confini della Repubblica di Slovenia. I materiali risalenti all’età medievale e a quella moderna, sono giunti fino a noi grazie alla cura delle autorità comunali, mentre il merito maggiore è attribuito al conte Stefano Rota, che per oltre un quarantennio (1855-1896) si adoperò per il riordino e la cura delle patrie memorie, consegnandole a quanti avrebbero continuato il suo prezioso lavoro. Per una circostanza fortuita, nella fase finale del secondo conflitto mondiale l’archivio non abbandonò Pirano per altri sedi, per salvaguardarlo da possibili danneggiamenti. Dal momento che l’archivio rappresenta la testimonianza più genuina di una collettività, alla metà degli anni Novanta del secolo scorso, la Comunità italiana piranese si batté affinché questo rimanesse nel centro storico, istanza che fu sostenuta dall’allora sindaco, Franko Fičur. Dopo il trasloco della sede e della documentazione dagli ambienti di via Župančič (ora sede della Biblioteca civica) a quelli di via Salvore, è stato riscontrato un decadimento generale delle condizioni elementari in cui opera la sezione dell’Archivio regionale di Capodistria. A parte l’orario d’apertura incostante, che rende difficile la sua frequentazione, la sala di consultazione è virtualmente inaccessibile agli utenti (come si evince da un avviso affisso al portone d’ingresso). Da parecchi anni, inoltre, la sala di consultazione medesima si trova in pessime condizioni ed è assolutamente trascurata. Un problema ormai decennale dovuto alle infiltrazioni d’acqua dal soffitto ha sollevato una parte del parquet, mentre la forte umidità ha rovinato buona parte dell’intonaco di una parete, ora scrostato. Tra le altre manchevolezze segnaliamo l’inadeguata luminosità della sala di consultazione. Di fronte ai problemi concreti, tra l’altro noti alla direzione dell’Archivio regionale di Capodistria, non si comprende perché l’annosa questione non trovi una soluzione, sistemando decorosamente uno dei più importanti archivi cittadini esistenti nell’alto Adriatico. S’invita i consiglieri della Comunità nazionale italiana al Consiglio comunale di Pirano di chiedere lumi circa l’impegno, anche finanziario, del Comune di Pirano e di presentare questi problemi nella sede più appropriata, auspicando siano risolti definitivamente. Il Presidente della CAN di Pirano: Nadia Zigante m.p.

16.05.2017 ob 08:32
Pred kratkim smo v Občinskem svetu prešli na nov način elektronskega glasovanja. To je vsekakor napredek. Žal pa svetniki na levi strani dvorane Domenica Tintoretta ne moremo spremljati monitorja, saj je za našimi hrbti. Predlagam, da se monitor namesti na sredino pred predsedniško mizo. Če je to neizvedljivo, pa svetujem nabavo dodatnega monitorja, ki bi ga namestili pred okna. Tako bi vsi svetniki lahko nemoteno spremljali potek seje. Lep pozdrav, Vojka Štular

10.03.2017 ob 13:59
Na območju bivše policijske postaje v Portorožu pri bencinski črpalki se že dlje časa kopičijo nesnaga, smeti, zadnje čase tudi stari odsluženi avtomobili. Moram priznati, da je celotna zadeva videti kot cigansko naselje z nekimi zasilnimi nadstreški, in to sredi največje turističnega bisera v Sloveniji. Občinske službe zato pozivam, naj najemnika opozorijo oziroma naj občina sanira okolico in počisti vso nesnago ter onemogoči nadaljnjo degradacijo prostora. Kakor je bilo opaziti v poletnih mesecih, je nekdo tam tudi živel. V pričakovanju rešitve vas lepo pozdravljam. Denis Fakin

10.03.2017 ob 13:58
Spoštovani, ugotavljam, da je Občina Piran v letu 2016 gostila nekaj vrhunskih dogodkov. Prepričan sem, da bi jih moralo biti še več. Število obiskovalcev na nekaterih prireditvah se je v tem letu zelo povečalo, zato menim, da je nastopil čas, ko se moramo ponovno vprašati, kateri dogodki in v kolikšnem obsegu predstavljajo za destinacijo Piran in Portorož dodano vrednost. Dotaknil se bom samo treh dogodkov. Tistih, ki so po mojem mnenju odstopali v pozitivnem ali negativnem smislu. 1. Srečanje motoristov V mesecu juniju 2016 smo imeli motoristični spektakel, ki je v piransko občino pripeljal na tisoče zadovoljnih turistov. Dogodek je bil vrhunsko zastavljen, vrhunsko organiziran in tudi vrhunsko voden, zabeležen ni bil niti en resen incident. Predlog – pobuda: - Vsi, ki so bili udeleženi pri sami organizaciji in izvedbi tega dogodka, si zaslužijo javno pohvalo s strani Občine Piran. - Glavni organizator s strani gospodarstva in Občine Piran pa simbolično nagrado za najbolje organiziran dogodek v letu 2016 v Občini Piran. 2. Festival penin V petih letih se je Festival penin razvil v množičen dogodek z velikimi možnostmi za naprej. Vse pohvale organizatorju, da je pripeljal vrhunske proizvajalce penin in odličen komorni zbor Perpetuum Jazzile, ki je Portorož napolnil z nekaj tisoč obiskovalci. Festival penin je postal osrednji dogodek v prednovoletnem dogajanju in si kot tak zasluži nadgradnjo. Predlog – pobuda: - Cesto med križiščem pri Kaštelu in križiščem pri Figaroli za ta dogodek zapreti. - Na cesti nasproti terase hotela Kempinski pa postaviti oder v obliki stopnic za gledalce in poslušalce koncerta (za ta koncert je treba vabiti samo vrhunske zasedbe). 3. Skok v morje 1 januarja V medijih sem zasledil zapis »nikoli več na skok v morje v Portorož«. Ob branju tega prispevka o Portorožu se nisem počutil prijetno. Zgrozil pa sem se ob pomisleku na to, kaj bi mediji šele pisali, če bi se pomol podrl in pod sabo pokopal tudi obiskovalce in udeležence skoka v morje. Imeli smo srečo, zato je prav, da se tega zavedamo in tudi odgovorno ukrepamo za naprej s ciljem, da do takih situacij sploh ne pride. Predlog – pobuda: - Skok v morje 1. januarja v Portorožu je vrhunski dogodek in je z njim treba nadaljevati, saj ima 13-letno tradicijo in ga je treba razviti do take mere, da postane želja za vsakega Slovenca in gosta Portoroža, da 1. januarja skoči v morje v Portorožu. - Organizacijo dogodka je treba zastaviti na višjem nivoju z upoštevanjem vseh logističnih in varnostnih vidikov. - Dogodek je treba organizirati pod okriljem Občine Piran (kot je bilo v primeru srečanja motoristov) v sodelovanju z dosedanjim organizatorjem dogodka. - Udeležence z avtomobili je treba usmeriti na parkirišče Marine Portorož in Aerodroma Portorož ter zagotoviti brezplačni avtobusni prevoz do Portoroža. - Dogodek je treba nadgraditi (koncert, stojnice), da obiskovalci do ognjemeta oziroma 2. januarja, ki je odslej dela prost dan, ostanejo v Portorožu. Piran, 12. 1. 2017 Občinski svetnik Franc Kraševec

10.03.2017 ob 13:58
Svetniška pobuda: Na pobudo krajanov naselja Dragonja predlagam, da v letu 2017 Občinska uprava začne s postopki za sanacijo cestne infrastrukture v naselju Dragonja s poudarkom na večji prometni varnosti vseh udeležencev prometa. Obrazložitev: Na cesti, ki pelje skozi naselje Dragonja, hitrost večine voznikov ni prilagojena pogojem ceste skozi naselje, hkrati je cesta že sedaj obremenjena s težkimi tovornjaki, ki vozijo iz obrata, ki predeluje gradbeni material, in s smetarskimi vozili. V proračunu za leto 2017 je predviden začetek del pri sanaciji smetišča, kar bo dodatno obremenilo cesto in sam kraj, zato je treba že letos začeti pripravo projekta sanacije cestne infrastrukture v naselju Dragonja, in sicer: - Sanacija poškodb na cestišču skozi naselje in sanacija ceste od križišča do komunalne deponije; poškodbe na cestišču so posledica vožnje težkih tovornjakov, ob dežju voda dere po cestišču navzdol, ob velikih nalivih prihaja do dvigovanja pokrovov komunalnih jaškov na cestišču. - Izgradnja pločnika in obnova križišča/krožišča do zadnjih hiš v naselju v smeri proti Sv. Petru; na tem območju živi devet otrok, ki vsakodnevno uporabljajo šolski avtobus, pot do avtobusne postaje pa ni varna. - Sanacija mostu v Lonzanu; zelo pereča problematika. - Sanacija stranskih poti/dovozov na cesto skozi naselje, in sicer cesta mimo hišne številke 71, 73 in 55, 47a ter 47b navzdol. - Treba je sanirati tudi dva propusta na cesti iz Sv. Petra proti Dragonji, ki ne odvajata vode in ob velikih nalivih prelivata proti hišam – gre za problem nanosa gramoza in peska ob vsakokratnem dežju. Lučano Grozič, občinski svetnik

10.03.2017 ob 13:58
Spodaj podpisana svetnica SD, Mojca Švonja, vlagam svetniško pobudo v zvezi s parkirišči na Oljčni poti 24, ki sta ob OŠ Cirila Kosmača Piran. Dosedanja situacija na območju parkirišč nad šolo je postala nevzdržna. Razlogov za to je več, med drugim tudi sprostitev omejitve parkiranj za stanovalce bližnjih stanovanj in ostalih imetnikov abonmajev. Poleg njih se na omenjeno parkirišče vsak delovni dan pripeljejo zaposleni na OŠ Cirila Kosmača Piran. Na t. i. spodnjem parkirnem prostoru je Občina Piran postavila ustrezno tablo, ki je še vedno veljavna in dovoljuje parkiranje zaposlenih z izdajo dovolilnice, ki jo lahko izda šola. Glede na to, da so dovoljenja Javnega podjetja Okolje Piran in šolske dovolilnice verodostojne, vlagam svetniško pobudo, da se na spodnjem parkirišču omogoči parkiranje tako za stanovalce kot tudi za zaposlene. Obstoječa oznaka naj se dopolni z navedbo časovne omejitve za parkiranje zaposlenih na OŠ Cirila Kosmača Piran in se jim omogoči parkiranje v času od ponedeljka do petka od 7.30 do 16.30. Izven omejenega časa naj bo parkirišče namenjeno parkiranju meščanom Pirana in ostalim obiskovalcem. Svetnica Mojca Švonja

13.02.2017 ob 08:55
Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Piran z dne 20. decembra 2016 sem pri 2. točki dnevnega reda obvestila člane Občinskega sveta Občine Piran o projektih, ki so bili v zadnjem obdobju v zaledju realizirani, in jih seznanila, kaj pričakujemo, da se vnese v proračun za leto 2017 in realizira. Upamo, da se bo uredilo in saniralo zgradbo stare šole v Sv. Petru. Glede na številne ideje, ki so jih že povedali starši, krajani in člani Sveta Zavoda OŠ Sečovlje, upamo, da jih bodo proučili tudi na sejah KS Sv. Peter v dogovoru s krajani in jih razširili morda na Novo vas in Padno, saj bo lahko prav tu stičišče tudi vseh vasi zaledja. Veseli bomo, če nas bodo (svetnike s tega območja) v svoj program vključevali. V upanju, da se bodo upoštevali predlogi občanov Občine Piran, Vas lepo pozdravljam.

13.02.2017 ob 08:54
Spoštovani. V imenu lokalnega odbora stranke SMC Piran se obračamo na župana g. Petra Bossmana, da nam posreduje novosti oziroma nas svetnike seznani z dogajanjem glede problematike razpadajočega objekta v neposredni bližini osnovne šole in vrtca v Sv. Petru. Morda se še spomnite, da smo v svetniški skupini SMC ta problem izpostavili že pri sprejemanju proračuna za leto 2016. Takrat smo vložili amandma, s katerim smo želeli, da se iz proračuna zagotovi sredstva za zaščito okolice, kjer obstaja največja nevarnost za poškodbe otrok in ostalih ter da se pripravi projekt oziroma rešitve za sanacijo nastale situacije. Prav tako smo opozorili, da ni poskrbljeno za varno postajališče avtobusa, kjer bi lahko otroci varno prišli do šole. Sedaj jih avtobus odloži praktično na cesti in samo sreči se lahko zahvalimo, da še ni prišlo do kakšne nesreče. Župan se takrat na naša opozorila ni odzval oziroma je nasprotoval omenjenemu amandmaju. Sedaj nas starši učencev ponovno pozivajo, naj ukrepamo. Obstaja vedno večja nevarnost poškodb, naj opozorim, da gre za odpadanje ometa in strehe, kjer je prisoten azbest, ki je smrtno nevaren. Prav tako smo bili ponovno opozorjeni glede postajališča, ki je prav tako zelo nevarno. Trenutno postavljena ograja je z vseh vidikov nesprejemljiva rešitev, saj je le kratkoročna. Mislimo, da se moramo vsi zavedati nevarnosti in bi bilo neodgovorno, da se iz proračunskih sredstev ne zagotovi sanacija objekta in izgradnja varnega postajališča. Zmeraj poudarjamo, da je varnost otrok na prvem mestu, tako da mislim, da je sedaj prava priložnost, da pokažemo, da ne gre le za prazne obljube, ampak zadeve realiziramo v konkretnem primeru. Verjamem, župan, da boste tokrat prisluhnili in se odločili zadevo izpeljati v dobro otrok. Hvala. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

13.02.2017 ob 08:54
Moja pobuda je bila, da se na zastavljena svetniška vprašanja odgovarja v bolj odzivnem času oziroma da svetniki dobimo odgovor vsaj deset dni pred naslednjo sejo občinskega sveta. Hvala. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

13.02.2017 ob 08:53
Spoštovani, ugotavljam, da je vedno več zapuščenih avtomobilov po javnih ali privatnih parkiriščih, ki tam stojijo tudi po več mesecev. Očitno se nekateri nevestni lastniki odsluženih avtomobilov rešijo tako, da jih enostavno zapustijo na parkirišču. Vprašanje: kako lahko lastnik zemljišča ali parkirišča odstrani zapuščeno vozilo? Predlog: da Občina Piran poda jasna pravila igre, kako se lahko tako zapuščeno vozilo odstrani s privatnega ali javnega parkirišča. Franc Kraševec, občinski svetnik

28.12.2016 ob 12:24
Spoštovani, podajam pobudo za postavitev fizične ovire na ulici IX. Korpusa pri obzidju oziroma nižje od odcepa za Vrtec Mornarček, saj stanovalci te ulice, Bolniške ulice in Vrtne ulice že nekaj let ugotavljamo, da na tem območju prihaja do prometnega kaosa. To je še posebej izrazito v poletnem času, ko je zaprta zapornica na Prešernovem nabrežju, zato številni Pirančani svoja vozila parkirajo na tej ulici. Včasih se je nemogoče pripeljati do svojega doma, raztovoriti vozilo in ga odpeljati na kakšno parkirno mesto. Že nekaj let opazujemo raznovrstna dostavna vozila (tudi za nelegalne zadeve), ki parkirajo na mestih, namenjenih imetnikom abonmajev, ali pa se ustavijo tam, kjer ovirajo dostop vozilom in pešcem. Že več kot desetletje potekajo tudi gradbena dela na stari bolnišnici, delavci izvajalca pa zasedajo parkirne prostore in postavijo kar fizično oviro za »rezervirano« parkirno mesto, kar med prebivalci povzroča gnev. Obenem opažamo tudi, da lahko za potrebe počitniškega doma na Bolniški oziroma Vrtni ulici nekdo namesti fizično oviro kar na interventni poti, saj druge poti do Vrtne ulice sploh ni. To poletje so se po ulici IX. Korpusa vozili številni tujci, namenjeni v staro mestno jedro, saj so jih tja pripeljale bodisi navigacijske naprave, bodisi pomanjkljive informacije o prometnem režimu s strani hotelov, B&B namestitev in sobodajalcev. Veliko je bilo turistov z najetimi vozili s slovensko registrsko tablico, ki so avtomobile kar tam parkirali. Zaradi navedene problematike in naraščanja prometa pešcev in vozil je treba razmere urediti, fizična ovira pa bi bila le eden izmed začetnih ukrepov. Lep pozdrav, mag. Milica Maslo Bezer

28.12.2016 ob 12:23
Spoštovani, predlagam, da se 15. člen odloka (Uradne objave Primorske novice, št. 19/08; 14/11; ULRS, št. 29/15;32/15), ki ureja prepovedana dejanja na javnih površinah, spremeni tako, da se doda alineja, ki določa obveznost skrbnika psa pri vodenju po javnih površinah. Ta mora, poleg vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, imeti pri sebi obvezno količino vode (se določi glede na velikost psa), s katero mora sprati urin psa z javnih površin ali fasad, ter da se določi ustrezna globa za kršitev, če vode nima ob sebi in ne spere urina. Še posebej poleti zaradi smradu, ki se hitro razvije, postaja ta problem hujši od pasjih iztrebkov, ki jih je možno pobrati in odstraniti za razliko urina, ki ostane na javni površini. Prav tako predlagam, da se izrecno zapiše v odlok in določi visoka globa za imetnike (skrbnike) psa ali katere koli druge živali, ki se prosto sprehaja po javnih površinah in jih onesnažuje. Identiteto psa in lastnika je možno ugotoviti z odčitavanjem čipa ter podatki v registru psov, psa pa je možno zadržati in identificirati ter poiskati lastnika v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami. Predlagam, da se izrecno napiše, da se globa sešteva po posameznem prekršku, po posamezni alineji (spuščen pas, puščanje iztrebkov, ne posedovanje vrečke, ne posedovanje vode). Ne glede na javne pobude, da se v starem mestnem jedru uredijo površine za iztrebljanje psov, predlagam, da se redke zelene površine namenijo prednostno otrokom, saj jih je v starem mestnem jedru vse manj, psov pa vse več. Vsa otroška igrišča naj bodo ograjena in zaščitena pred onesnaženjem z živalskimi iztrebki. Lepo pozdravljeni, mag. Milica Maslo Bezer

28.12.2016 ob 11:56
Spoštovani. V imenu svetniške skupine SZV Piran vas prosim za informacije o investiciji Park Sonce v Luciji, in sicer: - fotokopije razpisne dokumentacije (z vsemi prilogami), - informacijo kdaj in kje je bil objavljen javni razpis za investicijo, - kopija vseh ponudb, ki so prispele za omenjeno investicijo, - kopijo zapisnika o izboru izvajalca. Robert Jakin, vodja svetniške skupine SZV Piran

28.12.2016 ob 11:50
Kot občinski svetnik vlagam pobudo za izboljšanje cestne signalizacije v križišču pri Tušu, kjer je označenost prednostne ceste zelo slabo vidna, vozniki, ki prihajajo iz smeri Lucija – KZ Agraria in naprej proti Tušu in Lidlu, poteka prednostne ceste večinoma ne zaznajo, domačini se prometnim nesrečam izognejo samo na račun lastne previdnosti in pazljivosti ter pridobljenih izkušenj z vožnjo skozi to križišče. Promet se je z novo Eurospin trgovino še povečal, kar bo prometno varnost samo še dodatno ogrozilo. Pristojne službe pozivam, naj uredijo prometno signalizacijo in prepoznavnost poteka prednostne ceste ter s tem prispevajo k izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. Občinski svetnik Miloš Stegovec

28.12.2016 ob 11:49
Na Rozmanovi ulici v Piranu se je pred kratkim uredilo otroško igrišče. Sosedje oziroma okoliški stanovalci se pritožujejo nad neredom, ki po odprtju vlada na igrišču. Tam se namreč v večernih urah zbirajo tudi brezdomci in odvisniki, ki kalijo red in mir. Sosedje so obiskovalce igrišča večkrat pozvali, naj upoštevajo pravila obnašanja, ampak so bili nato sami obrekovani, v okna so jim metali jajca in jim grozili. Predlagam, da občina preuči možnost bolj strogega nadzora s strani občinskih redarjev ali policije v večernih in nočnih urah oziroma preuči možnost postavitve nadzornih kamer za večjo varnost okoliških stanovalcev. S spoštovanjem, Denis Fakin

28.12.2016 ob 11:46
Spor z Marino Portorož ni končan oziroma se še zaostruje. Po mojih informacijah je v postopku kar nekaj pravnih sporov, natančneje štirje. Pohvalno je, da ste vsaj delno upoštevali naša opozorila in Marini Portorož predlagali mediacijo za razrešitev nastale situacije. Res pa je, da nas ta mediacija ne bo malo stala. Glede na to, da vse kaže na to, da se stvari želijo speljati oziroma odmakniti od oči občinskih svetnikov oziroma javnosti. Predlagam, da občina ustanovi komisijo oziroma skupino za pogajanje z Marino Portorož. Ta skupina naj bo sestavljena enakovredno – s člani iz občine, stroke in svetnikov. Taka komisija bo nedvomno hitreje, ceneje in bolj transparentno prišla do želenega cilja. S spoštovanjem, Denis Fakin

28.12.2016 ob 11:41
Občinska cesta med Sečo ter gostiščem Ribič je dotrajana in potrebna popravila. Ta cesta je zelo priljubljena med kolesarji, tekači in sprehajalci, večina uporabnikov te ceste pa se pritožuje nad nekontroliranim divjanjem avtomobilov. Predlagam, da občina preuči možnost postavitve merilca hitrosti, grbin ali karkoli, kar bo pripomoglo k povečanju varnosti uporabnikov te ceste. Ob tem občino še prosim, naj v kratkem uredi oziroma dobetonira bankine cestišča, saj so postale zelo nevarne za pešce, kolesarje ali tekače. S spoštovanjem, Denis Fakin

28.12.2016 ob 11:41
Spoštovani. V imenu lokalnega odbora stranke SMC Piran se obračamo na župana g. Petra Bossmana, da nam posreduje novosti oziroma svetnike seznani z dogajanjem glede problematike podjetja OTS. Na eni izmed prvih sej tega občinskega sveta smo sprejeli sklep, v katerem smo zapisali, da se bo podjetje OTS v šestih mesecih zaprlo. Imenovali smo prokurista g. Denisa Fakina, ki je v tem času poskrbel, da podjetje nemoteno deluje in je brezžični internet v občini Piran nemoteno dostopen tako domačinom kot tudi turistom. To se za turistično občino, kot je Piran, tudi spodobi, zato vse pohvale mojemu kolegu. Po drugi strani pa se sprašujem, kaj se je zgodilo z našim sklepom? Zakaj se nihče ne vpraša, zakaj se podjetje ni zaprlo? Na tem mestu mi lahko kdo odgovori, da zakaj ne vprašam svojega kolega Fakina. Ja, prav imate ... To sem tudi storil in dobil odgovor, da zaprtje podjetja ni možno, ker se frekvence ne morejo prenesti na drugo podjetje, bodisi občino ali JP Okolje Piran, kot je bilo najprej predvideno. To je ugotovil g. Denis Fakin, ko je postal prokurist podjetja. Se pa sprašujem, kako tega niso vedeli predlagatelji sklepa (predvidevam pravna služba in direktorica občinske uprave), ko so nam ga dali v sprejetje. Tudi to razumem, da se lahko nekdo zmoti, ampak bi bilo prav, da se nas o tem na občinskem svetu seznani, glede na to, da smo svetniki sprejeli sklep, ne pa da se sprenevedate in zadevo peljete še vedno naprej kar tako po domače. Presenečeni smo bili tudi, ko smo pogledali v AJPES in zasledili, da je kot direktor podjetja OTS še vedno naveden g. Mitja Cestnik. Sprašujemo vas, ali to podjetje sploh izpolnjuje zakonska merila oziroma ali lahko enkrat v prihodnosti ponovno pričakujemo kakšno tožbo s strani takratnega, po evidenci AJPESA tudi zdajšnjega direktorja? Prosil bi, da nas o ugotovitvah seznanite na naslednji seji občinskega sveta. Hvala. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

28.12.2016 ob 11:40
Spoštovani, občani so se obrnili na svetniško skupino SMC in opozorili, da se jim je že večkrat zgodilo, da s strani občinske uprave na podane vloge niso prejeli odgovora v zakonsko določenem terminu. Gre za primere soglasij ali projektnih pogojev za gradnjo (poseg v varovalni pas občinske ceste ...), kjer je pristojni organ na občini Urad za gospodarstvo in turizem. Prosil bi, da se preveri, koliko je dejansko takšnih primerov, in sicer na vseh uradih, kjer vloge niso bile rešene v zakonsko predvidenem času. Na podlagi ugotovitev bi prosil, da se pripravi poročilo s pojasnilom, če se ugotovi, da trditve občanov res držijo. Sedaj sem vam prebral vprašanje, ki sem ga v tem občinskem svetu prebral na 10. redni seji 22. decembra 2015, torej skoraj eno leto nazaj. Takrat sem dobil zelo splošen odgovor, v smislu, da se trudite, občani ne dajo popolnih vlog, postopki lahko trajajo dlje, ker mora sodelovati več uradov itd. Tukaj naj občino spomnim, da zakon (natančneje Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP) jasno določa, v kolikšnem času mora organ podati odgovor, ko je vloga popolna (30 ali 60 dni, odvisno od zahtevnosti postopka), in v kolikšnem času mora uradnik stranko pozvati za dopolnitev vloge, ko ta ni popolna (v roku petih delovnih dni od prejete vloge – 67. člen ZUP). Če organ ne posluje skladno z določbami zakona, je zadeva zrela za upravno inšpekcijo. Po skoraj letu dni ponovno postavljam isto vprašanje s poudarkom, da se preveri, koliko je dejansko primerov, in sicer na vseh uradih, kjer vloge niso bile rešene v zakonsko predvidenem času. Na podlagi ugotovitev naj se pripravi poročilo (lani je bilo to gladko preslišano) s pojasnilom. Vprašanje ponovno zastavljam, ker ne morem razumeti, kako lahko nek urad štiri mesece ne odgovori na podano vlogo (govorim o konkretnem in preverjenem primeru). Kdaj se bomo zavedali, da konec koncev tudi svetniki, predvsem pa zaposleni na občini, svoje delo opravljajo za občane in so njihov servis. Ne pa, da morajo občani prositi, da dobijo odgovore na svoje vloge. Prosil bi, da nas o ugotovitvah seznanite na naslednji seji občinskega sveta. Kot rečeno, zahtevamo analizo in statistiko o številu postopkov na uradih ter v kolikšnem času so zadeve rešene. Hvala. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

28.12.2016 ob 11:39
Spoštovani. V imenu lokalnega odbora stranke SMC Piran se obračamo na župana g. Petra Bossmana, da nam posreduje uradno stališče, ki ga Občina Piran zastopa v povezavi z izgradnjo hitre ceste na relaciji Jagodje–Lucija. Predstavniki LO SMC Piran smo se že večkrat sestali na Ministrstvu za infrastrukturo in z ministrom dr. Petrom Gašperšičem govorili o tej temi. Iz pogovorov nismo mogli razbrati jasnega stališča Občine Piran. Bojimo se, da boste podlegli pritiskom in interesom Mestne občine Koper oziroma, bolje rečeno, zaradi neodločnosti in pasivnosti ter večje iznajdljivosti koprskega župana bili izigrani, kar posledično pomeni, da bomo izigrani vsi občani. Sami odločno zahtevamo, da se mora najprej urediti tranzitna trasa v smeri Koper–Dragonja oziroma alternativna trasa s predorom Baredi. Šele ko bo zagotovljen tranzit v tej smeri, lahko začnemo govoriti o investiciji v traso Jagodje–Lucija. Vsekakor smo mnenja, da je treba organizirati javno obravnavo, na kateri naj se soočijo zagovorniki in nasprotniki trase. V skladu s tem dajemo pobudo, da se ta točka zaradi svojega izrednega pomena obravnava na naslednji seji občinskega sveta. Treba je čim prej odpreti razpravo in sprejeti sklep, s katerim bo občinski svet podal jasni signal glede tega, kakšno je naše stališče na to temo, hkrati pa se bo zaščitil tudi interes naših občanov. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

28.12.2016 ob 11:39
Spoštovani, v občini Piran imamo več športnih društev, ki delujejo s ciljem športnega vzgajanja otrok in mladine. Nekatera društva so uspešna na državnem nivoju, posamezniki pa tudi na svetovnem nivoju. Financiranje društev v občini Piran je urejeno s strani občine in zasebnih sponzorjev. V zadnjih letih se zaradi krize sredstva, ki jih zasebna podjetja v obliki sponzorstva namenjajo društvom, zmanjšujejo ali pa jih skorajda ni več. Ustanavljanje novih društev v isti športni panogi v občini Piran še dodatno zmanjšuje možnost za nemoteno financiranje že delujočih in uveljavljenih športnih društev. Nova društva se ustanavljajo tudi zaradi osebnih nesoglasij znotraj že obstoječih društev. Število društev v občini se tako povečuje, posledično se povečuje tudi število društev, ki prosijo občino za finančna sredstva. Takšne razmere slabijo stanje v zgodovinsko uveljavljenih in delujočih društvih. Zaradi vsega naštetega predlagam spremembo pravilnika o financiranju športnih društev z naslednjimi spremembami in upoštevanju dodatnih kriterijev: - določiti nosilce športnih panog znotraj občine, - upoštevati zgodovinsko delovanje kluba v občini Piran, - upoštevati nivo, na katerem tekmuje klub, - upoštevati zgodovinske tekmovalne dosežke kluba, - upoštevati število članov kluba. Ob upoštevanju predlaganih dodatnih kriterijev bi dosegli, da se bodo sredstva, ki so v občini Piran namenjena za delovanje društev, razdelila na nosilce športnih panog v občini. Občinski svetnik Franc Kraševec

28.12.2016 ob 11:38
Spoštovani, v zadnjem letu smo priča terorističnim dejanjem po Evropi. Ugotavljamo, da absolutne varnosti ni nikjer več. Tudi na Slovenski obali smo pred kratkim doživeli strelski pohod skrajneža v Splošni bolnišnici Izola. Občinski svetniki smo javne osebnosti in kot taki pod drobnogledom ljudi, ki smo jim lahko simpatični ali pa tudi ne. Na seje občinskega sveta lahko sedaj pride kdor koli. Podpiram prisotnost javnosti na sejah občinskega sveta, vendar pod določenimi pogoji. Predlagam: 1. Vsak obiskovalec sej občinskega sveta bi se moral legitimirati v hodniku občinske stavbe pri varnostniku, ki bi vodil ustrezno evidenco. 2. Obiskovalec bi od varnostnika prejel vizitko za obiskovalce. 3. Samo z vizitko za obiskovalce bi se v času sej občinskega sveta lahko vstopalo v sejno dvorano in na balkon za obiskovalce. Občinski svetnik Franc Kraševec

04.10.2016 ob 08:46
1. Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Piran sem dobila pisni odgovor glede enosmerne ceste skozi Parecag z obrazložitvijo, da se bodo dela izvajala med poletnimi počitnicami. Na žalost pa domačini še danes ne vidimo nikakršnih del, ki bi nakazovala, da se bo to tudi v dogovorjenem roku izvedlo. Vzporedno naj bi potekala tudi gradnja avtobusnega obračališča pri OŠ Sečovlje in pločnika skozi Sečovlje, saj je prometna varnost za naše otroke, učence (obeh vrtcev in šol) in krajane resnično zanemarjena. Ker smo bili z načrti nove prometne infrastrukture v kraju in v šoli informirani in se nas je večina strinjala s podanimi predlogi, ne razumem zamika del v mesec oktober, ko bo naša šola praznovala 70. Obletnico, na kateri pričakujemo velik obisk. Varnost in urejenost šolskih poti je najbolj pomembna za vse nas, ki jih vsakodnevno uporabljamo, je pa tudi odraz skrbi širše skupnosti za svoje občane. Zato upam, da ne bom o ostali le pri obljubah, temveč se bodo zadeve čim prej uredile. 2. Na Svetu zavoda OŠ Sečovlje je bila dana pobuda za adaptacijo stare šole v Sv. Petru. Ker stavba propada in je že lahko nevarna za mimoidoče, potrebuje adaptacijo. Krajani imajo kar nekaj idej, da bi se za obnovo dobilo kakšna sredstva iz evropskih projektov. Stara šola bi lahko zaživela kot medgeneracijsko druženje: dnevni center za starejše krajane, knjižnica s čitalnico, telovadnica … morda celo CŠOD za tržno dejavnost: ODDIH V ISTRSKEM ZALEDJU. Ker vemo, da imamo ljudi, ki so zaposleni za pripravo projektov, upamo, da se bo začelo delati tudi v tej smeri. 3. Krajani so me opozorili, da se je na cesti od gostilne Marička proti cesti, ki pelje mimo avtokleparstva Udovič v Lucijo ali Korte, postavilo kar nekaj ogledal, kar je pohvale vredno. Ne razumemo pa, zakaj kljub neštetim opozorilom in prošnjam še vedno nimamo ogledala pri cerkvi Sv. Martina, saj je tam tudi nepregledno za dostop na cesto. Ker to cesto uporablja veliko naših krajanov, upamo, da se bo tudi tu postavilo ogledalo in tako poskrbelo za veliko ljudi hkrati. 4. Občinski svet bi rada obvestila, da se je na pobudo ge. Marjetke Česnik, predsednice AMD Pinko Tomažič Piran, večina osnovnih šol in SPVCP Občine Piran dogovorila, da bomo po nekaj letih mirovanja ponovno obudili tekmovanje KAJ VEŠ O PROMETU. Zavedamo se, da je na žalost na naših cestah vedno več tragičnih prometnih nesreč, kjer so žrtve otroci in mladostniki kot kolesarji ali motoristi. Menimo, da priprave na šolsko, občinsko in kasneje državno tekmovanje spodbudi učence, da podrobno obnovijo prometne znake in pravila obnašanja na cesti ter se zavedajo pomembnosti upoštevanja predpisov za lastno kvalitetno življenje. Upamo, da nas bo tudi Občina Piran pri tem projektu podprla, saj bo organizacija potegnila za seboj tudi finančne stroške. Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

03.10.2016 ob 09:08
Vorrei sottolineare che per quanto riguarda le interrogazioni (4 in tutto) fatte dal sotoscritto alla penultima riunione del nostro consiglio, le risposte ricevute dalle strutture competenti mi sono giunte appena oggi, ad un paio di minuti prima dell' inizio dell' odierna riunione. Non avendo avudo il tempo materiale per conoscere le risposte, il che mi sembra non corretto, anche per non essere sempre gli ultimi della classe … lo so che la nostra comunità non ha grandi richieste per cui forse è meno importante tra gli altri argomenti trattati al consiglio. Ciò nonostante mi vorrei soffermare su un argomento che mi sembra ed è più importante, se non bisognoso di urgente soluzione. Parlo DELLA SCUOLA di Lucia »La coccinella«. Dove ci troviamo, per la sua ricostruzione, ancora in alto mare e la soluzione del problema è ancora molto lontana. Il problema però si è manifestato quest' anno, quando il numero dei bambini iscritti è aumentato in maniera esponenziale e secondo una progressione gemetrica. Abbiamo 85 bambini inscritti: 11 in più rispetto lo scorso anno. Ci mancano gli spazi adeguati e credo più che necessario dover trovare una soluzione, se vogliamo che questa nostra scuola, possa lavorare normalmente, credo … o li vogliamo perdere, specialmente dopo che in questi ultimi anni c' è stata una importante ascesa numerica e qualitativa della nostra scuola. Bruno Fonda

03.10.2016 ob 09:07
1. Motoristični dogodek Harley-Davidson, ki se je junija dogajal v Portorožu, je bil v vseh ozirih izpeljan izjemno dobro. Celotna občina Piran je nekaj dni živela s tem in za ta dogodek, ni bilo nobenih incidentov. Vse, ki so sodelovali pri organizaciji tega dogodka s strani gospodarstva (tukaj imam v mislih predvsem ljudi, ki so ta dogodek pripeljali v Portorož in organizirali izvedbo) in tudi s strani Občine (tukaj mislim na ljudi, ki so direktno sodelovali pri organizaciji in izpeljavi tega dogodka), je treba javno pohvaliti in jim dati neko simbolično nagrado. 2. Za seje Občinskega sveta je treba zagotoviti, da bodo lahko potekale v miru brez nepotrebnih incidentov, kot se je zgodil na zadnji seji zaradi prisotnosti nepoznanega poslušalca. Za vse poslušalce je predviden balkon nad sejno dvorano. Predlagam, da se zagotovi dostopnost balkona za eventualne poslušalce. Lep pozdrav, Franc Kraševec

08.08.2016 ob 13:06
E' già da diverso tempoche non si trattano tematiche legate alla comunità nazionale italiana nel nostro comune. E credo che problemi ce ne sono sempre, di vecchi e di nuovi. Credo opportuno pertanto ricordare alcuni punti più importanti e salienti che riguardano la problematica della nostra comunità. Cercherò di elencarLi enumerandoli: 1. Si è parlato lo scorso anno dell' asilo di Lucia (sloveno ed italiano) Mi interesserebbe sapere in quale fase ci troviamo, a meta anno 2016. Si era parlato di un nuovo progetto. E' stato completato? Quali le possibilità che questa scuola venga fatta e se già quest' anno potrebbbero iniziare i lavori? 2. In quale specifica situazione si trova oggi la legge decreto sul nostro cimitero? A quando il varo della documentazione completa, che doveva essere terminata già alla fine dell' anno scorso ed anche prima, ma che per motivi di salute del personale non si era ancora completata. La promessa allora era che sarebbe stata completata entro la fine del 2015. Oggi siamo a metà del 2016. 3. Quali gli ultimi sviluppi sul finanziamento statale e comunale della nostra comunità italiana. Ci sono accordi in tal senso, tra comunità e comune? 4. Si era parlato già da tempo di un decreto per la regolarizzazione della posizione della comunità italiana nei quattro comuni, gia varata a Capodistria e ad Isola ed attualmente in fase di aggiornamento, ma mai redatta nel nostro comune e tanto meno in Ancarano. Un decreto che regoli in toto la posizione, la situazione e le ammende peri l nostro comune. Anche per giungere ad una unita di trattamento tra i diversi comuni. Gia' attualmente tale trattamento è diverso da comune a comune. Sarebbe giusto credo unificare le regole. 5. Arriviamo all' ultimo punto, legato al nostro archivio. La risposta che mi è stata data da parte del comune non la reputo esauriente, anzi. Partendo dal presupposto della grande importanza che che l' archivio ha peri l nostro patrimonio storico e culturale, uno dei pochi gioielli che ancora documentano la nostra presenza sul territorio e la nostra storia, credo increscioso e non giusto affermare che i lavori di riparazione del terrazzo, da dove penetra l' acqua piovanba non possono essere effettuati senza il consenso da parte di tutti i proprietari dello stabile e che per SVARIATI MOTIVI (quali?) non siete riusciti ad accordarvi con tutti gli inquilini. La paura è che non si faccia nulla e che gli importantissimi documenti custoditi nell' archivio possano subire danni. Inoltre l' archivio è una scuola. La scuola è importante per l' educazione e l' istruzione della nostre genti. Credo che non chiudereste una qualsiasi scuola per motivi così banali. Grazie.

06.06.2016 ob 14:49
In merito ai regolamenti inerenti la sistemazione legale della periferia piranese (PUP) Un mio breve intervento è stato il seguente: Egregi consiglieri si tratta veramente di un regolamento che dovrebbe definitivamente regolare la situazione edilizia nelle nostre campagne e periferie. Sono convinto che è stato costruito con la massima attenzione ed oculatezza. Ma mi domando cosa in realtà possa servire? Un regolamento per non giungere all' anarchia edilizia. Ma l' anarchia purtroppo è gia ampiamente presente ed esiste già oggi.Quanto manca invece e' un CONTROLLO della situazione nel rispetto delle leggi. Un controllo reale, effettivo, occulato,proprio per evitare quelle brutture che ormai crescono come funghi senza nessun criterio edilizio e non rispettando le caratteristiche del paesaggio. Mi chiedo dove queste persone hanno ottenuto il permesso di costruzione. Forse a Miami Beach? Tra i tantissimi esempi, la localita di Dragogna, la costruzione megalitica di fronte al Munfort, dove sembra che veramente nessuno possa fare nulla per difendere il nostro paesaggio, gia precedentemente deturpato ad esempio con l' obrobrio di Portorose.

06.06.2016 ob 14:43
Gentili consiglieri,egregio signor sindaco, tutti noi siamo molto attenti quando si tratta della nostra eredità culturale, in tal senso di fondamentalke importanza, credo, per le due nazionalità, sia l' archivio regionale con la sua sezione piranese, che ormai da quasi 5 anni non è aperto al pubblico, perchè dopo i lavori effettuati tra il 2014 e 2015,questi si sono sospesi e l' edificio dove ha sede l' archivio non è a norma ed è praticamente impraticabile. L'acqua della pioggia arriva in sala di lettura, con i pericolo di danneggiare i preziosi documenti conservati e custoditi, e quindi la nostra storia e la nostra eredità culturale e politica. Non parliamo poi della possibilità di addire, di usuffruire a scopi di studio o di ricerca questi importanti documenti ivi conservati da parte dei nostri studiosi o di coloro che vogliono o intendono studiare e conoscere la nostra storia. Credo pertanto fondamentale, essenziale per una popolazione che si reputa civile, salvaguardare i propri cimeli, la pripria documentazione storica, perchè ben povero è quel popolo che storia non ha. Grazie.

06.06.2016 ob 14:42
Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Piran, ki je bila v torek, 22. decembra 2015, ob 16. uri, sem pod točko Razno izpostavila problematiko varnosti naših otrok, ki uporabljajo cesto iz Parecaga proti šoli. Problematika je bila izpostavljena na različnih srečanjih krajanov in učencev (Zbor krajanov, Svet KS Sečovlje in v OŠ Sečovlje na projektu Rose, razrednih urah, učnih urah, Svetu staršev in Svetu Zavoda OŠ Sečovlje). Ker smo si ogledali projekte za izgradnjo enosmerne ceste in soglasno sprejeli varianto, ki je najcenejša, a bo otrokom, staršem in krajanom omogočila varnejše gibanje na tem območju (peš in z vozili), smo pričakovali, da bo do realizacije projekta prišlo v dokaj hitrem času. Na zgoraj omenjeni seji sem našega župana, g. Petra Bossmana, vprašala, kdaj lahko krajani pričakujemo, da bo nov cestni režim tudi izpostavljen. Dobila sem odgovor, da se bo to uredilo najkasneje v mesecu februarju 2016. Ker smo sedaj že krepko v mesecu aprilu, o kakšnih spremembah in varnejši poti v šolo pa ni sledu, znova sprašujem, zakaj se projekt ni izvedel. Upam, da ne bomo ostali vpleteni le pri obljubah, marveč bomo z novim cestnim režimom dobili potrdilo, da skrbimo za naše občane, predvsem pa za varnost otrok, ki so naša prihodnost. Ker so o nevarnih poteh tudi otroci (učenci) veliko povedali, fotografirali in ugotovitve posredovali g. Roku Humarju, ki preko Sveta za preventivo v cestnem prometu skrbi za našo varnost, upam, da jim bomo dokazali, da nam je za njih mar. Neli Romanello

06.06.2016 ob 14:42
12. aprila 2016 sem med nakupovanjem v trgovini Tuš v Luciji opazila letak velikosti A4, ki se je nanašal na vsebino dnevnega reda OS glede sprejemanja OPPN Fiesa, ki naj bi ga piranski svetniki obravnavali na seji 12. aprila 2016. Poleg poziva je bila obešena poimenska lista vseh svetnikov s pripadajočimi elektronskimi naslovi. Omenjene pozive sem opazila tudi na avtobusni postaji Lucija. Dejstvo je, da smo bili vsi svetniki v tem mandatu izvoljeni s strani občank in občanov Občine Piran, vendar brez dovoljenja posameznika ni mogoče uporabljati osebnih podatkov in elektronske pošte. Gre za vsebino zaupne narave. Prosim za ogled na terenu in morebitno pisno opozorilo, če je avtor znan, da osebnih podatkov brez soglasja posameznika (elektronska pošta) ni dovoljeno javno objavljati. S spoštovanjem, Mojca Švonja

06.06.2016 ob 13:41
Pozdravljeni. Sem Ornela Lušina iz Sečovelj 59. Zaradi izgube hčerke sem zadnji dve leti redna obiskovalka piranskega pokopališča, zato bi prosila člane sveta KS (g. Fakin, ga. Makorič Špelič), ki so tudi svetniki v občinskem svetu Občine Piran, da izpostavijo ta problem in zahtevajo spremembo prometnih znakov pred parkirnimi mesti na pokopališču v Piranu, in sicer na največ 30 minut, kar je za spodoben obisk grobov dovolj. Piransko pokopališče je pokopališče za skoraj vse prebivalce Občine Piran, izvzete so samo vasi Sv. Peter in Nova vas. Nerazumljivo je, da so za obiskovalce pokopališča na razpolago samo štiri parkirišča, od tega eno za invalide. Še bolj nerazumljiv pa je čas parkiranja za obiskovalce pokopališča, ki je do dve uri. To je čas, ki je za normalen obisk pokopališča predolg, dobro pa služi vsem obiskovalcem Pirana, ki si mesto v tem času lahko mirno ogledajo. Mi, ki porabimo največ 10 do 15 minut za rutinski obisk grobov, pa smo zaradi vseh teh tujcev in drugih prebivalcev iz notranjosti Slovenije ob parkirišče in največkrat delamo prekrške ter parkiramo ob stavbi Okolja z vključenimi smerokazi. Saj je garaža, mi je bilo rečeno. Menim, da naj vanjo parkirajo vsi ti obiskovalci Pirana, ki zasedajo parkirna mesta, namenjena obiskovalcem pokopališča, saj so ta namenjena večji rotaciji vozil. Zadnji mesec je na enem od teh parkirnih mest parkiran rdeč Ford Fokus reg. PU 583-RE brez označenega prihoda in daljši čas kot dve uri, vendar velja tu očitno nekakšen dogovor. Posebno poglavje v tej zgodbi je tudi vozilo za prevoz pokojnikov, katero je parkirano ob teh parkiriščih na mestu, rezerviranem zanj in to stalno. Praksa dobrega gospodarja bi bila, da bi bilo to vozilo parkirano v garaži, kjer ima Okolje svoja rezervirana parkirna mesta in bi se tako sprostilo še vsaj dodatno parkirno mesto pred pokopališčem. Vozilu pa bi se zaradi uporabe garaže podaljšala doba uporabe. V upanju, da se bo že pred pričetkom turistične sezone prisluhnilo uporabnikom pokopališča, vas pozdravljam Ornela Lušina

06.06.2016 ob 13:37
Krajani smo zadovoljni, da se je uredil del ceste in pločnik pri gostilni Marička, vendar sedaj opažamo, da je treba z ureditvijo ceste in pločnika nadaljevati do bivše trgovine. Omenjeni del ceste je ozek in ne omogoča srečanja dveh vozil. Na tem delu ceste je tudi več križišč; prvi odcep ceste je desno proti šoli in vrtcu in je zelo obremenjen ob jutranjih ter popoldanskih urah, ko starši vozijo otroke v šolo; drugi odcep gre levo proti visokemu Parecagu, kje se prodajajo zazidljive parcele; tretji odcep pod bivšo trgovino gre proti “Čedoli”, kjer je večje naselje hiš bivšega rudnika in cvetličarna Ruzzier – Černe; četrti odcep nad bivšo trgovino gre proti nizkemu Parecagu, kjer se tudi prodajajo gradbene parcele in se trenutno že izvajajo gradbena dela. Na tej cesti je tudi kmetija Markežič-Portolan, kjer prodajajo sadje in zelenjavo in je posledično več prometa. Omenjeni deli cest predstavljajo izhodiščno križišče za vse smeri Parecaga ter tudi pot proti Kortam. Zaradi preozke ceste prihaja do zastojev in jeze, saj je včasih tukaj tudi do osem vozil istočasno. Ker ni pločnika, imajo velike težave tudi pešci, med katerimi so šolarji in starejši ljudje. Glede na opisane težave predlagamo, da se nadaljuje s projektom širitve ceste in izgradnje pločnika do bivše trgovine. Pričakujemo, da bi v tekočem letu pridobili dokumentacijo in bi v letu 2017 investicijo realizirali. Menimo, da za omenjena dela niso potrebna večja sredstva, bi pa s tem bistveno odpravili vsakodnevne prometne zastoje, nepotrebne težave in izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Krajani pričakujemo ugodno in hitro rešitev omenjenega problema.

06.06.2016 ob 13:34
Sončni park v Luciji je velik odprt prostor, v katerem bi po našem mnenju lahko potekale različne športno-rekreativne dejavnosti. Med drugim bi se dalo prostor z ne veliko spremembami urediti tudi za tekaško vadbo. Za ta namen bi potrebovali predvsem dvoje: - ureditev tekaške poti (boljša podlaga namesto obstoječe peščene), - postavitev manjšega objekta za shrambo športnih pripomočkov in za garderobo. Prepričani smo, da bi lahko s takšno dopolnitvijo Park Sonce gostil posamezne treninge naših vadbenih skupin (otrok in mladih), ob tem pa tudi vadbo rekreativnega teka za odrasle, tekaške delavnice in podobno. Seveda tudi možna dopolnitev Sončnega parka ne more nadomestiti atletskega stadiona, ki ga naša občina potrebuje. Atletika in tek sta v Piranu vedno bolj prisotna. Tukaj smo atletsko društvo, razne tekaške skupine odraslih in mnogi nepovezani rekreativni tekači. Seveda pa bi Piran, najbolj turistična občina v Sloveniji, lahko bila (bi morala biti!) poligon tudi za športni turizem. Atleti beležimo veliko povpraševanje za atletske priprave pri nas, na Slovenski obali. Koper za to vrsto ponudbe, kljub odličnim pogojem na Bonifiki, očitno ne kaže razumevanja. Tako gosti Pula z okolico (in z enim samim, dokaj zastarelim stadionom!) že skozi desetletja stotine slovenskih atletov vsako leto. Med drugim hodimo redno v Pulo na priprave tudi mi – atleti iz Pirana. Veseli bomo, če boste našim pobudam prisluhnili. Za AD Piran: Tomaž Mikeln

04.05.2016 ob 10:12
Spoštovani župan, spoštovane občinske svetnice/ki. V zadnjega pol leta so se odnosi med Marino Portorož in Občino Piran poslabšali, ni se možno dogovoriti skoraj o ničemer. Naj naštejem le nekaj dejstev, ki so se zgodila v tem obdobju: - Na Občinskem svetu se umakne točka o termalni rivieri pred Marino Portorož z dnevnega reda. - Marina Portorož zapre brezplačno makadamsko parkirišče in začne pobirati parkirnino. - Marina zapre tudi dostop do asfaltiranega parkirišča nasproti zdravstvenega doma. - Marina odstopi od najemne pogodbe za Park Sonce. - Občinski svet odloča o novem prostorskem načrtu za Park Sonce. - Občina Piran predlaga nov predlog o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož. - Mediji objavijo podatke, da Občina povišuje koncesnino iz 52.000 na 325.000 evrov. - Mediji poročajo, da so pogajanja med Občino Piran in Marino Portorož zastala. - Danes imamo na dnevnem redu Odlok o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož. Iz naštetih dejstev ugotavljam, da se spor med Marino in občino samo še poglablja. Obe strani vlečeta enostranske poteze, ki ne vodijo k zbliževanju stališč in dokončni rešitvi. Kaj je pripeljalo do tako nenadne ohladitve odnosov med Marino in občino, ne vem. Po mojem prepričanju tudi današnje sprejetje Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marine Portorož ne bo pripomoglo k izboljšanju odnosov. Menim, da dodatno zaostrovanje ni prava pot do rešitve problema med Občino Piran in Marino Portorož. Zato bom danes glasoval PROTI sprejetju Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož. Pod točko 9 Vprašanja in pobude pa bom podal predlog oziroma pobudo v zadevi zelo zapletenih odprtih vprašanj med Občino Piran in Marino Portorož. Svetniška pobuda v zadevi spora med Marino Portorož in Občino Piran. Občna Piran je v Sloveniji in svetu poznana kot urejena, lepa, varna in gostu prijazna občina. Spor med Občino Piran in Marino Portorož ni najboljša popotnica za bližajočo se poletno sezono. Situacija ni ugodna za lokalno gospodarstvo, niti za potencialne investitorje, ki bi želeli investirali v Občini Piran. Prebivalci občine Piran od nas pričakujejo, da v tem sporu najdemo rešitev. V upanju, da lahko pripomorem k rešitvi tega zelo zapletenega spora, sem se odločil, da podam tudi moj predlog v obliki svetniške pobude. Spoštovani gospod župan Občine Piran gospod Peter Bossman, na Vas naslavljam naslednjo pobudo, ki sem jo strnil v petih točkah; 1. Pogajanja med Občino Piran in Marino Portorož je treba nadaljevati čim prej. 2. Enostranske poteze, ki še poglabljajo spor, je treba prekiniti. 3. Pogajalski proces organizirati na najvišjem nivoju med županom Občine Piran in lastnikom Marine Portorož. 4. Vsebina pogajanj v paketu (termalna riviera, park sonce, koncesijska pogodba). 5. Cilj pogajanj zadovoljitev obeh strani, Win – Win izid (ni zmagovalca, ni poraženca).

18.02.2016 ob 09:00
Spoštovani. občani so se obrnili na svetniško skupino SMC in nas opozorili, da se jim je že večkrat zgodilo, da s strani občinske uprave na podane vloge niso prejeli odgovora v zakonsko določenem terminu. Gre za primere soglasij ali projektnih pogojev za gradnjo (poseg v varovalni pas občinske ceste ...), kjer je pristojni organ na občini Urad za gospodarstvo in turizem. Prosil bi, da se preveri, koliko je dejansko takšnih primerov, in sicer na vseh uradih, kjer vloge niso bile rešene v zakonsko predvidenem času. Na podlagi ugotovitev bi prosil, da se pripravi poročilo s pojasnilom, če se ugotovi, da trditve občanov res držijo. Lep pozdrav. Andrej Korenika, LO SMC Piran

18.02.2016 ob 08:59
Il paesaggio è parte integrante della nostra cultura. Guardando l'ambiente che ci circonda certamente non è dei migliori. I soliti canali di scolo, anche se in minima parte sono stati puliti, la miglior parte di essi sono in uno stato pietoso. Oggi al post odi verdi canne, sono coperti da materiale vegetale secco, che veramente rende molto brutto e disordinato il nostro ambiente. Basterebbe bruciare questo materiale, almeno finchè ci sono le condizioni atmosferiche adatte. Propongo per tanto che il sottoscritto comperi i fiammiferi necessari e che qualcuno pensi a bruciare queste brutture che certamente non fanno onore al nostro ambiente, al nostro comune e tanto meno alla nostra cultura civile.

18.02.2016 ob 08:59
Spoštovani, v Obrtni coni Lucija so bili že pred leti sprejeti prostorski načrti za spodbudo, pospeševanje in razvoj obrtništva in podjetništva v Občini Piran. Obrtna cona Lucija je v tem trenutku obrtna predvsem na papirju. Realnost je taka, da v velikem delu Obrtne cone Lucija, KARE 2 gradnja ni možna, dokler ne bo urejena infrastruktura (cesta, elektrika, voda in kanalizacija). V tem delu industrijske cone je po zazidalnem načrtu možno zgraditi 24 industrijskih hal. V Občini Piran je veliko obrtnikov in podjetnikov, ki iščejo dodatne ali nove poslovne prostore. Nekateri zato, ker ne dobijo možnosti nadaljnjega razvoja svoje dejavnosti v občini Piran, odhajajo v sosednje občine (Koper, Kozina, Divača, Trst). Z odhodi obrtnikov in podjetnikov v druge občine izgubljamo delovna mesta in priložnosti za revitalizacijo obrtništva in podjetništva v že obstoječi, vendar na žalost za obrtnike in podjetnike neuporabni Obrtni coni Lucija. Spoštovani župan Občine Piran g. Peter Bossman, na Vas naslavljam naslednji pobudo: 1. Da umestite izgradnjo infrastrukture v Obrtni coni Lucija KARE 2 med prednostne projekte. 2. Da pride do izvedbe infrastrukture v Obrtni coni Lucija še v tem mandatu.

18.02.2016 ob 08:36
Spoštovani, v svoji vlogi prebivalke naše piranske občine in funkcionarke v stranki Zavezništvo AB, kjer med drugim vodim Programski odbor za lokalno samoupravo, vlagam naslednjo pobudo. Predlagam in dajem pobudo za uvedbo participatornega proračuna v Občini Piran. Mariborčani so že bili uspešni, v Mestni četrti Radvanje bodo svoje projekte uvrstili v proračun 2016, župan Ankarana se je pred kratkim obrnil na svoje občane in jih pozval k sodelovanju za dosego prijaznejše in bolj urejene občine z uresničitvijo predlogov vseh občanov. Po svetu participatorni proračun izvajajo tako v majhnih kot tudi velikih mestih, kot so Rim, Toronto, Berlin, London in druga, z rezultati pa so več kot zadovoljni. Participatorni proračun je sistem razporejanja investicijskega dela proračunskega denarja, 10–20 % proračunske investicijske vsote, tako da o njegovi porabi soodločamo vsi občani. Z odločanjem o investicijah izboljšujemo kakovost življenja v svojem okolju. Zbrane predloge prebivalcev oceni občinska strokovna služba, jih ovrednoti in sestavi listo projektov, enkrat letno pa občani odločimo, kateri bodo izvedeni. Vsak občan ima pet glasov in jih podeli projektom, za katere misli, da so najpomembnejši. Oblikuje se prednostni seznam projektov. Projekte, izbrane z glasovanjem, je občina dolžna uveljaviti pri razporejanju investicijskih sredstev in strokovne službe v sodelovanju z občani pripravijo izbrane projekte v skladu z zakonskimi določili in po predpisanem postopku javnega naročanja izberejo izvajalca. O prednostih participatornega proračuna najdete več na spletu pod mariborpp.si. Torej uvedimo v svoj bodoči občinski proračun možnost in pravico sodelovanja vseh občanov in podprite, svetnice in svetniki, po zgledu drugih občin projekte, ki jih predlagajo in se zanje odločijo vaši občani, ne samo peščica njih ali le posameznik. Lep pozdrav, Tatjana Voj

20.11.2015 ob 13:02
Vsi svetniki smo v uporabo prejeli računalnike. Na 8. redni seji Občinskega sveta računalnika nisem mogel uporabljati, saj ni bilo možno vzpostaviti povezave. Predlagam, da je pred vsako sejo Občinskega sveta do pričetka seje prisoten tudi občinski informatik.

20.11.2015 ob 13:02
Spoštovani. Prebivalci Lucije so nas obvestili, da so dobili sodbo višjega sodišča v Kopru I Cp 940/2014 glede obvezne uporabe toplotne energije iz toplovodnega omrežja v občini Piran, v kateri je navedeno, da obveznost uporabe toplotne energije v občini Piran ni določena v ustreznem občinskem odloku. Občinski odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju občine Piran je v neskladju z energetskim zakonom 33. člena (stari EZ), 284. člena ( novi EZ-1) in 5. členom zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Zato prosimo za obrazložitev. V primeru neskladnosti predlagamo popravek imenovanega občinskega odloka.

20.11.2015 ob 13:01
Glede na zadnja dogajanja okoli premoženjsko pravnih zadev vezanih na Marino Portorož prosim, če nam lahko sporočite: 1. Koliko NUSZ-ja je Marina Portorož plačala za leto 2013, 2014 in koliko bo plačala za leto 2015? 2. Kakšno je stališče Občine do parcel, ki so v občinski lasti na samem področju Marine (zemljišča v lasti Občine Piran, kjer pa dejansko stojijo stavbe Marine Portorož)? 3. Kako je bila (če sploh je) rešena uzurpacija občinskega zemljišča pred apartmaji Marine Portorož, na katerih so bila zgrajena dvorišča apartmajev brez dovoljenja Občine Piran?

20.11.2015 ob 13:01
Ali se Občinski upravi res zdi smiselno ukinjanje športnega pedagoga v prvi triadi osnovnih šol, ko strokovne analize kažejo porazne rezultate na področju motoričnih sposobnosti, ki so predvsem posledica prekomerne telesne teže pri otrocih?

20.11.2015 ob 13:00
Zanima me, zakaj Občina Piran na letakih, raznih vabilih in sporočilih za javnost, ki jih pošilja občanom ter medijem, kot uradni jezik uporablja samo slovenščino, kljub temu da smo dvojezična občina?

20.11.2015 ob 12:58
Ob sprejemu proračuna, ki je potekalo na 5. redni seji Občinskega sveta, in sicer 24. 3. 2015, sem vložil amandma v zvezi z zniževanjem sredstev financiranja Rdečega križa Piran, in sicer tako, da bi se iz splošne proračunske rezerve odvzelo 3100 evrov ter ta isti znesek dodelilo Rdečemu križu Piran. Župan amandmaja ni podprl. Amandma ni podprlo 12 svetnikov, ostalih 9 svetnikov je amandma podprlo. Julija, torej samo tri mesece kasneje, je bilo z sklepom župana odobreno 3000 evrov finančne pomoči Rdečemu križu Piran, in sicer prav iz iste postavke, kot sem predlagal v vloženem amandmaju. Prosim za ustrezno obrazložitev.

20.11.2015 ob 12:56
V Sečovljah v naselju Košta je predvidena izgradnja pločnika ter spremljajoče infrastrukture za ta kraj. Glede na to, da se v zadnjem času na tem področju pospešeno gradi, nas zanima, ali je v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj občina sodelovala in izpogajala parcelacijo ali odkup zemljišč ob cesti? V nasprotnem primeru namreč gradnja pločnika ne bo mogoča oziroma bo otežena. Konkretno, na parceli 2995/19 k.o. Sečovlje je investitor ob cesti postavil podporni zid, ki je sicer od cestišča oddaljen približno en meter. Zanima nas, ali bo ta zamik dovolj velik za postavitev pločnika in kdaj bo občina pristopila k odkupu dela zemljišča, potrebnega za izgradnjo pločnika? Zanima nas tudi, ali so parcele 2994/1 ter 2995/70 last Občine Piran. Če so, nas zanima, zakaj in na kakšni osnovi so ograjene z žično mrežo do približno en meter od roba cestišča?

20.11.2015 ob 12:56
Zanima me, ali je Občina Piran sodelovala pri pridobivanju dovoljenja za postavitev brunarice tik ob glavni cesti med Bernardinom in Belim Križem. Objekt kazi okolico in predvsem daje vtis, da je v naši občini vse dovoljeno.

20.11.2015 ob 12:55
Per le interpellanze oggi avrei due argomenti che reputo importanti. Il primo riguarda il decreto sul nostro cimitero. Il via a tale decreto è stato dato per approvato nella precedente riunione del nostro consiglio. Poiché l’iniziativa è stata introdotta dalla nostra comunità, desideriamo conoscere in che fase di sviluppo ci troviamo? Ha avuto inizio la formulazione del decreto ed i lavori di procedura del medesimo. Se no, ci facciamo promotori perché questo decreto abbia una sua effettiva elaborazione e conclusione. In quanto di fondamentale importanza per la stessa eredità culturale e civile della nostra comunità. La seconda interpellanza riguarda il nostro archivio comunale verso il quale, come comunità nazionale, ci siamo espressi per il suo non trasferimento fuori Pirano. Purtroppo però la sua operatività oggi è nulla. Chi vuole accedervi si trova davanti a mille difficoltà. Chiediamo pertanto che l’archivio sia quanto più accessibile a chi ne ha assoluto bisogno ed ai tanti curiosi: proprio per la ricchezza storica e documentaristica del medesimo.

20.11.2015 ob 12:54
Odbor za gospodarske javne službe daje pobudo, da strokovne službe Občine Piran pripravijo dopis v imenu župana, s katerim se opozori in naloži pristojni inšpekciji za okolje in prostor, da odredi rok za zamenjavo cevi propusta kanala v Strunjanu.

19.11.2015 ob 14:49
Kot občinski svetnik vlagam pobudo za polepšanje naše občine. Predlagam, da bi poiskali lastnike zanemarjenih parcel in jih opozorili na akcijo, počistili črna odlagališča odpadkov in s travnikov odstranili zapuščena vozila. Predlagam, da z akcijo čim prej začnemo na Šentjanah.

13.10.2015 ob 12:34
1. Preučitev možnosti avtobusnih prevozov za zaledje ob nedeljah (enak urnik kot ob sobotah), saj krajani nimajo možnosti avtobusnega prevoza, ker ga sedaj ni. 2. Kaj je z obljubljeno enosmerno cesto skozi Parecag, ki smo jo predlagali svetniki vseh strank, ki zastopamo naše zaledje? 3. Ne razumem, zakaj je turistična taksa v enem primeru tako rigorozna in se je ne da prenesti za druge namene (npr. za delovanje turistične ambulante); po drugih informacijah pa se jo lahko nekomu oprosti? Kdo je pooblaščen za oprostitev le-te in kakšna so merila?

13.10.2015 ob 12:34
Kot občinski svetnik vlagam pobudo za pregled ZK stanja parcele 5533/14, k.o. Portorož, na katerem se nahaja avtobusno postajališče Lucija. Pri pregledu je bilo namreč ugotovljeno, da se cesta vključno z avtobusnim postajališčem ter parkirnimi mesti, za katera se plačuje parkirnina Občini Piran, nahaja v lasti Primorja, d. d. v stečaju. Glede na to, da stečajni upravitelj Primorja, d. d. v stečaju prodaja parcele, parkirišča in ostala zemljišča v lastni navedenega podjetja, me zanima : -Kako so bila urejena razmerja med Primorjem, d. d. in Občino Piran glede vlaganja v navedeno infrastrukturo? -V čigavi lasti so bila zemljišča pred in med vlaganjem? -V kolikor je bila lastnica navedenih zemljišč Občina Piran, kako so ta lahko prešla v last Primorja, d. d. v stečaju? -Na podlagi česa lahko Občina Piran parkirna mesta, ki se nahajajo na navedenem zemljišču, trži ? -Kakšne ukrepe namerava Občina Piran povzeti za rešitev navedene situacije, glede na to, da lahko s prodajo zemljišča novemu lastniku ostane v celoti brez avtobusne postaje, parkirnih mest in ceste, ki poteka po navedenem zemljišču v celoti?

13.10.2015 ob 12:33
V naselju Lucija, na lokalni cesti v smeri od trgovskega poslovnega centra, smo bili pred kratkim znova priča hudi prometni nesreči v enopasovnem krožnem križišču pred lucijsko pošto. Žal je bil eden izmed udeležencev hudo poškodovani pevec Slavko Ivančič. To je že druga prometna nesreča na tem mestu. Na tem mestu, kjer je Občina Piran pred kratkim uredila novo krožno križišče, je to, žal, brez pravega namena, saj naj bi vozniki, ki prihajajo iz smeri TPC-ja proti pošti, preden se vključijo v krožišče, bili primorani zmanjšati hitrost svojega vozila. Velika večina pa se z nezmanjšano hitrostjo pripelje v krožišče, čemur botruje sama lega ali šikana, ki bi onemogočila voznikom, da zmanjšajo hitrost in tako omogočijo pešcem varno prečkanje prehoda in ostalim voznikom, da varno zapustijo krožišče. Glede na dejstvo, da je na tem mestu nekaj potrebno ukreniti in rešiti nastali problem, ki ogroža vse udeležence v prometu, predlagam strokovnim službam, da si lokacijo ogledajo in izvedejo montažo prenosnih cestnih grbin tako imenovanega »ležečega policaja« ali pa postavijo trajno grbino preko obeh voznih pasov, kot je že na prehodu za pešce pred TPC-jem. Omenjena grbina je bolj prijazna za podvozja avtomobilov, učinek zaviranja oz. zmanjšanja hitrosti pa je vendarle dosežen. Očitno je, da so načrtovalci tega krožnega križišča želeli najboljše, vendar so pozabili, da so nekateri vozniki pri nas nevešči vožnje v krožiščih, zato je potrebna trajna sanacija in popravek, ki bo primoral vse, da se podobne nesreče na tem krožišču zaradi neprilagojene hitrosti ne končajo s tako tragičnimi posledicami, kot sta bili ti dve, kjer sta naša sokrajana Sergej in Slavko končala v Splošni bolnišnici Izola.

13.10.2015 ob 12:33
Spoštovani, župana in občinske svetnike prosim za obrazložitev, do katere faze je prišla Občina Piran pri ureditvi parkirnega prostora ob športni dvorani v Luciji.

13.10.2015 ob 12:32
Pri izvedbi prenove bivše karting steze v Luciji (sedaj Sončni park Lucija) je Občina uredila tudi prostor, ki naj bi služil treningu borilnih veščin, in sicer tako, da je postavila štiri nove boksarske vreče za vadbo borilnih veščin. Vreče so bile postavljene pod betonsko streho. Nekaj dni po odprtju so vreče zvečer odstranjevali in jih zjutraj znova namestili, nato pa se jih ni več pospravljalo, bile so prepuščene sami sebi, vremenskim vplivom in vandalom. Nekaj tednov kasneje so vreče izginile in ne služijo več svojemu namenu. Zanima me: - koliko je občina plačala za vreče? - kje so vreče trenutno? Istočasno podajam pobudo, da se v sončnem parku Lucija namestijo table, na katerih je jasno označeno, pod kakšnimi pogoji je dovoljeno sprehajanje psov, ter navodila lastnikom okoli čiščenja iztrebkov. Dogaja se namreč, da lastniki spustijo pse iz povodca, ti pa nemalokrat ogrožajo varnost sprehajalcev in malih otrok, ki se sprehajajo po parku. Zanima me tudi, v kakšni fazi so razgovori s Kinološkim društvom v zvezi z premestitvijo trenutne lokacije pasje šole v Luciji (pri parkirišču športne dvorane) v neposredno bližino (pri Agrariji) ter ureditvijo parkirišča za potrebe zaposlenih in lastnikov lokalov na dosedanji lokaciji.

13.10.2015 ob 12:31
Na področju Košte v Sečovljah se je pred 10 dnevi zgodila nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in pešec (5-letni otrok). Nesreča se je zgodila, ko je oče z dvema otrokoma pri sprehodu prečkal cesto, na kateri ni bilo označenega prehoda za pešce, saj na tistem območju, kljub temu da so tik ob cesti osnovna šola, gasilski dom ter dva stanovanjska bloka in kar nekaj večstanovanjskih hiš, ni niti enega samega prehoda za pešce. Otrok si je poškodoval čeljust, glavo ter izgubil dva zoba. Očetu in kolesarju je policija izrekla kazen. Večkrat je bilo opozorjeno, da je na tem območju nujno treba zgraditi pločnik, a se do danes ni še nič zgodilo, zato dajem pobudo, da Občina Piran preuči možnost takojšnjega vrisa prehodov (vsaj dveh) za pešce ter postavitev dodatnih ležečih ovir na cestišču, in sicer v okolici vhoda gasilskega doma ter pred rumeno večstanovanjsko hišo v bližini osnovne šole, saj samo v tisti stavbi prebiva šest otrok, starih do 7 let.


Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento