1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Denisa Fakina (zgraditev pločnika na področju Košte v Sečovljah) – 7. redna seja, 14. julij 2015

Na področju Košte v Sečovljah se je pred 10 dnevi zgodila nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in pešec (5-letni otrok). Nesreča se je zgodila, ko je oče z dvema otrokoma pri sprehodu prečkal cesto, na kateri ni bilo označenega prehoda za pešce, saj na tistem območju, kljub temu da so tik ob cesti osnovna šola, gasilski dom ter dva stanovanjska bloka in kar nekaj večstanovanjskih hiš, ni niti enega samega prehoda za pešce. Otrok si je poškodoval čeljust, glavo ter izgubil dva zoba. Očetu in kolesarju je policija izrekla kazen. Večkrat je bilo opozorjeno, da je na tem območju nujno treba zgraditi pločnik, a se do danes ni še nič zgodilo, zato dajem pobudo, da Občina Piran preuči možnost takojšnjega vrisa prehodov (vsaj dveh) za pešce ter postavitev dodatnih ležečih ovir na cestišču, in sicer v okolici vhoda gasilskega doma ter pred rumeno večstanovanjsko hišo v bližini osnovne šole, saj samo v tisti stavbi prebiva šest otrok, starih do 7 let.

ODGOVOR:

1.

Spoštovani.

 

Odgovarjamo na svetniško pobudo podano na 7. redni seji občinskega sveta z dne 14. 7. 2015 glede  ureditve prehodov za pešce ter postavitve dodatnih montažnih fizičnih ovir za umiritev prometa na LC št. 312021 v Sečovljah.

Na odseku občinske lokalne ceste št. 312021 Sečovlje–OŠ Sečovlje imamo kot ukrep za umiritev prometa postavljenih kar pet (5) montažnih fizičnih ovir polkrožne oblike, dve (2) na območju pod cerkvijo, tri (3) na območju pri OŠ Sečovlje.

Postavitev dodatnih montažnih fizičnih ovir polkrožne oblike, kot ukrep za umiritev prometa, je ob prejetem soglasju s strani KS sicer možna, vendar je treba poudariti, da vožnja čez fizične ovire povzroča dodatni hrup in s strani nekaterih krajanov stanujočih na tem območju smo v preteklosti že prejeli pritožbe oz. pozive, da obstoječe montažne fizične ovire odstranimo. Glede na to, prosimo, če lahko pri bližnjih stanovalcih preverite, ali se strinjajo s postavitvijo dodatnih montažnih fizičnih ovir polkrožne oblike, v neposredni bližini njihovih stanovanjskih objektov. V kolikor se bodo strinjali, bo vodja Komisije za tehnično urejanje prometa v spremstvu predsednika KS Sečovlje opravil ogled na terenu in določili mikrolokacije za postavitev montažnih fizičnih ovir. Prosimo, če nas o tem obvestite.

Prehodov za pešce na omenjenem odseku občinske ceste Sečovlje–OŠ Sečovlje ni zarisanih ravno zato, ker se prehodi za pešce vedno rišejo iz ene varne površine na drugo oz. iz enega pločnika na drugega. Glede na to, da na občinski cesti ni urejenih pločnikov, tudi prehodi niso urejeni.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Rok Humar, Urad za gospodarstvo in turizem

Direktorica občinske uprave

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

2.

Spoštovani,

vezano na vašo svetniško pobudo z dne 14. 7. 2015 vam podajamo naslednje informacije. Občina Piran (Urad za okolje in prostor) je že v letu 2002 pridobila Ureditveni načrt področja Sečovlje – Košta. Predvidena je bila izvedba »grebenske« ceste v naselju Košta z izvedbo pločnika in novih komunalnih naprav (elektroenergetsko omrežje, vodovodno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija in telefonsko omrežje).

Leta 2005 je podjetje ISAN 12, d. o. o. po naročilu Občine Piran (Urad za gospodarjenje z zemljišči in investicije) izdelalo idejni projekt rekonstrukcije grebenske ceste in komunalnih naprav v cesti ter primarnih cevovodov in vodohrama v UN Sečovlje-Košta.

Dalje so se postopki ustavili, saj ni bilo finančnih sredstev za odkup zemljišč in naročilo PGD in PZI načrtov. Za samo izvedbo rekonstrukcije ceste in izvedbo pločnikov bi bilo treba pristopiti k pridobitvi pravice graditve na posameznih zemljiščih in naročiti izdelavo PGD in PZI načrtov. Vris prehoda za pešce na cestišču je možen le v primeru, da je prehod povezava med dvema koridorjema (pločniki) za pešce.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Valter Klobas

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem:

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

Direktor občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži