1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Lučana Groziča (ureditev parkirišča ob Športni dvorani Lucija) – 7. redna seja, 14. julij 2015

Spoštovani, župana in občinske svetnike prosim za obrazložitev, do katere faze je prišla Občina Piran pri ureditvi parkirnega prostora ob športni dvorani v Luciji.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško vprašanje, podano na 7. redni seji občinskega sveta z dne 14. 7. 2015 glede ureditve parkirišča pri športni dvorani v Luciji.

Občina Piran je s strani predstavnika etažnih lastnikov poslovnih prostorov v športni dvorani v Luciji g. Marjana Rebernika leta 2013 prejela pobudo, da bi agility park, urejen v neposredni bližini Športne dvorane v Luciji (nasproti parkirišča in nogometnega igrišča), premestili na novo lokacijo, na lokaciji agility parka, gre za parcelo št. 4917/1 k.o. Portorož (lastnik Občina Piran), pa uredili parkirišče, ki ne bi bilo namenjeno bližnjim stanovalcem, temveč izključno strankam in lastnikom poslovnih prostorov v Športni dvorani Lucija.

Radi bi poudarili, da investitor za ureditev parkirnih mest na območju današnjega agility parka ne bi bila Občina Piran, temveč gre za investicijo, ki jo bodo v celoti krili etažni lastniki v Športni dvorani v Luciji, ki bodo parkirna mesta tudi koristili.

S predstavnikom etažnih lastnikov je bilo dogovorjeno, da bo Občina Piran izdala vsa potrebna soglasja (soglasje kot lastnik zemljišča, soglasje za nov cestni priključek, saj bi vhod na predvideni lokaciji presekal obstoječo kolesarsko stezo, ki poteka ob zemljišču in soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste), našla ustrezno nadomestno lokacijo za agility park in krila stroške prestavitve agility parka, investitor pa mora izdelali PZI projekt ureditve parkirišča, kjer bo predstavljena celovita rešitev (prikaz prometno-tehničnih karakteristik, popis del, prikaz cestnega priključka, prometna signalizacija …) in je osnova za izdajo soglasij.

Do današnjega dne PZI projekta za ureditev makadamskega parkirišča s strani predstavnika etažnih lastnikov še nismo prejeli (prejeli smo le skico), zato tudi še ni bila izvedena prestavitev agility parka.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Rok Humar, UGT

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem:

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

Direktorica občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži