1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Mojce Švonja (postavitev cestnih ovir v enopasovnem krožnem križišču pred lucijsko pošto) – 7. redna seja, 14. julij 2015

V naselju Lucija, na lokalni cesti v smeri od trgovskega poslovnega centra, smo bili pred kratkim znova priča hudi prometni nesreči v enopasovnem krožnem križišču pred lucijsko pošto. Žal je bil eden izmed udeležencev hudo poškodovani pevec Slavko Ivančič. To je že druga prometna nesreča na tem mestu. Na tem mestu, kjer je Občina Piran pred kratkim uredila novo krožno križišče, je to, žal, brez pravega namena, saj naj bi vozniki, ki prihajajo iz smeri TPC-ja proti pošti, preden se vključijo v krožišče, bili primorani zmanjšati hitrost svojega vozila. Velika večina pa se z nezmanjšano hitrostjo pripelje v krožišče, čemur botruje sama lega ali šikana, ki bi onemogočila voznikom, da zmanjšajo hitrost in tako omogočijo pešcem varno prečkanje prehoda in ostalim voznikom, da varno zapustijo krožišče. Glede na dejstvo, da je na tem mestu nekaj potrebno ukreniti in rešiti nastali problem, ki ogroža vse udeležence v prometu, predlagam strokovnim službam, da si lokacijo ogledajo in izvedejo montažo prenosnih cestnih grbin tako imenovanega »ležečega policaja« ali pa postavijo trajno grbino preko obeh voznih pasov, kot je že na prehodu za pešce pred TPC-jem. Omenjena grbina je bolj prijazna za podvozja avtomobilov, učinek zaviranja oz. zmanjšanja hitrosti pa je vendarle dosežen. Očitno je, da so načrtovalci tega krožnega križišča želeli najboljše, vendar so pozabili, da so nekateri vozniki pri nas nevešči vožnje v krožiščih, zato je potrebna trajna sanacija in popravek, ki bo primoral vse, da se podobne nesreče na tem krožišču zaradi neprilagojene hitrosti ne končajo s tako tragičnimi posledicami, kot sta bili ti dve, kjer sta naša sokrajana Sergej in Slavko končala v Splošni bolnišnici Izola.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 7. redni seji občinskega sveta z dne 14. 7. 2015, glede postavitve cestnih ovir v enopasovnem krožnem križišču pri Pošti v Luciji.

Na območju krožnega križišča občinske ceste LC št. 312111 in LC št. 312121 v Luciji (krožišče pri Pošti) je treba zaradi nespoštovanja veljavne prometne signalizacije, ki omejuje hitrost motornih vozil na 40 km/h, dodatno omejiti hitrost vozil, saj vozniki motornih vozil, ki ne spoštujejo veljavne prometne signalizacije, ogrožajo vse udeležence v cestnem prometu. Največjo nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu predstavljajo motorna vozila, ki vozijo iz območja TPC-ja v smeri proti Portorožu in se z nezmanjšano hitrostjo vključijo v krožno križišče, ne upoštevajoč pravil cestnega prometa oz. določil Zakona o pravilih cestnega prometa.

Komisija za tehnično urejanje prometa je Uradu za gospodarstvo in turizem, kot občinskemu organu, pristojnemu za ceste in promet, skladno s 4. členom Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/2013), na podlagi ogleda na terenu, predlagala prometno ureditev št. 14/2015RH, ki vključuje:

-na občinski cesti LC št. 312111 se 1m pred obstoječim prehodom za pešce se postavi montažna fizična ovira polkrožne oblike, kot ukrep za umirjanje prometa, ki voznikom onemogoča vožnjo s hitrostjo, ki je večja od hitrosti, določene z veljavno prometno signalizacijo,

pred vstopom v območje krožnega križišča se izvede talni zaris prometnega znaka II-1 »križišče s prednostno cesto«, ki označuje krožno križišče, kjer mora dati voznik prednost vozilom, ki vozijo po prednostni cesti, v tem primeru vozilom, ki vozijo v krožišču.

Prometna ureditev bo realizirana do konca meseca septembra.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Rok Humar, Urad za gospodarstvo in turizem

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem:

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

Direktorica občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik