1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Miloša Stegovca (pobuda pristojnim službam za pregled zk stanja parcele 5533/14, k.o. Portorož – avtobusno postajališče Lucija) – 7. redna seja, 14. julij 2015

Kot občinski svetnik vlagam pobudo za pregled ZK stanja parcele 5533/14, k.o. Portorož, na katerem se nahaja avtobusno postajališče Lucija. Pri pregledu je bilo namreč ugotovljeno, da se cesta vključno z avtobusnim postajališčem ter parkirnimi mesti, za katera se plačuje parkirnina Občini Piran, nahaja v lasti Primorja, d. d. v stečaju. Glede na to, da stečajni upravitelj Primorja, d. d. v stečaju prodaja parcele, parkirišča in ostala zemljišča v lastni navedenega podjetja, me zanima : -Kako so bila urejena razmerja med Primorjem, d. d. in Občino Piran glede vlaganja v navedeno infrastrukturo? -V čigavi lasti so bila zemljišča pred in med vlaganjem? -V kolikor je bila lastnica navedenih zemljišč Občina Piran, kako so ta lahko prešla v last Primorja, d. d. v stečaju? -Na podlagi česa lahko Občina Piran parkirna mesta, ki se nahajajo na navedenem zemljišču, trži ? -Kakšne ukrepe namerava Občina Piran povzeti za rešitev navedene situacije, glede na to, da lahko s prodajo zemljišča novemu lastniku ostane v celoti brez avtobusne postaje, parkirnih mest in ceste, ki poteka po navedenem zemljišču v celoti?

ODGOVOR:

Spoštovani!

Na Vaše vprašanje: Pobuda pristojnim službam za pregled ZK stanja parcele 5533/14 k.o. Portorož (avtobusno postajališče Lucija) Vam podajamo naslednji odgovor:

Sklad stavbnih zemljišč Občine Piran (pravni prednik Občine Piran) in SGP Stavbenik Koper (pravni prednik Primorja, d. d. v stečaju) sta 20. 2. 1990 sklenila pogodbo št. 350-9/81-90 s kasnejšimi aneksi. S pogodbo je občina oddala svoja upravljavska upravičenja na zemljiščih v družbeni lastnini, in sicer na delu nekdanjih parc. št. 2781/3 in 2794/1 ter na parc. št. 2787, vse k.o. Piran II, podjetju SGP Stavbenik Koper ter nanj prenesla investitorstvo za izgradnjo trgovsko-poslovnega centra, avtobusne postaje v Luciji, ceste ter komunalnih naprav in objektov. SGP Stavbenik Koper se je po pogodbi zavezal za račun občine na delu oddanega zemljišča izgraditi avtobusno postajo in perone ter del ceste in drugo komunalno infrastrukturo ter po končani izgradnji, etažni delitvi, opravljenih parcelacijah in vpisu novih podatkov v zemljiško knjigo, objekte predati občini v posest.

Avtobusna postaja z ustreznimi parkirnimi površinami (peroni) ter komunalna infrastruktura je bila prenesena v posest, ne pa tudi v last občini. Zaradi navedenega je Občina Piran v stečajni postopek nad Primorjem, d. d. pravočasno prijavila izločitveno pravico na parc. št. 5533/14 k.o. Portorož. Navedeno pomeni, da v stečaju uveljavljamo priznanje lastninske pravice na navedeni parceli. Stečajni upravitelj se zaradi obsežnosti in kompleksnosti vseh prijavljenih izločitvenih pravic do priznanja teh še ni opredelil. Prav gotovo pa zemljišča, na katerih je uveljavljana izločitvena pravica v stečajnih postopkih, do razjasnitve lastništva ni mogoče prodati.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Tjaša Radetič, univ. dipl. prav.

Vodja Urada za premoženjskopravne zadeve:

Kristina Ivančič, univ. dipl. prav.

Direktorica občinske uprave

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži