1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnice Neli Romanello (enosmerna cesta v Parecagu, uvedba avtobusnih prevozov za zaledje ob nedeljah in turistična taksa) – 7. redna seja, 14. julij 2015

1. Preučitev možnosti avtobusnih prevozov za zaledje ob nedeljah (enak urnik kot ob sobotah), saj krajani nimajo možnosti avtobusnega prevoza, ker ga sedaj ni. 2. Kaj je z obljubljeno enosmerno cesto skozi Parecag, ki smo jo predlagali svetniki vseh strank, ki zastopamo naše zaledje? 3. Ne razumem, zakaj je turistična taksa v enem primeru tako rigorozna in se je ne da prenesti za druge namene (npr. za delovanje turistične ambulante); po drugih informacijah pa se jo lahko nekomu oprosti? Kdo je pooblaščen za oprostitev le-te in kakšna so merila?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo in vprašanja, podana na 6. redni seji z dne 9. 6. 2015 in na 7. redni seji občinskega sveta z dne 14. 7. 2015 glede preučitve možnosti uvedbe avtobusnih prevozov za zaledje ob nedeljah, glede enosmerne ceste v Parecagu in turistične takse.

Glede enosmerne ceste oz. spremembe obstoječe prometne ureditve na občinski lokalni cesti št. 312030, odsek 312031 Gorgo–Košta iz dvosmernega prometa v enosmerni promet vas obveščamo, da je Občina Piran pridobila PZI projekt, v katerem je predstavljenih pet možnih rešitev za uvedbo enosmernega prometa na tej občinski cesti. PZI projekt bo v naslednjih dneh posredovan svetu KS Sečovlje in krajanom v obravnavo. Po prejemu soglasja s strani sveta KS, bo na tem odseku občinske ceste uveden enosmerni promet.

Glede uvedbe avtobusnih prevozov za zaledje tudi v nedeljah vas obveščamo, da je uvedba avtobusnih prevozov za zaledje tudi v nedeljah vezana na zagotovitev dodatnih proračunskih sredstev, ki v letošnjem proračunu niso planirana. Na koncesionarja Arrivo, d. o. o. smo poslali poziv, da uvedbo avtobusnih prevozov za zaledje tudi v nedeljah finančno ovrednoti, na osnovi tega pa se bomo odločili, ali bomo uvedli prevoze tudi v nedeljah in posledično v proračunu za leto 2016 zagotovili potrebna sredstva.

Namenski viri financiranja, primere oprostitve in merila za oprostitev plačila turistične takse urejajo določila 20. in 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004).

Lep pozdrav.

Pripravil:

Rok Humar, Urad za gospodarstvo in turizem

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

Direktorica občinske uprave

Janja Pavšič, univ.dipl.prav.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik