1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Vojke Štular, ki jo je vložila v imenu Odbora za gospodarske javne službe (zamenjava cevi propusta kanala v Strunjanu) – 8. redna seja, 22. september 2015

Odbor za gospodarske javne službe daje pobudo, da strokovne službe Občine Piran pripravijo dopis v imenu župana, s katerim se opozori in naloži pristojni inšpekciji za okolje in prostor, da odredi rok za zamenjavo cevi propusta kanala v Strunjanu.

ODGOVOR:

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Piran z dne 22. 9. 2015 je Odbor za gospodarske javne službe dal pobudo, da strokovne službe pripravijo dopis, s katerim bi opozorili in pristojni inšpekciji naložili, da odredi rok za zamenjavo cevi propusta kanala v Strunjanu.

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

Občina Piran je že večkrat opozorila Agencijo RS za okolje o nevzdržnem stanju protipoplavne varnosti centra Strunjana. Nazadnje je župan Občine Piran poslal dopis, kjer je izpostavil dva posega, ki ju je treba izvesti v najkrajšem možnem času, in sicer ponovno povečanje prepusta pod privatnim cestnim priključkom stanovanjske hiše, čiščenje zarastlega meteornega kanala vzdolž državne ceste in izvedbo protipoplavnega nasipa. Dopis je v prilogi.

Poleg tega je urgence glede ureditve protipoplavne varnosti v Strunjanu že večkrat poslala tudi občinska civilna zaščita. Zadnjo, v kateri je poveljnik civilne zaščite pozval ARSO k takojšnjemu reševanju problematike in s tem zavarovanju ljudi in premoženja občanov Strunjana, vam posredujemo v prilogi.

Nedovoljen poseg v prostor, kanaliziranje sotočja dveh vodotokov na desnem bregu Strunjanske Rečice, obravnava Inšpektorat RS za Kmetijstvo in okolje, ki mu pogosto pošiljamo pozive k ureditvi nedovoljenega posega v vodotok. V prilogi vam posredujemo poziv župana inšpektoratu, s katerim poziva, naj zadevo obravnavajo prioritetno in določijo zelo kratek rok za izvedbo sanacije vodotoka.

Lep pozdrav.

Inšpektor svetnik, vodja Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo:

Ivan Koljesnikov

Direktorica občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

 

Priloga:

- Dopis župana Agenciji RS za okolje

- Dopis poveljnika CZ Agenciji RS za okolje

- Dopis župana Inšpekciji za okolje in naravo

 
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik