1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Denisa Fakina (brunarica ob glavni cesti med Bernardinom in Belim Križem) – 8. redna seja, 22. september 2015

Zanima me, ali je Občina Piran sodelovala pri pridobivanju dovoljenja za postavitev brunarice tik ob glavni cesti med Bernardinom in Belim Križem. Objekt kazi okolico in predvsem daje vtis, da je v naši občini vse dovoljeno.

ODGOVOR:

Občina Piran ni sodelovala pri postavitvi omenjenega objekta na parceli št. 1514/2 k.o. Piran. Za postavitev tega objekta ni izdala nobenega soglasja.

S posegom smo bili seznanjeni šele po postavitvi objekta. Občinska inšpekcija je ob pričetku gradnje objekta izvedla inšpekcijski nadzor. Ugotovili so, da gradnja posega v varovani pas občinske ceste, zaradi česar je bil uveden inšpekcijski postopek, ki še ni zaključen.

Dne 10. 8. 2015 smo prejeli vlogo investitorja za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste LC312281 (parc. št. 7764/2 k.o. Piran) na Belem križu na parceli št. 1514/2 k.o. Piran ter za soglasje za cestni priključek s parcele št. 1514/2 k.o. Piran na cesto LC312281 (parc. št. 7764/2 k.o. Piran).

Pri obravnavi vloge smo ugotovili naslednja dejstva:

Območje obravnave urejajo naslednji prostorski akti: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10); Prostorski ureditveni pogoji za območje planskih celot 1,8,9,11 in 13 v Občini Piran (Ur. obj. Primorskih novic št. 34/90, 41/01, 54/02, 3/04). Navedeni prostorski akti tega posega ne omogočajo. Soglasje za poseg v varovalni pas ceste ni bilo izdano.

Obenem je občinska inšpekcija ocenila, da je glede na gabarite navedenega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, ki ga investitor nima, zato je zadevo odstopila pristojni inšpekciji za okolje in prostor.

S spoštovanjem.

Pripravili:

doc. dr. Manca Plazar, vodja Urada za okolje in prostor

Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Ivan Koljesnikov, vodja Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo

Direktorica občinske uprave Občine Piran:

Janja Pavšič
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži