1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Denisa Fakina (financiranje Rdečega križa Piran) – 8. redna seja, 22. september 2015

Ob sprejemu proračuna, ki je potekalo na 5. redni seji Občinskega sveta, in sicer 24. 3. 2015, sem vložil amandma v zvezi z zniževanjem sredstev financiranja Rdečega križa Piran, in sicer tako, da bi se iz splošne proračunske rezerve odvzelo 3100 evrov ter ta isti znesek dodelilo Rdečemu križu Piran. Župan amandmaja ni podprl. Amandma ni podprlo 12 svetnikov, ostalih 9 svetnikov je amandma podprlo. Julija, torej samo tri mesece kasneje, je bilo z sklepom župana odobreno 3000 evrov finančne pomoči Rdečemu križu Piran, in sicer prav iz iste postavke, kot sem predlagal v vloženem amandmaju. Prosim za ustrezno obrazložitev.

Na posredovano svetniško vprašanje glede financiranja Območnega združenja Rdečega križa Piran posredujemo naslednje obrazložitve:

Pri sestavljanju proračuna za leto 2015 smo zasledovali trend nižanja stroškov in iz tega razloga tako kot drugim proračunskim porabnikom tudi OZRK Piran dodelili nižja sredstva kot v preteklem proračunskem letu, skladno s proračunskimi zmožnostmi. Zavedamo se, da se večina organizacij na humanitarnem področju srečuje z večjim obsegom dela in povečano skrbjo za ranljive skupine. Občina Piran je zelo dejavna na področju socialnega varstva in zelo težko je zadostiti čedalje večjim potrebam organizacij po višjih sredstvih za njihovo delovanje.

Na podlagi seznanitve o finančni stiski s strani OZRK Piran v mesecu juliju, natančne obrazložitve in preučitve dokumentacije je bilo ugotovljeno, da OZRK Piran ne zmore rednega pokrivanja tekočih stroškov, med drugim tudi zaradi povečanega izpada prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti tečajev prve pomoči v prvem letošnjem polletju v primerjavi z lanskim, kar ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Kot pomoč za premostitev nastalih konkretnih finančnih težav se je zato na podlagi izkazane potrebe s sklepom župana odobrilo izključno le sredstva v višini primanjkljaja iz naslova izpada prihodkov izvajanja dejavnosti tečajev prve pomoči, ne pa tudi drugih primanjkljajev, kot na primer stroški začasne zaposlitve delavke v prvih treh mesecih letošnjega leta, ki v finančnem planu za leto 2015 ni bila predvidena.

Pripravila:

Mojca Gabršček

Vodja Urada za družbene dejavnosti:

Lada Tancer
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži