1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Denisa Fakina (dvojezičnost) – 8. redna seja, 22. september 2015

Zanima me, zakaj Občina Piran na letakih, raznih vabilih in sporočilih za javnost, ki jih pošilja občanom ter medijem, kot uradni jezik uporablja samo slovenščino, kljub temu da smo dvojezična občina?

ODGOVOR:

Zagotavljanje in varovanje pravic avtohtone italijanske skupnosti je na občinskem nivoju določeno s Statutom Občine Piran. O tem uvodoma govori že 3. člen tega temeljnega akta. V nadaljevanju pa je položaju italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov posvečeno celotno peto poglavje (od 63. do 76. člena).

Ob pregledu členov, ki določajo ravnanje občine v poslovanju z občani, pripadniki italijanske narodne skupnosti, ugotavljamo:

- da se upravni postopki ter postopki o prekrških vodijo tudi v italijanskem jeziku, kadar je stranka pripadnik italijanske narodnosti (68. člen),

- da organi občine poslujejo s pripadniki italijanske narodne skupnosti v italijanščini (69. člen), s tem da zagotavljajo dvojezičnost s prevajanjem vseh sklicev za seje občinskega sveta, nadzornega odbora, komisije za vprašanja italijanske narodnosti, vseh odlokov in drugih aktov, ki se prevedejo, preden gredo v objavo v Uradni list, s prevodi vabil na razne prireditve in proslave, ki jih organizira občina, kot tudi letakov, s katerimi obveščamo občane o prireditvah ali o prometnih preusmeritvah,

- da se na javnih prireditvah vedno zagotavlja tudi smiselno dvojezično napovedovanje in primerno sodelovanje pripadnikov italijanske narodne skupnosti (75. člen) z nastopi v italijanskem jeziku.

Obenem ugotavljamo, da občina zagotavlja še več kot to. Leta 2012 je občinska uprava prvič vzpostavila dvojezično slovensko in italijansko spletno stran: www.piran.si z informacijami za občana, o občini, o projektih in medijskem centru. Gre za spletno stran, ki je aktualna z vedno svežimi novicami in kjer je predstavljeno celotno delovanje občine. Ob tem bi še posebej poudarili, da italijanska spletna stran ponuja pripadniku italijanske narodne skupnosti tudi celovito informacijo o odlokih, ki so bili prevedeni in objavljeni v Uradnem listu. S klikom na Catalogo delle informazioni di carattere pubblico (desno zgoraj) se nam odpre spletna stran Lex localis v italijanščini. Če v točki 2c kliknemo na izbrano letnico, se pred nami razgrnejo naslovi in vsebine uradnih dokumentov, ki so bili dvojezično objavljeni v Uradnem listu v tistem letu. S tem ima uporabnik – pripadnik italijanske narodne skupnosti na enem spletnem mestu dostop do dokumentov, ki jih je občinski svet sprejel v določenem letu, kot tudi pregled nad celotnim delom občinskega sveta v določenem mandatu, obenem pa tudi nad obsegom prevajanja, ki se opravlja za zagotavljanje dvojezičnega poslovanja v občini.

Ob tem moramo, seveda, poudariti, da se zavedamo, da še vedno obstajajo pomanjkljivosti, da še vedno ni prevedeno vse, tako kot bi želeli, tudi zato, ker za vse prevode skrbi ena sama prevajalka. Vendar se trudimo po svojih najboljših močeh in se bomo še dalje trudili, da bi čim bolj zadostili določilom, ki govorijo o zagotavljanju posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti v naši občini.

Pripravila:

mag. Nada Zajc

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži