1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Denisa Fakina (ukinjanje športnega pedagoga) – 8. redna seja, 22. september 2015

Ali se Občinski upravi res zdi smiselno ukinjanje športnega pedagoga v prvi triadi osnovnih šol, ko strokovne analize kažejo porazne rezultate na področju motoričnih sposobnosti, ki so predvsem posledica prekomerne telesne teže pri otrocih?

ODGOVOR:

Na posredovano svetniško vprašanje glede financiranja nadstandardnih programov osnovnih šol posredujemo naslednje obrazložitve:

Pri sestavljanju in usklajevanju predloga proračuna za leto 2015 smo zasledovali trend nižanja stroškov in iz tega razloga tako kot drugim proračunskim porabnikom tudi osnovnim šolam dodelili nižja sredstva kot v preteklem proračunskem letu, skladno s proračunskimi zmožnostmi. Med usklajevanjem smo ravnateljice osnovnih šol pozvali na skupni sestanek in se z njimi dogovorili, naj same predlagajo notranjo razporeditev njim dodeljenih sredstev, saj najbolje poznajo organizacijo in lahko predvidijo, kje bi najlažje pogrešali finančna sredstva. Možnosti notranje razporeditve sredstev so imele med sredstvi za projekte, materialne stroške, sredstva za teste nadarjenih otrok, sredstvi za zaposlitve računalničarja, vzdrževalca, kuharice, športnega pedagoga, tekočega vzdrževanja … Nekatere ravnateljice so se odločile, da namenijo manj sredstev projektom, testom za nadarjene otroke, nekatere so zmanjšale delež športnega pedagoga. Občina Piran ima veliko zakonskih obveznosti na področju izobraževanja predvsem na področju vzgoje, nadstandardni programi pa so financirani v skladu z možnostmi občinskega proračuna.

Znižanje finančnih sredstev ne pomeni ukinjanje športne vzgoje v prvi triadi. V kolikor so se ravnateljice odločile za zmanjšanje deleža zaposlitve športnega pedagoga, ki izvaja ta nadstandardni program, bo tiste ure, ko ne bo prisoten športni pedagog, športno vzgojo izvajala učiteljica, kakor je tudi predvideno z zakonodajo. To vsekakor ne bi smelo vplivati na zmanjšanje motoričnih sposobnosti pri učencih.

Pripravila:          

Ester Nussdorfer

Vodja urada:

Lada Tancer
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži