1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Denisa Fakina (premoženjsko-pravne zadeve Marine Portorož) – 8. redna seja, 22. september 2015

Glede na zadnja dogajanja okoli premoženjsko pravnih zadev vezanih na Marino Portorož prosim, če nam lahko sporočite: 1. Koliko NUSZ-ja je Marina Portorož plačala za leto 2013, 2014 in koliko bo plačala za leto 2015? 2. Kakšno je stališče Občine do parcel, ki so v občinski lasti na samem področju Marine (zemljišča v lasti Občine Piran, kjer pa dejansko stojijo stavbe Marine Portorož)? 3. Kako je bila (če sploh je) rešena uzurpacija občinskega zemljišča pred apartmaji Marine Portorož, na katerih so bila zgrajena dvorišča apartmajev brez dovoljenja Občine Piran?

ODGOVOR:

Spoštovani,

na 8. redni seji ste postavili vprašanje okoli premoženjsko-pravnih zadev, vezanih na Marino Portorož. V nadaljevanju podajamo odgovor:

1. Marini Portorož, d. d. so bili obračunani sledeči zneski nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

- v letu 2013: 141.526,26 evra

- v letu 2014: 164.951,79 evra

- v letu 2015: 171.873,64 evra (po podatkih pred prekinitvijo najemne pogodbe za parkirišče)

Po prekinitvi najemne pogodbe s strani Marine Portorož za območje parkirišča je bil s strani Občine Piran posredovan dopis na FURS za dodatno odmero. Pričakujemo izdajo odločbe o dodatni odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

2. Stališče občine do zemljišč v lasti Občine Piran, kjer dejansko stojijo stavbe Marine Portorož na samem področju marine: za te stavbe je med Občino Piran in Marino Portorož, d. d. pogodbeno urejeno odnos, in sicer je Marini Portorož priznana stavbna pravica na stavbah, ki se nahajajo na parcelah 5529/13, 5529/11, 5529/32, 5529/9 in 5529/5 k.o. 2631 – Portorož.

3. Poseg Marine Portorož, d. d. na zemljišča v lasti Občine Piran ob izgradnji apartmajev je bila rešena s sklenitvijo menjalne pogodbe v izogib razlastitve z dne 6. 9. 2012, na podlagi katere je Marina Portorož v last prejela zemljišča s parc. št.: 5529/38, 5529/31, 5529/25, 5529/26, 5529/27, 5529/28, 5529/33, 5529/34, 5529/35, 5529/36 vse k.o. Portorož.

Lep pozdrav.

Pripravili:                                                                                                          

Kristina Ivančič, vodja Urada za premoženjskopravne zadeve                  

Petra Čoga, Urad za gospodarstvo in turizem

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži