1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Neli Romanello v imenu Tatjane Voj, funkcionarke v stranki Zavezništvo AB (uvedba participatornega proračuna) – 9. redna seja, 26. november 2015

Spoštovani, v svoji vlogi prebivalke naše piranske občine in funkcionarke v stranki Zavezništvo AB, kjer med drugim vodim Programski odbor za lokalno samoupravo, vlagam naslednjo pobudo. Predlagam in dajem pobudo za uvedbo participatornega proračuna v Občini Piran. Mariborčani so že bili uspešni, v Mestni četrti Radvanje bodo svoje projekte uvrstili v proračun 2016, župan Ankarana se je pred kratkim obrnil na svoje občane in jih pozval k sodelovanju za dosego prijaznejše in bolj urejene občine z uresničitvijo predlogov vseh občanov. Po svetu participatorni proračun izvajajo tako v majhnih kot tudi velikih mestih, kot so Rim, Toronto, Berlin, London in druga, z rezultati pa so več kot zadovoljni. Participatorni proračun je sistem razporejanja investicijskega dela proračunskega denarja, 10–20 % proračunske investicijske vsote, tako da o njegovi porabi soodločamo vsi občani. Z odločanjem o investicijah izboljšujemo kakovost življenja v svojem okolju. Zbrane predloge prebivalcev oceni občinska strokovna služba, jih ovrednoti in sestavi listo projektov, enkrat letno pa občani odločimo, kateri bodo izvedeni. Vsak občan ima pet glasov in jih podeli projektom, za katere misli, da so najpomembnejši. Oblikuje se prednostni seznam projektov. Projekte, izbrane z glasovanjem, je občina dolžna uveljaviti pri razporejanju investicijskih sredstev in strokovne službe v sodelovanju z občani pripravijo izbrane projekte v skladu z zakonskimi določili in po predpisanem postopku javnega naročanja izberejo izvajalca. O prednostih participatornega proračuna najdete več na spletu pod mariborpp.si. Torej uvedimo v svoj bodoči občinski proračun možnost in pravico sodelovanja vseh občanov in podprite, svetnice in svetniki, po zgledu drugih občin projekte, ki jih predlagajo in se zanje odločijo vaši občani, ne samo peščica njih ali le posameznik. Lep pozdrav, Tatjana Voj

ODGOVOR:

Spoštovana ga. Neli Romanello,

zahvaljujemo se Vam za podano pobudo, da tudi Občina Piran, po vzoru nekaterih občin v Sloveniji, ki so tak način priprave proračuna že izvedle, uvede participatorni proračun.

Predlagani pristop priprave proračuna bomo preučili, med drugim tudi z vidika poslovnika Občinskega sveta, in skušali storiti vse, da bi tudi v naši občini proračun pripravili na predlagani način.

Vašo pobudo smo namreč prejeli pred obravnavo predloga proračuna za leto 2016 v drugi obravnavi, torej med postopkom sprejemanja proračuna, zato je ni bilo mogoče upoštevati.

Naj poudarimo, da smo tudi do sedaj v največji možni meri upoštevali predloge krajanov, ki so jih posredovali neposredno na občino ali prek krajevne skupnosti. Pri pripravi proračuna smo vedno upoštevali želje posamičnih krajevnih skupnosti, se pred pripravo proračuna pogovorili s člani sveta krajevne skupnosti in njihove predloge v največji meri vnesli med prioritetne naloge tekočega proračunskega leta.

Vsekakor se strinjamo, da je treba dosedanje delovanje nadgraditi, zato se strinjamo s predlogom, da tudi v Občini Piran preučimo uvedbo participatornega proračuna.

S spoštovanjem,

Janja Pavšič,

direktorica Občine Piran
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži