1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Franca Kraševca (spor med Marino Portorož in Občino Piran) – 11. redna seja, 11. februar 2016

Spoštovani župan, spoštovane občinske svetnice/ki. V zadnjega pol leta so se odnosi med Marino Portorož in Občino Piran poslabšali, ni se možno dogovoriti skoraj o ničemer. Naj naštejem le nekaj dejstev, ki so se zgodila v tem obdobju: - Na Občinskem svetu se umakne točka o termalni rivieri pred Marino Portorož z dnevnega reda. - Marina Portorož zapre brezplačno makadamsko parkirišče in začne pobirati parkirnino. - Marina zapre tudi dostop do asfaltiranega parkirišča nasproti zdravstvenega doma. - Marina odstopi od najemne pogodbe za Park Sonce. - Občinski svet odloča o novem prostorskem načrtu za Park Sonce. - Občina Piran predlaga nov predlog o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož. - Mediji objavijo podatke, da Občina povišuje koncesnino iz 52.000 na 325.000 evrov. - Mediji poročajo, da so pogajanja med Občino Piran in Marino Portorož zastala. - Danes imamo na dnevnem redu Odlok o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož. Iz naštetih dejstev ugotavljam, da se spor med Marino in občino samo še poglablja. Obe strani vlečeta enostranske poteze, ki ne vodijo k zbliževanju stališč in dokončni rešitvi. Kaj je pripeljalo do tako nenadne ohladitve odnosov med Marino in občino, ne vem. Po mojem prepričanju tudi današnje sprejetje Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marine Portorož ne bo pripomoglo k izboljšanju odnosov. Menim, da dodatno zaostrovanje ni prava pot do rešitve problema med Občino Piran in Marino Portorož. Zato bom danes glasoval PROTI sprejetju Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož. Pod točko 9 Vprašanja in pobude pa bom podal predlog oziroma pobudo v zadevi zelo zapletenih odprtih vprašanj med Občino Piran in Marino Portorož. Svetniška pobuda v zadevi spora med Marino Portorož in Občino Piran. Občna Piran je v Sloveniji in svetu poznana kot urejena, lepa, varna in gostu prijazna občina. Spor med Občino Piran in Marino Portorož ni najboljša popotnica za bližajočo se poletno sezono. Situacija ni ugodna za lokalno gospodarstvo, niti za potencialne investitorje, ki bi želeli investirali v Občini Piran. Prebivalci občine Piran od nas pričakujejo, da v tem sporu najdemo rešitev. V upanju, da lahko pripomorem k rešitvi tega zelo zapletenega spora, sem se odločil, da podam tudi moj predlog v obliki svetniške pobude. Spoštovani gospod župan Občine Piran gospod Peter Bossman, na Vas naslavljam naslednjo pobudo, ki sem jo strnil v petih točkah; 1. Pogajanja med Občino Piran in Marino Portorož je treba nadaljevati čim prej. 2. Enostranske poteze, ki še poglabljajo spor, je treba prekiniti. 3. Pogajalski proces organizirati na najvišjem nivoju med županom Občine Piran in lastnikom Marine Portorož. 4. Vsebina pogajanj v paketu (termalna riviera, park sonce, koncesijska pogodba). 5. Cilj pogajanj zadovoljitev obeh strani, Win – Win izid (ni zmagovalca, ni poraženca).

ODGOVOR:

Spoštovani svetnik,

proučili smo predlog Vaše pobude, ki ste jo podali na zadnji seji Občinskega sveta Občine Piran in obravnava odnose med Občino Piran in Marino Portorož, d. d. V utemeljitev pobude navajate neizpodbitna dejstva. V zvezi s tem vas želimo seznaniti, da je Občina Piran po sprejemu predloga Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož v prvi obravnavi in Sklepa o zaključku OPPN za center Lucije in Sklepa o začetku OPPN Park Sonce povabila predstavnike Marine Portorož, d. d. na pogajanja. Občina Piran se je bila pripravljena pogajati o vseh odprtih vprašanjih, tako kot izhaja iz točke 4 vaše pobude. Slednje smo predstavili predstavnikom Marine Portorož, d. d., ki pa za paketno pogajanje niso bili zainteresirani, nato so se pogovori osredotočili le na odkupno ceno Parka Sonce. Občina Piran je, seveda, ves čas imela interes skupaj z Marino Portorož, d. d. priti do dogovora, ki bi, seveda, zadovoljil obe strani, pri čemer Občina Piran zastopa tudi javni interes in interes vseh občanov in občank. Ker je Marina Portorož, d. d. zavrnila pogajanja glede koncesijske pogodbe (razen če bi Občina Piran pristopila k pogajanjem ob upoštevanju višine današnjega nadomestila, ki ga plačuje Marina Portorož), je bila Občina Piran dolžna nadaljevati postopek sprejemanja Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož – v drugi obravnavi, ki je bil na zadnji seji tudi sprejet. Občina Piran je v ponudbi pogajanj tudi predlagala, da bi se v času pogajanj obe strani odrekli enostranskim potezam, kar je Marina Portorož tudi takoj zavrnila. Občina Piran se je, seveda, vedno pripravljena pogovarjati z vsemi gospodarskimi subjekti v Občini Piran, zato ne izključuje možnost dogovora z Marino Portorož, d. d. oziroma novim kupcem zemljišča, na katerem se nahaja Park Sonce. Za zaščito javnega interesa pa je Občina Piran, v kolikor do dogovora ne pride, dolžna izkoristiti podeljene ji zakonske možnosti, kot je, na primer, razlastitev zemljišča.

Pripravila:

vodja Urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran

Kristina Ivančič, univ. dipl. prav.              

Direktorica občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži