1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Denisa Fakina v imenu krajanov krajevne skupnosti Sečovlje (ureditev nedokončanega dela ceste v Parecagu od gostilne Marička do bivše trgovine na Gorgu) – 11. redna seja, 11. februar 2016

Krajani smo zadovoljni, da se je uredil del ceste in pločnik pri gostilni Marička, vendar sedaj opažamo, da je treba z ureditvijo ceste in pločnika nadaljevati do bivše trgovine. Omenjeni del ceste je ozek in ne omogoča srečanja dveh vozil. Na tem delu ceste je tudi več križišč; prvi odcep ceste je desno proti šoli in vrtcu in je zelo obremenjen ob jutranjih ter popoldanskih urah, ko starši vozijo otroke v šolo; drugi odcep gre levo proti visokemu Parecagu, kje se prodajajo zazidljive parcele; tretji odcep pod bivšo trgovino gre proti “Čedoli”, kjer je večje naselje hiš bivšega rudnika in cvetličarna Ruzzier – Černe; četrti odcep nad bivšo trgovino gre proti nizkemu Parecagu, kjer se tudi prodajajo gradbene parcele in se trenutno že izvajajo gradbena dela. Na tej cesti je tudi kmetija Markežič-Portolan, kjer prodajajo sadje in zelenjavo in je posledično več prometa. Omenjeni deli cest predstavljajo izhodiščno križišče za vse smeri Parecaga ter tudi pot proti Kortam. Zaradi preozke ceste prihaja do zastojev in jeze, saj je včasih tukaj tudi do osem vozil istočasno. Ker ni pločnika, imajo velike težave tudi pešci, med katerimi so šolarji in starejši ljudje. Glede na opisane težave predlagamo, da se nadaljuje s projektom širitve ceste in izgradnje pločnika do bivše trgovine. Pričakujemo, da bi v tekočem letu pridobili dokumentacijo in bi v letu 2017 investicijo realizirali. Menimo, da za omenjena dela niso potrebna večja sredstva, bi pa s tem bistveno odpravili vsakodnevne prometne zastoje, nepotrebne težave in izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Krajani pričakujemo ugodno in hitro rešitev omenjenega problema.

ODGOVOR:

Spoštovani!

Občina Piran je ob urejanju priključka na državni cesti v Parecagu uredila območje okrog gostišča Marička ter zgradila del pločnika.

Ker je nadaljevanje izgradnje pločnika proti nekdanji trgovini v Parecagu povezano z gradnjo podpornih zidov in posegi na tuja zemljišča ter ureditvami premoženjsko-pravnih zadev, žal v kratkem ne bo možna izvedba investicije.

V proračunu za prihodnje leto bomo predvideli sredstva za nadaljevanje projektne dokumentacije, na podlagi česar se bo pristopilo k pridobivanju zemljišč, kar je predpogoj za začetek širitve ceste.

Zavedamo se, da so ceste na tem območju ozke, zato občina v letošnjem letu načrtuje ureditev enosmerne ceste proti osnovni šoli v Sečovljah, s čimer bomo izboljšali prometno varnost na tem območju.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila:

Karmen Pines, vodja Samostojne investicijske službe

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži