1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Neli Romanello (amandma na enosmerno cesto od Parecaga do osnovne šole) – 12. redna seja, 12. april 2016

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Piran, ki je bila v torek, 22. decembra 2015, ob 16. uri, sem pod točko Razno izpostavila problematiko varnosti naših otrok, ki uporabljajo cesto iz Parecaga proti šoli. Problematika je bila izpostavljena na različnih srečanjih krajanov in učencev (Zbor krajanov, Svet KS Sečovlje in v OŠ Sečovlje na projektu Rose, razrednih urah, učnih urah, Svetu staršev in Svetu Zavoda OŠ Sečovlje). Ker smo si ogledali projekte za izgradnjo enosmerne ceste in soglasno sprejeli varianto, ki je najcenejša, a bo otrokom, staršem in krajanom omogočila varnejše gibanje na tem območju (peš in z vozili), smo pričakovali, da bo do realizacije projekta prišlo v dokaj hitrem času. Na zgoraj omenjeni seji sem našega župana, g. Petra Bossmana, vprašala, kdaj lahko krajani pričakujemo, da bo nov cestni režim tudi izpostavljen. Dobila sem odgovor, da se bo to uredilo najkasneje v mesecu februarju 2016. Ker smo sedaj že krepko v mesecu aprilu, o kakšnih spremembah in varnejši poti v šolo pa ni sledu, znova sprašujem, zakaj se projekt ni izvedel. Upam, da ne bomo ostali vpleteni le pri obljubah, marveč bomo z novim cestnim režimom dobili potrdilo, da skrbimo za naše občane, predvsem pa za varnost otrok, ki so naša prihodnost. Ker so o nevarnih poteh tudi otroci (učenci) veliko povedali, fotografirali in ugotovitve posredovali g. Roku Humarju, ki preko Sveta za preventivo v cestnem prometu skrbi za našo varnost, upam, da jim bomo dokazali, da nam je za njih mar. Neli Romanello

ODGOVOR:

Spoštovani.

11. aprila 2016 smo prejeli vaš amandma glede ureditve enosmerne ceste na območju od Parecaga do Osnovne šole Sečovlje.

Obveščamo vas, da bo ureditev enosmerne ceste na območju od Parecaga do Osnovne šole Sečovlje, skladno z varianto 6 PZI projekta št. 27/15-1, za katero smo 14. decembra 2015 prejeli pozitivno soglasje Sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, izvedena med poletnimi počitnicami, ko je gostota prometa osebnih in drugih vozil občutno nižja kot med šolskim letom in je posledično izvedba del manj otežena.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Rok Humar, višji svetovalec za investicije in promet

Direktorica občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži