1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Bruna Fonde (možnosti, ki jih ima Občina Piran za oblikovanje objektov preko sprejemanja prostorskih aktov (PUP-ov) in izvajanja nadzora nad videzom prostora) – 12. redna seja, 12. april 2016

In merito ai regolamenti inerenti la sistemazione legale della periferia piranese (PUP) Un mio breve intervento è stato il seguente: Egregi consiglieri si tratta veramente di un regolamento che dovrebbe definitivamente regolare la situazione edilizia nelle nostre campagne e periferie. Sono convinto che è stato costruito con la massima attenzione ed oculatezza. Ma mi domando cosa in realtà possa servire? Un regolamento per non giungere all' anarchia edilizia. Ma l' anarchia purtroppo è gia ampiamente presente ed esiste già oggi.Quanto manca invece e' un CONTROLLO della situazione nel rispetto delle leggi. Un controllo reale, effettivo, occulato,proprio per evitare quelle brutture che ormai crescono come funghi senza nessun criterio edilizio e non rispettando le caratteristiche del paesaggio. Mi chiedo dove queste persone hanno ottenuto il permesso di costruzione. Forse a Miami Beach? Tra i tantissimi esempi, la localita di Dragogna, la costruzione megalitica di fronte al Munfort, dove sembra che veramente nessuno possa fare nulla per difendere il nostro paesaggio, gia precedentemente deturpato ad esempio con l' obrobrio di Portorose.

ODGOVOR:

Z mnenjem svetnika o videzu okolja in prostora se popolnoma strinjamo. Prostorski akti so namenjeni regulaciji vsebine in oblike vseh objektov v prostoru in vseh prostorskih ureditev. Prostorski akti vse to tudi regulirajo, saj imajo določila glede oblikovanja objektov. Tako npr. že obstoječi PUP-i regulirajo tlorise in velikosti objektov, velikost in obliko okenskih odprtin, oblike polken, strešino, vrsto kritine – korce, barvo objektov in podobno. Podobne oziroma dodatne pogoje v kulturno-varstvenih pogojih predpisuje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije.

Težava se pojavlja zaradi neupoštevanja teh določil v praksi. Mnenje je, da je velik del stavb v Občini Piran zgrajen »na sivo« – to pomeni, da stavba ima gradbeno dovoljenje, vendar investitor potem objekt zgradi po svoje, brez upoštevanja številnih določil v prostorskih aktih in upravnih dovoljenjih.

Nadzor nad zakonitostjo gradenj ima gradbena inšpekcija, vendar je nemočna zaradi izjemno velikega števila kršitev zakonodaje. Kultura spoštovanja prostora, njegovih vsebin in videza je žal na prenizki ravni. Prostor se obravnava kot tržno blago, kot vir zaslužka, in ne kot nenadomestljiv potencial, kot bi ga v duhu trajnostnega razvoja mi vsi morali obravnavati.

S spoštovanjem,

Pripravila:

dr. Manca Plazar, vodja Urada za okolje in prostor

Direktorica občinske uprave Občine Piran:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

 








Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži