1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanja svetnice Neli Romanello (Enosmerna cesta skozi Parecag, adaptacija stare šole v Sv. Petru, prometno ogledalo pri cerkvi sv. Martina, obuditev tekmovanja Kaj veš o prometu) – 14. redna seja, 12. julij 2016

1. Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Piran sem dobila pisni odgovor glede enosmerne ceste skozi Parecag z obrazložitvijo, da se bodo dela izvajala med poletnimi počitnicami. Na žalost pa domačini še danes ne vidimo nikakršnih del, ki bi nakazovala, da se bo to tudi v dogovorjenem roku izvedlo. Vzporedno naj bi potekala tudi gradnja avtobusnega obračališča pri OŠ Sečovlje in pločnika skozi Sečovlje, saj je prometna varnost za naše otroke, učence (obeh vrtcev in šol) in krajane resnično zanemarjena. Ker smo bili z načrti nove prometne infrastrukture v kraju in v šoli informirani in se nas je večina strinjala s podanimi predlogi, ne razumem zamika del v mesec oktober, ko bo naša šola praznovala 70. Obletnico, na kateri pričakujemo velik obisk. Varnost in urejenost šolskih poti je najbolj pomembna za vse nas, ki jih vsakodnevno uporabljamo, je pa tudi odraz skrbi širše skupnosti za svoje občane. Zato upam, da ne bom o ostali le pri obljubah, temveč se bodo zadeve čim prej uredile. 2. Na Svetu zavoda OŠ Sečovlje je bila dana pobuda za adaptacijo stare šole v Sv. Petru. Ker stavba propada in je že lahko nevarna za mimoidoče, potrebuje adaptacijo. Krajani imajo kar nekaj idej, da bi se za obnovo dobilo kakšna sredstva iz evropskih projektov. Stara šola bi lahko zaživela kot medgeneracijsko druženje: dnevni center za starejše krajane, knjižnica s čitalnico, telovadnica … morda celo CŠOD za tržno dejavnost: ODDIH V ISTRSKEM ZALEDJU. Ker vemo, da imamo ljudi, ki so zaposleni za pripravo projektov, upamo, da se bo začelo delati tudi v tej smeri. 3. Krajani so me opozorili, da se je na cesti od gostilne Marička proti cesti, ki pelje mimo avtokleparstva Udovič v Lucijo ali Korte, postavilo kar nekaj ogledal, kar je pohvale vredno. Ne razumemo pa, zakaj kljub neštetim opozorilom in prošnjam še vedno nimamo ogledala pri cerkvi Sv. Martina, saj je tam tudi nepregledno za dostop na cesto. Ker to cesto uporablja veliko naših krajanov, upamo, da se bo tudi tu postavilo ogledalo in tako poskrbelo za veliko ljudi hkrati. 4. Občinski svet bi rada obvestila, da se je na pobudo ge. Marjetke Česnik, predsednice AMD Pinko Tomažič Piran, večina osnovnih šol in SPVCP Občine Piran dogovorila, da bomo po nekaj letih mirovanja ponovno obudili tekmovanje KAJ VEŠ O PROMETU. Zavedamo se, da je na žalost na naših cestah vedno več tragičnih prometnih nesreč, kjer so žrtve otroci in mladostniki kot kolesarji ali motoristi. Menimo, da priprave na šolsko, občinsko in kasneje državno tekmovanje spodbudi učence, da podrobno obnovijo prometne znake in pravila obnašanja na cesti ter se zavedajo pomembnosti upoštevanja predpisov za lastno kvalitetno življenje. Upamo, da nas bo tudi Občina Piran pri tem projektu podprla, saj bo organizacija potegnila za seboj tudi finančne stroške. Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniška vprašanja, podana na 14. redni seji občinskega sveta, ki je bila dne 12. 7. 2016.

1. Obveščamo vas, da smo z gradbenimi deli (preplastitev ceste) za ureditev enosmerne ceste na območju Parecaga začeli v ponedeljek, 19. septembra 2016. Vsa gradbena dela s postavitvijo nove vertikalne in ureditvijo talne signalizacije bodo zaključena do konca meseca septembra. Novi prometni režim bo uveden v prvih dneh oktobra.

3. Obveščamo vas, da smo po ogledu na terenu naročili postavitev prometnega ogledala pri cerkvi Sv. Martina. Postavljeno bo do konca meseca septembra.

4. Občina Piran in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podpirata in pozdravljata obuditev tekmovanja Kaj veš o prometu. Obveščamo vas, da bosta Občina Piran in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tekmovanje finančno podprla. Organizator in nosilec aktivnosti bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Rok Humar, višji svetovalec za investicije in promet, Urad za gospodarstvo in turizem

Vodja urada:

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

Direktorica občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

 

2. Stavba je res v slabem stanju in potrebna tako obnove kot tudi dodelitve nove vsebine. S tem namenom je bila pred začetkom šolskega leta okoli objekta postavljena ograja, ki ščiti mimoidoče. Evropska sredstva se v novi perspektivi dodeljujejo predvsem vsebinam in ne toliko gradnji oziroma obnovi objektov. Zaradi navedenega in tudi zaradi potrebe po povečanju števila stanovanj za mlade družine predlagamo, da se preuči možnost rekonstrukcije objekta v stanovanjski objekt in novo pridobljena stanovanja dodeli mladim družinam.

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži