1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Andreja Korenike (Uradno stališče občine Piran do izgradnje ceste Jagodje–Lucija) – 15. redna seja, 27. september 2016

Spoštovani. V imenu lokalnega odbora stranke SMC Piran se obračamo na župana g. Petra Bossmana, da nam posreduje uradno stališče, ki ga Občina Piran zastopa v povezavi z izgradnjo hitre ceste na relaciji Jagodje–Lucija. Predstavniki LO SMC Piran smo se že večkrat sestali na Ministrstvu za infrastrukturo in z ministrom dr. Petrom Gašperšičem govorili o tej temi. Iz pogovorov nismo mogli razbrati jasnega stališča Občine Piran. Bojimo se, da boste podlegli pritiskom in interesom Mestne občine Koper oziroma, bolje rečeno, zaradi neodločnosti in pasivnosti ter večje iznajdljivosti koprskega župana bili izigrani, kar posledično pomeni, da bomo izigrani vsi občani. Sami odločno zahtevamo, da se mora najprej urediti tranzitna trasa v smeri Koper–Dragonja oziroma alternativna trasa s predorom Baredi. Šele ko bo zagotovljen tranzit v tej smeri, lahko začnemo govoriti o investiciji v traso Jagodje–Lucija. Vsekakor smo mnenja, da je treba organizirati javno obravnavo, na kateri naj se soočijo zagovorniki in nasprotniki trase. V skladu s tem dajemo pobudo, da se ta točka zaradi svojega izrednega pomena obravnava na naslednji seji občinskega sveta. Treba je čim prej odpreti razpravo in sprejeti sklep, s katerim bo občinski svet podal jasni signal glede tega, kakšno je naše stališče na to temo, hkrati pa se bo zaščitil tudi interes naših občanov. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

ODGOVOR:

Na 5. redni seji občinskega sveta, 24. marca 2015, smo župan in strokovne službe Občine Piran Občinski svet Občine Piran seznanili z aktivnostmi, ki potekajo v zvezi z načrtovano izgradnjo hitre ceste na odseku Jagodje–Lucija, med drugim tudi o spremembah v potekih tras cest, priključkih, cestnih objektih, do katerih je prišlo od sprejema Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran (Ur. list RS št. 76/2008; v nadaljevanju DLN HC) v fazi in procesu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na seji so svetnice in svetniki podprli podana stališča dopisa župana s sprejemom sklepa občinskega sveta, da se je seznanil s predlogom projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za HC JAGODJE LUCIJA S PRIKLJUČNO CESTO ZA PIRAN, da se je seznanil s pripombami, zahtevami in stališči, ki jih je podal župan v dopisu dne 9. marca 2015, in da soglaša s pripombami župana na predstavljeni projekt hitre ceste.

Župan in občinska uprava smo nadaljevali aktivnosti v skladu z odločitvami občinskega sveta. Vse aktivnosti župana in občinske uprave potekajo v treh smereh:

1. dosledno zagovarjamo stališče, da morata država in DARS, d. d. prednostno pristopiti k izgradnji odseka hitre ceste, ki bo povezal Koper z Mejnim prehodom Dragonja. S tem želimo doseči, da se obremenitev s tranzitnim prometom ne bi prenesla na odsek med Jagodjem in Lucijo. Občina Piran je skupaj z Občino Izola, Občino Ankaran in Mestno občino Koper tudi podprla preučitev alternativne trase, ki bi potekala na odseku Koper–predor Markovec–Baredi–Dragonja. Občina Piran vztraja pri stališču, da morata država in DARS, d. d. prednostno pristopiti k izgradnji odseka hitre ceste, ki bo povezal Koper z Mejnim prehodom Dragonja, in ga nepopustljivo zagovarja v vseh stikih z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem, s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, tudi z Direkcije RS za ceste, s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, s predstavniki Regionalnega razvojnega centra Koper, z župani občin Izola in Ankaran ter Mestne občine Koper in s predstavniki podjetja DARS, d. d.

V tem času, od 20. 10. 2016 do 21. 11. 2016, poteka javna razgrnitev odseka hitre ceste med Koprom in Dragonjo čez Šmarje, in Občina Piran v fazi javne razgrnitve podaja predloge usklajeno z ostalimi obalnimi občinami.

1. Po izgradnji odseka hitre ceste med Koprom in Dragonjo je treba odsek hitre ceste med Jagodjem in Lucijo s priključno cesto za Piran optimizirati, z upoštevanjem predlogov Občine Piran v zvezi z optimizacije trase, cestnih priključkov in cestnih objektov.

2. Po izgradnji odseka hitre ceste med Koprom in Dragonjo je treba odsek hitre ceste med Jagodjem in Lucijo s priključno cesto za Piran smiselno in varno nadaljevati proti MP Sečovlje. Občina Piran zagovarja stališče, da se odsek hitre ceste ne more zaključiti z iztekom v sedanjo cesto na Seči, saj bi izjemna prometna zožitev v tej točki generirala zastoje, ogrozila varnost v prometu, nedopustno povečala okoljsko obremenitev in bistveno vplivala na mobilnost prebivalk in prebivalcev občine ter naših gostov. Zato smo podali pobudo, naj se takoj začne z načrtovanjem optimizacije ceste od Seče do MP Sečovlje, na način, da se zagotovi pretočnost prometnic, mobilnost in dostopnost prebivalcev, varnost in manjšo okoljsko obremenitev. Občina Piran je podala tudi zahtevo, da se mora izgradnja tega odseka izvajati sočasno z morebitno izgradnjo odseka hitre ceste Jagodje–Lucija. Nikoli nismo podali pogoja, da se mora ta nadaljevati s hitro cesto do Sečovelj, saj menimo, da je izgradnja pretočne dvopasovnice dovolj, seveda pa mora na ta vprašanja odgovoriti prometna stroka s strokovnimi, po možnosti variantnimi rešitvami. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za ceste so nam zagotovili, da bodo naša stališča upoštevali, vendar nam konkretnih izvedljivih projektnih rešitev še niso predstavili, tako da jih ne moremo posredovati občinskemu svetu. Določeno optimizacijo odseka med Sečo in Sečovljami smo opazili v različnih osnutkih prostorskih ureditev, ki se načrtujejo v okviru DPN Letališče Portorož, in računamo, da bo v fazi razgrnitve DPN Letališče Portorož, ki naj bi potekala v naslednjem letu, znanega kaj več.

V skladu s pobudo svetnika smo pripravili tudi točko s predlagano vsebino za obravnavo na Občinskem svetu.

S spoštovanjem,

Pripravila: dr. Manca Plazar

Direktorica občinske uprave Občine Piran: mag. Janja Pavšič
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži