1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Roberta Jakina (Investicija v Park Sonce) – 15. redna seja, 27. september 2016

Spoštovani. V imenu svetniške skupine SZV Piran vas prosim za informacije o investiciji Park Sonce v Luciji, in sicer: - fotokopije razpisne dokumentacije (z vsemi prilogami), - informacijo kdaj in kje je bil objavljen javni razpis za investicijo, - kopija vseh ponudb, ki so prispele za omenjeno investicijo, - kopijo zapisnika o izboru izvajalca. Robert Jakin, vodja svetniške skupine SZV Piran

ODGOVOR:

Spoštovani!

Na prejeta vprašanja vam podajamo naslednje odgovore.

V prilogi vam posredujemo fotokopijo objave javnega razpisa za Ureditev parka Sonce v Luciji na Portalu javnih naročil, kopijo zapisnika o odpiranju ponudb in odločitve o oddaji javnega naročila.

Celotna vrednost investicije je poleg omenjenega javnega naročila gradnje zajemala še preostala dela, od začetnih odstranitvenih del do ureditve hribčkov in hortikulture, projekte, varnost pri delu in nadzor.

Zaradi obsežnosti dokumentacije vam sporočamo, da je ogled celotne dokumentacije možen po predhodni uskladitvi termina.

Lepo pozdravljeni!

Prirpavila: Karmen Pines, dipl. inž. gradb.

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ.dipl.prav.

Priloge:

- Objava JN na Portalu JN

- Zapisnik odpiranja ponudb

- Obvestilo o oddaji JN
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži