1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Milice Maslo Bezer (Sprememba Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin – obveznost nošenja vode za lastnike psov za spiranje urina z javnih površin) – 15. redna seja, 27. september 2016

Spoštovani, predlagam, da se 15. člen odloka (Uradne objave Primorske novice, št. 19/08; 14/11; ULRS, št. 29/15;32/15), ki ureja prepovedana dejanja na javnih površinah, spremeni tako, da se doda alineja, ki določa obveznost skrbnika psa pri vodenju po javnih površinah. Ta mora, poleg vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, imeti pri sebi obvezno količino vode (se določi glede na velikost psa), s katero mora sprati urin psa z javnih površin ali fasad, ter da se določi ustrezna globa za kršitev, če vode nima ob sebi in ne spere urina. Še posebej poleti zaradi smradu, ki se hitro razvije, postaja ta problem hujši od pasjih iztrebkov, ki jih je možno pobrati in odstraniti za razliko urina, ki ostane na javni površini. Prav tako predlagam, da se izrecno zapiše v odlok in določi visoka globa za imetnike (skrbnike) psa ali katere koli druge živali, ki se prosto sprehaja po javnih površinah in jih onesnažuje. Identiteto psa in lastnika je možno ugotoviti z odčitavanjem čipa ter podatki v registru psov, psa pa je možno zadržati in identificirati ter poiskati lastnika v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami. Predlagam, da se izrecno napiše, da se globa sešteva po posameznem prekršku, po posamezni alineji (spuščen pas, puščanje iztrebkov, ne posedovanje vrečke, ne posedovanje vode). Ne glede na javne pobude, da se v starem mestnem jedru uredijo površine za iztrebljanje psov, predlagam, da se redke zelene površine namenijo prednostno otrokom, saj jih je v starem mestnem jedru vse manj, psov pa vse več. Vsa otroška igrišča naj bodo ograjena in zaščitena pred onesnaženjem z živalskimi iztrebki. Lepo pozdravljeni, mag. Milica Maslo Bezer

ODGOVOR:

Na redni seji Občinskega sveta Občine Piran je občinska svetnica Milica Maslo Bezer predlagala pobudo v zvezi spremembe Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin.

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

Veljavni odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin med drugim določa, da mora imeti skrbnik psa ob vodenju psa po javnih površinah pri sebi obvezno ustrezno vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov in jo ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Obveznosti lastnikov psov pa opredeljuje tudi Zakon o zaščiti živali.

Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran so v letu 2016 izvedli večje število nadzorov in do septembra 2016 uvedli štiri prekrškovne postopke, od katerih eden še ni zaključen. Nadzore izvajamo redno in zoper kršitelje ukrepamo. Ker se zavedamo, za kako perečo problematiko gre, v nadzor tovrstnih kršitev vlagamo zelo veliko dela. Tudi zato letos zaznavamo določene pozitivne trende, saj se število lastnikov psov, ki redno počistijo za svojimi živalmi in uporabljajo povodec, občutno povečuje.

Ocenjujemo pa, da je za reševanje te problematike še bolj pomembno preventivno delovanje in osveščanje lastnikov psov. Ne glede na to bomo z okrepljenim nadzorom nadaljevali in zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

V letu 2016 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvedel poostren nadzor tudi v sodelovanju z Obalnim zavetiščem za živali in Javnim podjetjem Okolje Piran. Prvi v Sloveniji smo pridobili dostop do registra psov, prek katerega lahko pridobimo podatke o lastnikih psov in na podlagi teh podatkov izpeljemo predpisane postopke. Da bi zagotovili še večjo učinkovitost nadzora, nameravamo prihodnje leto izvesti nakup čitalca elektronskih transponderjev, s katerim mora biti označen vsak pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti.

Preučili smo tudi predlog, da naj Občina Piran sprejme takšno spremembo odloka, ki bi skrbnikom psov naložila obveznost posedovanja določene količine vode za spiranje urina psa z javnih površin ali fasad.

Ker imajo takšno določbo v odloku v občini Milje, smo pri njihovi lokalni policiji preverili učinek tovrstne ureditve. Pojasnili so nam, da sicer izvajajo občasne nadzore psov oziroma uporabo vrečk, čiščenja javnih površin in spiranja z vodo, predvsem v času poletne turistične sezone v strogem mestnem jedru, kjer so tudi postavili informativne table. Pravega učinka te določbe odloka pa še niso zaznali. Tudi oni soglašajo, da je za rešitev te problematike ključna preventiva in izobraževanja lastnikov o njihovih obveznostih, povezanih s skrbništvom psov in ustreznimi ravnanji.

Ker ugotavljamo, da medobčinsko redarstvo z obstoječimi ukrepi, ki jih predvidevata odlok in zakon, ter okrepljenim nadzorom dosega pozitivne učinke, ocenjujemo, da bi bilo pred uvedbo novih obveznosti skrbnikov psov treba zagotoviti, da bodo lastniki izpolnjevali obstoječe. Medobčinsko redarstvo bo zato še zaostrilo nadzore, zlasti na območjih, kjer zaznavamo več kršitev.

Vsekakor pa bomo nujnost spiranja pasjega urina z javnih površin in fasad poudarjali v okviru preventivnega delovanja in ozaveščanja lastnikov psov, ki ga redno izvajamo.

Ocenjujemo, da je predlagana sprememba odloka sicer tehtna, da pa v tem trenutku sama po sebi še ne bi prispevala k bolj učinkovitemu reševanju problematike pasjih izločkov in bi jo bilo smiselno obravnavati po evaluaciji učinka sedanjega poostrenega nadzora,

Lep pozdrav.

Vodja skupne uprave: Ivan Koljesnikov

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži