1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Franca Kraševca (zapuščeni avtomobili) – 16. redna seja, 20. december 2016

Spoštovani, ugotavljam, da je vedno več zapuščenih avtomobilov po javnih ali privatnih parkiriščih, ki tam stojijo tudi po več mesecev. Očitno se nekateri nevestni lastniki odsluženih avtomobilov rešijo tako, da jih enostavno zapustijo na parkirišču. Vprašanje: kako lahko lastnik zemljišča ali parkirišča odstrani zapuščeno vozilo? Predlog: da Občina Piran poda jasna pravila igre, kako se lahko tako zapuščeno vozilo odstrani s privatnega ali javnega parkirišča. Franc Kraševec, občinski svetnik

ODGOVOR:

Na redni seji Občinskega sveta Občine Piran je občinski svetnik Franc Kraševec predlagal pobudo v zvezi z zapuščenimi vozili.

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

Zapuščena vozila so obravnavana v Odloku o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki določa, da na javnih površinah ni dovoljeno puščati zapuščenih vozil. Poleg navedenega določa še, da:

»Za zapuščena, pokvarjena ali poškodovana vozila na stavbnih zemljiščih večstanovanjskih objektov in drugih zemljiščih (kmetijskih, gozdnih) fizičnih in pravnih oseb se na pisno zahtevo lastnika, zakupnika zemljišča ali upravitelja zemljišča lahko smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki urejajo postopek odstranjevanja zapuščenih, pokvarjenih ali poškodovanih vozil.«

Na podlagi navedenega nam lastniki zemljišč lahko posredujejo pisno zahtevo, na podlagi katere občinsko redarstvo izvede postopek in odstrani zapuščeno vozilo.

Moramo pa poudariti, da občinski redarji redno spremljajo stanje na javnih površinah in odstranjujejo zapuščena vozila. Poleg tega prejemajo tudi pisne zahteve za odstranitev vozil iz površin, ki niso javne površine, in tudi te zahtevke obravnavajo in speljejo postopek.

Niso pa vsa vozila v slabem stanju, kot jih vidimo na terenu, uvrščena med zapuščena vozila, saj se kot zapuščeno vozilo šteje »motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki«.

Torej za preostala vozila, kot so nerabna ali zavržena motorna vozila, ima izključno pravico ukrepanja okoljska inšpekcija RS.

Ne glede na navedeno stranke v večini primerov posredujejo prijave oz. zahtevke na občinsko redarstvo, ki preveri, ali gre za zapuščeno vozilo, in ustrezno ukrepa (izvede postopek odvoza vozila ali odstopi pristojni inšpekciji).

V letu 2016 smo izvedli 12 odvozov zapuščenih vozil in eno zapuščeno plovilo. V postopku je bilo vodenih 31 vozil, 19 vozil so lastniki sami ostranili.

Lep pozdrav.

Vodja skupne uprave: Ivan Koljesnikov

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

 








Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

03

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Nika Solce