1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda oziroma vprašanje svetnika Andreja Korenike (nevarnost razpadajočega objekta v neposredni bližini osnovne šole in vrtca v Sv. Petru) – 16. redna seja, 20. december 2016

Spoštovani. V imenu lokalnega odbora stranke SMC Piran se obračamo na župana g. Petra Bossmana, da nam posreduje novosti oziroma nas svetnike seznani z dogajanjem glede problematike razpadajočega objekta v neposredni bližini osnovne šole in vrtca v Sv. Petru. Morda se še spomnite, da smo v svetniški skupini SMC ta problem izpostavili že pri sprejemanju proračuna za leto 2016. Takrat smo vložili amandma, s katerim smo želeli, da se iz proračuna zagotovi sredstva za zaščito okolice, kjer obstaja največja nevarnost za poškodbe otrok in ostalih ter da se pripravi projekt oziroma rešitve za sanacijo nastale situacije. Prav tako smo opozorili, da ni poskrbljeno za varno postajališče avtobusa, kjer bi lahko otroci varno prišli do šole. Sedaj jih avtobus odloži praktično na cesti in samo sreči se lahko zahvalimo, da še ni prišlo do kakšne nesreče. Župan se takrat na naša opozorila ni odzval oziroma je nasprotoval omenjenemu amandmaju. Sedaj nas starši učencev ponovno pozivajo, naj ukrepamo. Obstaja vedno večja nevarnost poškodb, naj opozorim, da gre za odpadanje ometa in strehe, kjer je prisoten azbest, ki je smrtno nevaren. Prav tako smo bili ponovno opozorjeni glede postajališča, ki je prav tako zelo nevarno. Trenutno postavljena ograja je z vseh vidikov nesprejemljiva rešitev, saj je le kratkoročna. Mislimo, da se moramo vsi zavedati nevarnosti in bi bilo neodgovorno, da se iz proračunskih sredstev ne zagotovi sanacija objekta in izgradnja varnega postajališča. Zmeraj poudarjamo, da je varnost otrok na prvem mestu, tako da mislim, da je sedaj prava priložnost, da pokažemo, da ne gre le za prazne obljube, ampak zadeve realiziramo v konkretnem primeru. Verjamem, župan, da boste tokrat prisluhnili in se odločili zadevo izpeljati v dobro otrok. Hvala. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

ODGOVOR:

Spoštovani gospod Andrej Korenika!

V zvezi z vašim svetniškim vprašanjem vam sporočamo, da je bila pri pripravi predloga proračuna obravnavana že večkrat izpostavljena zahteva po sanaciji objekta stare šole v Sv. Petru. V novembru smo pozvali OŠ Sečovlje, da skupaj s Krajevno skupnostjo Sv. Peter in krajani oblikujejo predlog glede namembnosti uporabe objekta. Po uskladitvi namena uporabe objekta bi lahko načrtovali obnovo. V letu 2017 bomo zagotovili sredstva v ocenjeni vrednosti 30.000 evrov za zamenjavo azbestne kritine na objektu.

Glede vaše pobude o ureditvi avtobusnega postajališča smo že v novembru 2016 pozvali lastnico zemljišča Ano Mejak, v kolikor je pripravljena prodati del svojega zemljišča za ta namen, vendar še nismo prejeli nobenega odgovora. Vsekakor bomo še poskušali vzpostaviti stik z njo.

Lep pozdrav,

Peter Bossman, župan Občine Piran 
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži