1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Mojce Švonja (parkiranje na Oljčni poti) – 17. redna seja, 12. januar 2017

Spodaj podpisana svetnica SD, Mojca Švonja, vlagam svetniško pobudo v zvezi s parkirišči na Oljčni poti 24, ki sta ob OŠ Cirila Kosmača Piran. Dosedanja situacija na območju parkirišč nad šolo je postala nevzdržna. Razlogov za to je več, med drugim tudi sprostitev omejitve parkiranj za stanovalce bližnjih stanovanj in ostalih imetnikov abonmajev. Poleg njih se na omenjeno parkirišče vsak delovni dan pripeljejo zaposleni na OŠ Cirila Kosmača Piran. Na t. i. spodnjem parkirnem prostoru je Občina Piran postavila ustrezno tablo, ki je še vedno veljavna in dovoljuje parkiranje zaposlenih z izdajo dovolilnice, ki jo lahko izda šola. Glede na to, da so dovoljenja Javnega podjetja Okolje Piran in šolske dovolilnice verodostojne, vlagam svetniško pobudo, da se na spodnjem parkirišču omogoči parkiranje tako za stanovalce kot tudi za zaposlene. Obstoječa oznaka naj se dopolni z navedbo časovne omejitve za parkiranje zaposlenih na OŠ Cirila Kosmača Piran in se jim omogoči parkiranje v času od ponedeljka do petka od 7.30 do 16.30. Izven omejenega časa naj bo parkirišče namenjeno parkiranju meščanom Pirana in ostalim obiskovalcem. Svetnica Mojca Švonja

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 17. redni seji OS, glede parkirišč, urejenih na območju Osnovne šole Piran.

Na obeh parkiriščih, urejenih na Oljčni poti, pri Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran, je skladno z določili Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 72/2013) pod enakimi pogoji dovoljeno parkiranje tako imetnikom dovolilnic, ki jih izdaja JP Okolje, kot imetnikom dovolilnic, ki jih izdaja Osnovna šola Cirila Kosmača Piran. Obe skupini upravičencev morata svoja vozila označiti z ustreznimi dovolilnicami (na armaturni plošči). Če ni tako, lahko zoper kršitelje ukrepa redarska služba.

Ob vsesplošnem pomanjkanju zadostnega števila parkirnih mest na območju celotne občine Piran, toliko bolj v mestu Piran, vas obveščamo, da obstoječega režima na enem izmed parkirišč (spodnje parkirišče) ne moremo spremeniti. S spremembo, ki jo predlagate – da bi parkiranje v času od ponedeljka do petka, od 7.30 do 16.30, omogočili zaposlenim v osnovni šoli, izven tega časa pa bi parkiranje namenili meščanom Pirana – bi namreč spremenili pogoje parkiranja, bližnji stanovalci, med njimi tudi starejši, za katere je bližina parkirnega mesta toliko bolj pomembna, pa bi imeli na razpolago še manj parkirnih mest v neposredni bližini.

Tako kot vsi zaposleni v mestu Piran imajo tudi zaposleni v Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran, poleg parkiranja na območju parkirišča pri osnovni šoli, možnost parkiranja svojih vozil tudi na zunanjem parkirišču Fornače in v GH Arze.

Lep pozdrav.

Pripravil: Rok Humar, Višji svetovalec za investicije in promet

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon. 
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik