1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Franca Kraševca (Čiščenje odpadkov) – 18. redna seja, 21. februar 2017

Spoštovani, bliža se poletna sezona, ko bodo naše ceste in obalo preplavili turisti, polni pričakovanj po prijaznih ljudeh, dobri hrani in čistem okolju. Ko se vozim po slovenskih avtocestah, večkrat vidim ljudi v delovnih oblačilih, ki pobirajo smeti ob cestah. Verjamem, da je tudi to eden od razlogov, da se je Slovenija v letu 2016 uvrstila na peto mesto najbolj čistih držav na svetu, na kar smo lahko ponosni. Pred nami so samo skandinavske države in Japonska. Ugotavljam, da je čistoča v Občini Piran na visokem nivoju v urbanih središčih (Piran, Lucija, Portorož), kjer Okolje dnevno čisti ceste, pločnike in prazni kante za smeti. Situacija ob lokalnih cestah v Občini Piran pa je čisto nekaj drugega, ob cestah ležijo smeti, ki jih odvržejo ljudje iz mimovozečih avtomobilov ali pa jih je nanesel veter. Te smeti ob cestah v jarkih in grmovjih niso najboljša turistična izkaznica za našo občino, zato predlagam, da se v Občini Piran organizira občasna pobiranja smeti v okviru javnih del ali kako drugače, predvsem ob vseh sprehajalnih poteh v Občini Piran in ob vseh lokalnih cestah.

ODGOVOR:

Na pobudo, ki jo je 21. februarja 2017 podal svetnik Franc Kraševec s predlogom, da se organizira občasno pobiranje smeti ob lokalnih in sprehajalnih poteh, podajamo naslednji odgovor:

Res je, kot omenja pobudnik, da je precejšnji del občinskih javnih površin zajet v organizirano in redno čiščenje ter urejanje pod programom, imenovanim ''skupna raba'', ki zagotavlja v večji meri dnevno čiščenje ali pa občasno oziroma intervencijsko ukrepanje.

Res pa je tudi, da so površine, ki so ob državnih in lokalnih ter drugih sprehajalnih poteh, podvržene nenehnemu nevestnemu ravnanju posamičnih ljudi, ki večinoma odvržejo smeti npr. kar skozi okno vozil.

Kar zadeva državne ceste, se tu pojavlja Cestno podjetje Koper, ki vzdržuje te obcestne površine. Prav tako to počne na lokalnih cestah, katerih upravljavec je občina. Občasno pa, seveda, tudi že sedaj pobira nametane smeti, ki so praviloma najbolj vidne po košnji trave.

In na koncu so tu še krajevne ceste in sprehajalne ter druge poti, katerih vzdrževalec je večinoma JP Okolje oziroma se izvajajo prek programa javnih del (praviloma se opravljajo dela košnje in drugih vzdrževalnih ureditev).

Skladno s podano pobudo bomo zgoraj omenjene vzdrževalce teh javnih površin pozvali, da (s pregledno službo) spremljajo stanje okoli ceste in po potrebi ukrepajo v sklopu rednih programov.

Pripravil: Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktorica Občinske uprave: mag. Janja Pavšič
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži