1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Roberta Jakina (Predkupna pravica za gradbeno parcelo na vhodu v Padno) – 18. redna seja, 21. februar 2017

Spoštovani, občani se name obračajo z vprašanjem, zakaj želi Občina Piran uveljaviti predkupno pravico za gradbeno parcelo na vhodu v Padno, na kateri je predvidena gradnja stanovanjske hiše. Gradnja parkirišča, kar je uradna razlaga občine, na strmem zemljišču z višinsko razliko približno 10 metrov je praktično nemogoča. Poleg tega občina že razpolaga z veliko primernejšimi zemljišči, na katerih je možna ureditev parkirišča v Padni. Tako se porajajo vprašanja: - Ali občina misli pridobljeno parcelo v kratkem zamenjati za kako drugo nepremičnino in s tem omogočiti premoženjsko korist posameznikom? - Ali občina na ta način rešuje črnograditelje v neposredni bližini, ki jim primanjkuje parkirnih mest? - V katerih dokumentih je opredeljeno pridobivanje nepremičnega premoženja (za to nepremičnino) in zakaj ni bil s tem seznanjen občinski svet? V upanju na hiter odgovor vas lepo pozdravljam, svetnik Robert Jakin

ODGOVOR:

Spoštovani,

na seji Občinskega sveta ste postavili vprašanje o tem, zakaj želi Občina Piran uveljaviti predkupno pravico za gradbeno parcelo na vhodu v Padno. V vprašanju tudi navajate, da občina že razpolaga z veliko primernejšimi zemljišči, na katerih je možna ureditev parkirišča v Padni. Na Vaše vprašanje podajamo naslednji odgovor:

Občina Piran vodi postopek v zvezi iskanja strateškega partnerja za izvedbo razpršenega hotela v Padni. V tej smeri je izvedla javni poziv za iskanje promotorja, pripravlja pa gradivo, ki bo podlaga za odločanje občinskega sveta o izvedbi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo tega projekta. V sklopu razgovora s potencialnimi promotorji in ob izvedbi idejne zasnove se je pokazalo, da se morajo za izvedbo tega projekta v Padni urediti ustrezna parkirišča. Občina Piran, razen pasu ob cesti ob objektu Istranova, ne razpolaga z zemljišči, ki bi bila stavbna in na katerih bi bila možna izvedba parkirnih mest. Občinska uprava je zato začela analizo stavbnih zemljišč na območju Padne in prek portala www.nepremicnine.net ugotovila, da sta dve stavbni parceli v postopku prodaje. V razgovoru z lastniki je Občina Piran jasno predstavila svoj interes po pridobitvi nepremičnin v last in dejstvo, da bo sicer prvenstveno poiskala primernejšo lokacijo za ureditev parkirišča. Če druge lokacije ne bo našla, bo razmislila o uveljavljanju predkupne pravice oziroma o nakupu stavbnega zemljišča. Zaradi navedenega je Občina Piran podala izjavo, da bo uveljavila predkupno pravico na parcelah, na katera se nanaša svetniško vprašanje. Po izdaji sklepa je prodajalec podal Občini Piran uradno ponudbo. Občinska uprava je nato izvedla tudi dodatne preveritve na terenu in ugotovila, da nakup parcele za potrebe parkirišča ni ekonomsko smotrn zaradi strmega terena in primernejših drugih nepremičnin, zaradi česar je prodajalca obvestila, da po ponujeni ceni ni pripravljena odkupiti predmetnih nepremičnin in zato ne bo uveljavljala predkupne pravice.

Podlago za uveljavljanje predkupne pravice predstavlja Zakon o urejanju prostora. Nepremičnine, ki so bile predmet izjave o uveljavljanju predkupne pravice, niso uvrščene v tabelarični del letnega načrta pridobivanja, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran. Na podlagi 2. točke sklepa o prejemu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet, je župan Občine Piran pooblaščen, da sam sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in odloča o nakupu nepremičnin v primeru uveljavljanja predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora in Stvarnopravnega zakonika, in sicer do vrednosti 50.000 evrov. Glede na to, da je bila vrednost nepremičnin pod 50.000 evrov, je bil župan pooblaščen, da sam odloča o pridobivanju nepremičnega premoženja, brez soglasja Občinskega sveta.

Zavračamo vse insinuacije o tem, da je Občina Piran imela namen s tem omogočiti premoženjsko korist posameznikom in da na ta način rešuje črnograditelje, saj gre za tendenciozna vprašanja, brez podlage v dejanskem stanju. Občina Piran je namreč zasledovala javni interes po zagotavljanju pogojev za turistični razvoj Padne in po zagotavljanju zadostnega števila parkirnih mest.

S spoštovanjem,

Kristina Ivančič, univ. dipl. prav., vodja Urada za premoženjskopravne zadeve

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav. 
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik