1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Neli Romanello (Depoji Obalnih galerij Piran) – 19. redna seja, 11. april 2017

V ponedeljek, 27. februarja 2017, smo imeli 5. sejo sveta javnega zavoda Obalne galerije Piran. Med drugim smo obravnavali letno poročilo OGP za leto 2016, ki je bilo zelo izčrpno. Ugotovili smo lahko, da so opravili veliko raznolikega dela (od razstav v galerijah v Piranu in Kopru do pedagoških programov, kjer sodelujejo z vsemi šolami in vrtci naše občine, gostovanj …). Skorajda v celoti so realizirali predvidene projekte. Le razstave, ki je bila stroškovno zelo zahtevna, niso izpeljali, nadomestili so jo z drugima. Na žalost pa smo lahko ponovno ugotovili, da imajo svoje depoje na petih lokacijah, ki v večini niso primerni za hranjenje takih umetniških del. Prostori niso ustrezni, saj niso dovolj dobro zaščiteni (ne protipožarno ne protivlomno, da o svetlobi in vlagi sploh ne govorimo). Tudi zelo velika dela niso pravilno hranjena, ker so prostori premajhni ali prenizki. Ne morem razumeti, da se tako mačehovsko obnašamo do naše kulturne dediščine, ki ima neprecenljivo vrednost, in da ne storimo nič, da bi se stanje uredilo. Ker je tudi obstoj našega javnega zavoda odvisen od ustreznega depoja, upam, da se bo takoj začel iskati prostor, ki bo ustrezal vsem normativom. Le tako bomo dokazali, da nam je mar za kulturno dediščino in dela umetnikov, ki bi jih radi nepoškodovane videli tudi naši zanamci. V upanju, da se bo težava OGP čim prej rešila, Vas lepo pozdravljam.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Obalne galerije Piran imajo sedež v stavbi, ki je bila pred leti v celoti prenovljena in je last Občine Piran. V Piranu imajo upravne prostore in prostore, ki so namenjeni razstavam, muzejske zbirke pa so na različnih lokacijah. Zaradi prostorske stiske so shranjene tudi v prostorih, ki ne omogočajo varnega hranjenja muzealij.

Že nekaj časa potekajo aktivnosti in prizadevamo si, da bi lahko dolgoročno uredili problematiko neustreznih in prostorsko utesnjenih depojev, saj se zavedamo, da prostori niso optimalni in v celoti ne ustrezajo zahtevnim pogojem, ki jih glede varovanja in hranjenja gradiva postavlja zakonodaja.

Vsekakor se na Uradu za družbene dejavnosti zavedamo in podpiramo, da je za nadaljnje delo zavoda nujno potrebno poiskati trajno rešitev depojev, predvsem zaradi pomembne vloge, ki jo imajo Obalne galerije kot osrednja ustanova na Primorskem s statusom pokrajinskega muzeja likovne umetnosti, izjemnega pomena pa so tudi za mesto Piran in razvoj kulturnega turizma.

Naš cilj je zagotoviti prostore, ki bodo primerni za hranjenje muzejskega gradiva in bodo rešili prostorsko stisko depojskih prostorov. Z neustreznostjo hranjenja muzejskih predmetov se sooča večina muzejev v slovenskem prostoru, vendar menimo, da bi bilo trajno ureditev prostorov treba načrtovati tudi s pomočjo države. Poiskati je treba skupno rešitev, ki bo primerna tako za Obalne galerije Piran kot Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, oba zavoda s statusom pooblaščenega muzeja za opravljanje javne službe, katerih ustanoviteljica je Občina Piran.

V zvezi s pobudo se predlaga, da stečejo potrebni postopki.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:

Đeni Rožec, Urad za družbene dejavnosti

Vodja urada: Lada Tancer

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži