1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Alena Radojkoviča (zastoji na cesti Dragonja) – 19. redna seja, 11. april 2017

Spoštovani župan, občinski svetniki in strokovne službe, na seji Občinskega sveta z dne 11. februarja 2017 podajam pisno pobudo v zvezi z vzdrževalnimi deli na cesti Sečovlje–Dragonja, ki je označena v prilogi tega dopisa. Minuli konec tedna smo bili priča dolgim zastojem na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja. Avtomobili so pred prestopom meje med Slovenijo in Hrvaško dosegli nekaj kilometrske kolone, ljudje, ki so želeli prečkati mejo, in krajani, ki so želeli priti zgolj do svojega doma, pa so morali zato več ur sedeti v svojih avtomobilih. Popolnoma razumem varnostne ukrepe poostrenega nadzora nad prehodi državne meje, ki sta jih Evropska unija in Slovenija uvedli v boju proti terorizmu, vendar menim, da krajani na tak način ne smejo biti oškodovani. Za krajane je večurno čakanje na prečkanje državne meje, predvsem pa na dostop do svojih domov, vrtcev, šol, sorodnikov, prijateljev … nedopustno. Ohromljene so tudi javne službe, ki na tem delu opravljajo dnevne naloge in intervencijska dela, kot so odvažanje odpadkov, čiščenje javnih površin, vzdrževanje kanalizacijskega omrežja … Krajani in javna vozila v teh dneh uporabljajo ozko krajevno cesto, ki poteka od Osnovne šole Sečovlje proti Dragonji, v dolini reke Dragonje. Omenjena cesta je dotrajana, v nekaterih predelih celo nevarna, saj predstavlja tudi brežino reke Drnice. Naj omenim, da sta v zelo slabem stanju tudi oba mostova na omenjeni cesti, ki večjih obremenitev ne prenašata. Iz naslova vsega zgoraj naštetega podajam pobudo, da se omenjena cesta, ki je označena tudi v prilogi, sanira, popravi brežino in intervencijsko sanira oba mostova. Če se bo nadaljeval režim poostrenega nadzora nad mejnimi prehodi, podajam pobudo, da se prioritetno pozove državo Republiko Slovenijo, da za krajane na območju Sečovelj zgradi tretji pas, po katerem bi potekal promet proti obema mejnima prehodoma. Lep pozdrav, Alen Radojkovič

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 19. redni seji OS z dne 11. aprila 2017, glede vašega poziva upravljavcu državnih cest, da se na državni cesti, na območju mejnega prehoda Sečovlje, zgradi novi tretji vozni pas in glede interventne sanacije obeh mostov, urejenih na občinski lokalni cesti LC št. 312 021 Sečovlje–Lonzan–Dragonja.

Glede vaše pobude, vezane na izgradnjo novega tretjega voznega pasu na državni cesti G2-111 Valeta–Sečovlje, na območju mejnega prehoda Sečovlje, s katerim bi sprostili promet, predvsem v visoki turistični sezoni in ob povečanih nadzorih s strani mejnih organov, vas obveščamo, da je v pripravi novi državni prostorski načrt (DPN) Letališče Portorož, v sklopu katerega je predvidena rekonstrukcija cest na relaciji Sečovlje–mejni prehod. V sklopu DPN je predvidena ureditev dveh krožišč, enega krožišča na območju vstopa na letališče Portorož in enega krožišča ravno na območju mejnega prehoda, ki predvideva odstavni ločeni pas do mejnega prehoda Sečovlje.

Interventna sanacija obeh mostov, urejenih na občinski lokalni cesti LC št. 312 021 Sečovlje–Lonzan–Dragonja, prestavlja večji investicijski poseg, ki v letošnjem proračunu ni predviden. Rekonstrukcijo ali interventno sanacijo obeh mostov bomo poskušali vključiti v proračun za leto 2018.

Lep pozdrav.

Pripravil: Rok Humar, Višji svetovalec za investicije in promet, Urad za gospodarstvo in turizem

Vodja urada: Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži