1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Neli Romanello (Sredstva v proračunu 2018 za depo v občini Piran) – 20. redna seja, 23. maj 2017

Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Piran sem podala pobudo glede izgradnje depoja za Obalne galerije Piran, ki nimajo ustreznih prostorov. Dobila sem odgovor, da se v Uradu za družbene dejavnosti zavedate in podpirate, da je za nadaljnje delo zavoda nujno treba poiskati trajno rešitev. Ker je tudi vaš cilj zagotoviti prostore, ki bodo primerni za hranjenje muzejskega gradiva in bodo rešili prostorsko stisko in neprimernost depojskih prostorov, predlagam, da se za njihovo izgradnjo predvidijo sredstva v proračunu za leto 2018. Le tako se bo trajno ureditev prostorov lažje načrtovalo tudi s pomočjo države. Strinjam se, da je treba poiskati skupno rešitev, ki bo primerna tako za Obalne galerije Piran kot Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, saj sta oba zavoda s statusom pooblaščenega muzeja za opravljanje javne službe v okrilju Občine Piran, ki je njuna ustanoviteljica. Upam, da bodo čim prej stekli potrebni postopki, ki bodo rešili pereče težave dvema zavodoma hkrati in bodo omogočili njuno brezhibno delovanje z zakonskimi predpisi. Hvala za posluh in lep pozdrav. Občinska svetnica Neli Romanello

ODGOVOR:

Spoštovani,

delovanje Obalnih galerij Piran vključuje zbiranje, hranjenje, proučevanje in predstavljanje del slovenske upodabljajoče umetnosti. Med naštetimi nalogami izstopa razstavna aktivnost javnega zavoda. Kontinuirano večanje obsega muzejskih zbirk je poleg hranjenj obstoječih zbirk in digitalnih vsebin z digitalizacijo muzejskega gradiva osnovna naloga zavoda. Prostorske zmogljivosti galerijske ustanove so v večji meri namenjene razstavni dejavnosti, le zanemarljiv delež je previden za depoje, ki ne zadostujejo zahtevanim pogojem, ki jih postavlja zakonodaja.

Zavedamo se, da je za kvalitetno delovanje javne službe treba zagotoviti sredstva in dodatno usposobiti depoje, ki bodo zagotovili ustrezno hranjenje.

V Občini Piran je velik del programa javnih zavodov na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Občina Piran, podprt s proračunskimi, torej javnimi sredstvi. Redna dejavnost Obalnih galerij Piran, kot tudi Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, se na podlagi pooblastila za izvajanje državne javne službe muzejev financira tudi iz državnega proračuna, torej so sredstva dodeljena tudi s strani države, saj sta zavoda po zakonu opredeljena kot zavoda širšega kulturnega pomena.

Prvi postopki, ki bi rešili težave obeh zavodov, so že stekli. Pridobitev skupnih skladiščnih prostorov je bila namreč izpostavljena na skupnem sestanku, ki smo ga s predstavniki vseh štirih občin sklicali v pričetku meseca. Ob iskanju skupnih stičnih točk za boljšo skupno sodelovanje je bila predstavljena tudi skupna odgovornost razvoja kulture na Obali.

Med drugim je bil sprejet dogovor, da je za javne zavode, ki potrebujejo depoje, nujno treba poiskati skladiščne prostore kjer koli na Obali. Cilj je skupno sprejetje dokumenta, ki bo definiran kot »Obalni program za kulturo« in bo opredelil obalni kulturni prostor ter pomembne skupne kulturne projekte, sistemsko delovanje in sofinanciranje skupnih depojskih prostorov.

Vsebinski, konkretni cilji bodo definirani kot Obalni projekt in ga bodo vse štiri občine morale finančno uskladiti. Na sestanku, predvidenem v septembru, bodo predstavljeni tudi možni konkretni odgovori.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Đeni Rožec

Vodja urada: Lada Tancer
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži