1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Denisa Fakina (odkup zemljišča, na katerem stoji otroško igrišče v Dragonji) – 21. redna seja, 20. junij 2017

Kot občinski svetnik in predsednik sveta Krajevne skupnosti Sečovlje predlagam, da se zemljišče, na katerem je občina skupaj s Krajevno skupnostjo in krajani Sečovelj uredila otroško igrišče v Dragonji (nasproti restavracije Walter), odkupi še letos oziroma naj v proračunu za leto 2018 predvidi sredstva za nakup, v kolikor letos ta sredstva niso na voljo. Obrazložitev: Dotično igrišče je prostor, na katerem se družijo otroci in starši. Igrišče vzdržujejo krajani in člani razvojnega društva Stena iz Dragonje. Na tem igrišču oziroma parceli se dogajajo tudi drugi dogodki, in sicer tradicionalni Praznik kostanjev, Tekmovanje v kuhanju vampov ali Tripijada, blagoslov motorjev … Prostor je skozi leta postal stičišče vseh generacij zaselka Dragonje in okoliških vasi. Parcela je opredeljena kot stavbno zemljišče in po zagotovilih lastnika so se prav zato pojavili interesenti za nakup. Parcelo je vsa ta leta oddajal v brezplačno uporabo društvu Stena iz Dragonje. Denis Fakin

ODGOVOR:

Spoštovani,

prejeli smo Vašo svetniško pobudo.

Nepremičnine niso uvrščene v letošnji načrt pridobivanja, vendar smo kljub temu začeli pogovore za odkup z lastnikom zemljišč. V tej smeri smo izrazili interes, da Občina Piran odkupi parc. št. 2178/4 k.o. Raven, ki je stavbno zemljišče in na katerem je zgrajeno avtobusno postajališče. Poleg tega je Občina Piran zainteresirana za odkup dela parc. št. 2178/3 k.o. Raven – to je dela, na katerem je otroško igrišče, ni pa zainteresirana za nakup celote. Ta nepremičnina je tudi v večjem obsegu kmetijsko zemljišče. Lastnika smo seznanili, da je zato treba pred nadaljevanjem pogovorov o odkupu ali morebitni menjavi, potrebno določiti najprej obseg odkupa ter preveriti tudi določbe zakupne pogodbe, katera naj bi bila sklenjena z Razvojnim društvom Stena iz Dragonje.

Lep pozdrav.

Kristina Ivančič, vodja Urada za premoženjskopravne zadeve
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži