1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Denisa Fakina (Košarkarski klub 3X3) – 23. redna seja, 26. september 2017

Predlagam, da Občina Piran ne popusti pritiskom in izsiljevanjem Košarkarskega kluba 3x3 ter da se pri dodelitvi sredstev iz proračuna klub obravnava pod istimi pogoji, ki so vsa leta veljala za vse ostale klube. Obrazložitev: Košarkarski klub 3x3 se je prijavil na razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2017. V pogojih je jasno napisano, da je pogoj za dodelitev sredstev tudi delovanje kluba ali društva najmanj dve leti. Iz vseh listin je jasno razvidno, da je klub z vadbo ulične košarke začel 16. 3. 2016. Dne 7. 10. 2016 se je društvo preimenovalo v Košarkarski klub 3x3 Piran in začelo z vadbo košarke. Na podmukel in nekorekten način so novačili in vabili otroke k izpisu iz Košarkarskega kluba Portorož. Zaradi zaščite interesov otrok, ki trenirajo košarko v tem klubu, predlagam občini, da nekako pomaga klubu pri vadbi. Istočasno pa predlagam, da se klubu izda negativno mnenje na vlogo oziroma prijavo na razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2017, saj niso oziroma nikakor ne izpolnjujejo pogojev za izvedbo letnega programa športa v Občini Piran. S spoštovanjem, Denis Fakin

ODGOVOR:

Spoštovani!

Na svetniško pobudo Denisa Fakina z dne 26. 9. 2017 podajamo naslednji odgovor:

Košarkarski klub 3x3 Piran se je pravočasno prijavil na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občine Piran, za kar je prejel zavrnilno odločbo. Klub se je na odločbo uspešno pritožil. V skladu z veljavnimi predpisi pogoje do pravice za sofinanciranje športnih programov nosilci in izvajalci športne dejavnosti izpolnjujejo tisti predlagatelji, ki /…/ delujejo najmanj dve leti. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Piran in razpis ne omejujeta delovanja dveh let na posamičen program športa, ki bi bil predmet vsakokratnega razpisa, ampak – in to dokaj jasno – določata zgolj pogoj delovanja dveh let.

Občina Piran spodbuja otroke in mlade pri športu, ki poteka znotraj vzgojno-izobraževalnega programa in izven. Prijavitelje na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa obravnavamo v skladu z veljavnimi predpisi, zato pri zadevi Košarkarski klub 3x3 Piran ni bilo mogoče odločiti drugače, kot je bilo odločeno. O tem se je izrekel tudi pritožbeni organ občinske uprave.

Lep pozdrav.

Pripravila: Darja Levac, Urad za družbene dejavnosti

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži