1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Denisa Fakina (uvrstitev predlogov Sveta KS Sečovlje v proračun za leto 2018) – 23. redna seja, 26. september 2017

Predlagam, da občina v proračun za leto 2018 uvrsti predloge Sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, vezane na prometno varnost. Obrazložitev: Svet Krajevne skupnosti Sečovlje je na svoji seji 6. 9. 2017 obravnaval in sprejel spisek potrebnih posegov v prostoru, ki bi zagotavljali večjo prometno varnost krajanov. Svet predlaga Občini Piran, da potrebna dela oziroma investicije vključi v proračun za leto 2018. Dokument je priloga tej pobudi. S spoštovanjem, Denis Fakin

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 23. redni seji OS z dne 26. 9. 2017 glede potrebnih posegov v prostor in zagotavljanja večje prometne varnosti na območju KS Sečovlje.

Seznam investicijskih projektov (razširitev ceste in ureditev pločnika na cesti Gorgo–Marička, nadaljevanje investicij v izgradnjo pločnikov na območju Sečovelj, sanacija mostu v Lonzanu, izvedba javne razsvetljave v Lonzanu …) bomo poskušali, glede na omejena finančna sredstva in prioritete, v čim večji meri upoštevati pri pripravi letošnjega in prihodnjih proračunov.

Glede prometnih ureditev, predvsem prometne ureditve, vezane na umiritev prometa na cesti v Parecagu (mimo Udoviča), vas obveščamo, da je bil na podlagi skupnega ogleda na terenu pripravljen predlog prometne ureditve, ki je bil potrjen s strani KS Sečovlje in bo v kratkem realiziran (montirane montažne fizične ovire, t. i. ležeči policaji, kot dogovorjeno na skupnem terenskem ogledu).

Prav tako bomo pri pripravi proračuna upoštevali sredstva, potrebna za ureditev fizičnih ovir na enosmerni cesti na Parecagu, kot dogovorjeno ob uvedbi enosmernega prometa.

Na podlagi vašega predloga, da bi promet na cesti od kapelce (visoki Parecag) proti Marički, gre za občinsko cesto LC št. 312 011, omejili zgolj za domačine (dovoljeno za lokalni promet), vas obveščamo, da bomo pripravili predlog prometne ureditve in ga poslali KS Sečovlje v potrditev.

Lep pozdrav.

Pripravil: Ljubo Bertok, Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži