1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Jerice Makorič Špelič (stanje prometa) – 23. redna seja, 26. september 2017

Svetnica Jerica Makorič Špelič je na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Piran predstavila pismo direktorja Aerodroma Portorož Roberta Krajnca.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 23. in 24. redni seji OS ter na pobudo Odbora za gospodarske javne službe, podano na svoji 19. redni seji dne 23. 10. 2017, glede frekvence tranzitnega prometa, ki poteka na državni cesti ob krajinskem parku Sečoveljske soline in vpliva tega na onesnaževanja okolja.

Na območju Občine Piran sta urejana dva (2) mejna prehoda za mednarodni promet, in sicer Mejni prehod Sečovlje (Sicciole) in Mejni prehod Dragonja (Dragogna). Medtem ko je na Mejnem prehodu Dragonja dovoljen promet za vse potnike in vse vrste vozil, za nekatere mejne prehode, med katere spada tudi Mejni prehod Sečovlje, velja omejitev za določene kategorije potnikov oziroma vrste vozil. Tako je na MP Sečovlje dovoljen tovorni promet samo za tovorna vozila, katerih največja skupna masa ne presega 3,5 tone (4. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. list RS 18/2015, vir: https://www.policija.si).

Glede na to, da z državno cesto G2 – 111, odsek Lucija–Sečovlje, upravlja Direkcija RS za infrastrukturo, ki na njej določa tudi prometni režim in omejitve uporabe ceste, bomo vašo pobudo o sprejemu ukrepov za zmanjšanje frekvence tranzitnega prometa na tem odseku državne ceste, ki vodi do MP Sečovlje, posredovali Direkciji RS za infrastrukturo.

Pobudo, vezano na predlog za uvedbo ekoloških oziroma okoljskih taks, pa bomo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor, pristojnemu za preprečevanje in zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnemu razvoju. Onesnaževanje okolja, natančneje kakovost zraka, je zagotovo eno izmed teh področij, ki jih normativno urejajo Zakon o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1), Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) in Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Lep pozdrav.

Pripravil: Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Dokumenti za prenos:

Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik