1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje in pobuda svetnice Milice Maslo Bezer (dogodki na ulici IX. Korpusa in Grudnovi ter Gortanovi ulici v Piranu) – 23. redna seja, 26. september 2017

Na ulici IX. Korpusa v Piranu je 25. 9. 2017 prišlo do večje poškodbe cestišča in vodovodne infrastrukture pod površjem. Ulica se je spremenila v reko. Na cestišču je bil viden večji ugrez granitnih kock, kar priča o preobremenjenosti cestišča. V povezavi s to okvaro je prišlo tudi do izbruha velikih količin vode iz javnega vodovoda na Oljčni poti, po stopnišču na Gortanovo ulico in na koncu je deroča voda prinesla velike količine zemlje na Tomšičevo in Župančičevo ulico. Zanima me, kdo je imel dovoljenje za preobremenitev ceste in za vožnjo težkih kamionov? Zanima me, ali je bil uveden postopek ugotavljanja odgovornosti za poškodbo javne infrastrukture in povrnitev škode na njej ter posledic izliva velikih količin vode po drugih ulicah, kar je povzročilo porabo finančnih sredstev proračuna Občine Piran za čiščenje in pranje ulic. POBUDA Tako kot več let zapored dajem pobudo, da se Ulica IX. Korpusa prioritetno uvrsti na seznam sanacije ulic v starem mestnem jedru Pirana, in sicer v proračunu za leto 2018. Vožnja po tej ulici postaja težavna in nevarna ter povzroča škodo na osebnih vozilih uporabnikov te ulice, še posebej stanovalcev Pirana, ki to ulico uporabljajo. Ulica je zelo obremenjena s prometom vozil in pešcev, je edini alternativni dostop za dostavo v mesto, zato je upravičena prioritetne obravnave in ureditve za varno uporabo. Lepo pozdravljeni, mag. Milica Maslo Bezer

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 23. redni seji OS z dne 26. 9. 2017 glede vprašanj, vezanih na dogodke na ulici IX. Korpusa in Grudnovi ter Gortanovi ulici v Piranu.

Ulica IX. Korpusa

Občinski redar je dne 25. 9. 2017 prejel obvestilo o puščanju vode na ulici IX. Korpusa v Piranu. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je pri Obrambnem domu počila vodovodna cev. O zadevi je bil takoj obveščen Rižanski vodovod, ki se je nemudoma lotil sanacije, do njihovega prihoda pa je redar zavaroval kraj s stožcem in trakom. Ob samem dogodku redar ni zaznal voženj tovornih vozil.

Na ulici IX. Korpusa v Piranu je bilo podjetju MG Vasič, d. o. o. zaradi del na naslovu Vrtna ulica št. 2 (t. i. objekt stare bolnice) izdano dovoljenje za izredni prevoz (tovornjak skupne teže cca. 12t) do dne 31. 10. 2017. V skladu z izdano odločbo je bila s strani stranke položena tudi varščina v višini 7.000,00 EUR, ki se v primeru, da se poškodbe, ki bi nastale zaradi izrednih prevozov tovornega vozila, za katerega je bilo izdano dovoljenje, ne bi sanirale, porabi za sanacijo cestišča. V primeru, da do poškodb ni prišlo, pa se varščina vrne.

Celovita rekonstrukcija ulice IX. Korpusa v Piranu (glavni razlog poškodb na vozišču so izredni prevozi, do katerih je prihajalo v zadnjih 15 letih ob investiciji v objekt »stara bolnica«), pri kateri je treba, poleg sanacije vozišča tlakovanega z granitnimi kockami, predvideti tudi obnovo komunalne infrastrukture, predstavlja večji investicijski poseg. Vključitev te investicije (za katero je treba predhodno pridobiti projektno dokumentacijo) v proračun za leto 2018 je odvisna od postopkov, vezanih na sprejem proračuna in prioritet glede rekonstrukcije cest.

Grudnova ulica, Gortanova ulica

Velika količina zemljine, ki jo je v mesecu septembru naneslo na Tomšičevo in Župančičevo ulico v Piranu, ni posledica izbruha vode iz vodovodnega sistema, s katerim upravlja Rižanski vodovod Koper.

Zemljina na Tomšičevi in Župančičevi ulici v Piranu je posledica izrednih padavin in velike količine meteornih vod, ki so se iz Oljčne poti, mimo gradbišča na Grudnovi ulici (parcela št. 120/1 k.o. Piran, lastnik g. Ira Zorko) in Gortanove ulice, odvajale na Tomšičevo in Župančičevo ulico v Piranu. Vsa zemljina se je odvajala iz gradbišča na zgoraj omenjeni parceli in lastniku je bilo z dopisom naloženo, da mora sprejeti vse ukrepe, da se to v prihodnje prepreči. Mešana javna kanalizacija (meteorna in fekalna), s katero upravlja in jo vzdržuje JP Okolje, d. o. o. ob obilnejših padavinah ne prenese tolikšne količine padavinskih in meteornih vod, zato dviguje pokrove jaškov in meteorne vode se prelivajo po ulici in stopnišču. Upravljavec JP Okolje, d. o. o. je z obstoječim stanjem mešane kanalizacije na tem območju (Grudnova ulica) seznanjen in tudi z namenom, da se zadeva sanira (na Grudnovi ulici v Piranu je potrebno urediti ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije), je opravil ogled na terenu.

Lep pozdrav.

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.

Pripravil: Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik