1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Stanislave Premru Lovšin (Obalne lekarne, avtobusna postaja Piran, prosjačenje pred trgovino Mercator, kaznovanje narkomanov) – 24. redna seja, 26. oktober 2017

1. Obalne lekarne so občinam ustanoviteljicam razdelile del dobička, zato me zanima, kolikšen je bil znesek in za katere namene bo uporabljen? 2. Avtobusna postaja Piran: v poletnih mesecih in tudi izven sezone se zgodi, da lokalni avtobusi nimajo kje parkirati, saj so vsa parkirišča zasedena s turističnimi avtobusi. Zakaj imajo turistični avtobusi zastonj parkiranje včasih tudi več kot eno uro, saj lokalni ponudniki nimajo nič od takih gostov, ki pridejo, se poslikajo in gredo? Takim avtobusom bi morali dati možnost dostopa do postaje 15–20 minut, da se gostje izkrcajo in jih kasneje pridejo iskat. Vsak daljši postanek naj se plača glede na število potnikov ali pavšalno na uro. S takim režimom bi zadržali obiskovalce dalj časa v mestu, občinski blagajni bi nekaj kapnilo, prav tako trgovcem in gostilničarjem. Poleg tega bi lokalnemu prevozu omogočili, da zaradi gneče na parkirišču ne zamuja, kar se poleti redno dogaja. 3. Absolutno narediti red pred trgovinami Mercator, da se ne dovoljuje lokalnim klošarjem prosjačiti pred vhodnimi vrati trgovine, saj so nekateri kupci še posebno tujci včasih presenečeni, dostikrat pa tudi prestrašeni. 4. Absolutno je treba narkomane disciplinirati in kaznovati glede nato, da so začeli masovno puščati igle na poteh proti cerkvi in obzidju, kar je prvič nevarno drugič pa slabijo »škarpe«, ker pulijo kamne iz njih, da lahko shranjujejo svojo drogo in igle.

ODGOVOR:

1.

Spoštovani,

na ugotovitev, da so Obalne lekarne občinam ustanoviteljicam razdelile del dobička, in vprašanje, kolikšen je bil znesek in za kakšen namen bo uporabljen, podajamo odgovor:

V proračun Občine Piran je bil 1. 8. 2017 vplačan del presežka prihodkov nad odhodki Obalnih lekarn Koper iz leta 2016 v višini 41.760,00 €. Sredstva bodo namenjena pokrivanju stroškov priprave in gradnje Zdravstvenega doma v Luciji.

Lep pozdrav.

Zapisala Breda Klobas, vodja urada za finance

Aleš Buležan, spec., Direktor občinske uprave

 

2.

Na pobudo, ki jo je podala svetnica Stanislava Premru Lovšin glede Avtobusne postaje Piran in postankov turističnih avtobusov, podajamo naslednji odgovor in pojasnila:

Obstoječi sistem glede prihodov in postankov turističnih avtobusov je tak, da tovrstni avtobusi prihajajo do avtobusne postaje, kjer imajo postanke največ do 20 min, da turisti izstopijo in vstopijo na avtobus, kar je skladno s sprejetim sklepom o tarifah. Takšna so navodila upravljavca prometnega režima, ki jih dajejo prevoznikom ob vstopu vsem prevoznikom. Za daljše časovno parkiranje avtobusov pa je primerno makadam parkirišče v Luciji (Marina), katerega upravljavec je Marina Portorož.

Avtobusi praviloma tudi niso parkirani dlje časa na avtobusni postaji, saj npr. s strani koncesionarja javnih prevozov nismo prejeli opozorila, da tovrstni prevozi ogrožajo njihove prevoze. Občasno zamujanje avtobusov javnega prevoza je bolj posledica povečanega prometa na relaciji Piran–Lucija v poletnem času.

Predlog, da bi z uvedbo pavšalne parkirne tarife za avtobuse (in bi torej avtobusi tudi parkirali na avtobusni postaji) dosegli, da bi se obiskovalci dlje časa zadržali v mestu in tako tudi več trošili, je po našem mnenju vprašljiv. To pa iz razloga, ker obstoječa postaja res ne omogoča daljšega parkiranja teh avtobusov, saj so primeri, ko se v časovnem zamiku ene do dveh ur zvrsti tudi do 10 avtobusov (obiskovalci iz križark). Menimo, da je obstoječi sistem predvsem življenjski in omogoča relativno veliko fluktuacijo obiskovalcev glede na omejenost s parkirnimi površinami v tem primeru za avtobuse.

Pripravil:

Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave: Aleš Buležan, spec.

 

3.

Na pobudo, ki jo je podala svetnica Stanislava Premru Lovšin glede reda pred trgovino Mercator in narkomanov, podajamo naslednji odgovor in pojasnila:

V pobudi izpostavljate beračenje pred trgovinami Mercator. Področje beračenja ureja Zakon o varstvu javnega reda in miru, natančneje v 9. členu določa, da kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev.

Poudariti pa je treba, da mora nadlegovalec za izpolnitev pogojev kaznovanja tovrstnega beračenja aktivno poseči v posameznika (hodi za osebo, jo žali ali zmerja, ker ne dobi denarja, jo prijema za roke, oblačila ipd.). Za nadlegovanje se ne upošteva, če berač stoji na mestu in mimoidoče prosi za denar.

Če stranke doživijo nasilno beračenje, lahko zadevo prijavijo neposredno policiji ali občinskemu redarstvu.

Lep pozdrav.

Ivan Koljesnikov, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.

 

4.

V pobudi izpostavljate potrebo po discipliniranju narkomanov. Občinsko redarstvo med rednim nadzorom izvaja tudi nadzor onesnaževanja z iglami. Če zaznajo tovrstne nevarne odpadke, takoj sporočijo Javnemu podjetju Okolje, ki javno površino nemudoma očisti in tako sanira zadevo.

Če občinski redar zazna narkomane, ki aktivno onesnažuje javno površino oziroma uničuje občinsko lastnino, vsekakor ukrepa v skladu s pristojnostmi.

Treba pa je poudariti, da izvirno pristojnost nad nadzorom po vprašanju uživanja drog izvaja policija, ki je s problematiko zelo dobro seznanjena.

Lep pozdrav.

Ivan Koljesnikov, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik