1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Bruna Fonde (Dragogna, traffico) – 24. redna seja, 26. oktober 2017

Intervento all' ultimo consiglio comunale di Bruno Fonda Egregi signori, accanto a quanto detto giustamente dalla signora Stular sulla tutela dell' ambiente naturale nel parco naturale di Dragogna, messa in grave pericolo dal traffico abnorme che si determina lungo i confini di Dragogna e di Sicciole tra Slovenia e Croazia durante il periodo estivo, vorrei aggiungere che non si tratta soltanto di tutelare l' ambiente naturale bensi la popolazione che direttamente vive in contatto con questi due assurdi confini,mi riferisco alle localita di Dragogna e di Sicciole e zone limitrofe, dove mai è stato fatto, anche se richiesto, un controllo del livello di Ozono che si riscontra nelle sudette zone a causa degli automobili in transito ed anche a causa ,per l' effetto schengen, dei blocchi stradali con lunghissime file che si sono determinati la scorsa estate e che anche oggi in autunno, in occasione di determinate feste, si continua a bloccare il traffico, con gravissimi danni sulla natura e sugli abitanti.Non parliamo poi delle difficolta che le singole persone che abitano su questo territorio riscontrano a causa del fatto che non esiste una regolazione del traffico per mancanza di strade e di vie alternative.Per cui ,non avendo sul territorio di Dragogna una bottega di generi alimentari, un giornalaio e tanto meno un medico qualunque necessita che si presenti non può essere esaudita.Non solo ci troviamo a respirare un Aria malsana ma anche la nostra stessa vita viene messa in gravissime condizioni.Ci sentiamo cittadini di categoria z, senza che nessuno ormai ci ascolti.Credo che in mezzo ai Mao Mao africani si potrebbe vivere meglio.Più volte ho fatto la medesima petizione senza ricevere nessuna risposta. Roma locuta est et causa finita est. Bruno Fonda

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo, podano na 23. in 24. redni seji OS ter na pobudo Odbora za gospodarske javne službe, podano na svoji 19. redni seji dne 23. 10. 2017, glede frekvence tranzitnega prometa, ki poteka na državni cesti ob krajinskem parku Sečoveljske soline in vpliva tega na onesnaževanja okolja.

Na območju Občine Piran sta urejana dva mejna prehoda za mednarodni promet, in sicer Mejni prehod Sečovlje (Sicciole) in Mejni prehod Dragonja (Dragogna). Medtem ko je na Mejnem prehodu Dragonja dovoljen promet za vse potnike in vse vrste vozil, za nekatere mejne prehode, med katere spada tudi Mejni prehod Sečovlje, velja omejitev za določene kategorije potnikov oziroma vrste vozil. Tako je na MP Sečovlje dovoljen tovorni promet samo za tovorna vozila, katerih največja skupna masa ne presega 3,5 tone (4. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. list RS 18/2015, vir: https://www.policija.si).

Glede na to, da z državno cesto G2 – 111, odsek Lucija–Sečovlje, upravlja Direkcija RS za infrastrukturo, ki na njej določa tudi prometni režim in omejitve uporabe ceste, bomo vašo pobudo o sprejemu ukrepov za zmanjšanje frekvence tranzitnega prometa na tem odseku državne ceste, ki vodi do MP Sečovlje, posredovali Direkciji RS za infrastrukturo.

Pobudo, vezano na predlog za uvedbo ekoloških oziroma okoljskih taks, pa bomo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor, pristojnemu za preprečevanje in zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnemu razvoju. Onesnaževanje okolja, natančneje kakovost zraka, je zagotovo eno izmed teh področij, ki jih normativno urejajo Zakon o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1), Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) in Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Lep pozdrav.

Pripravil: Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik