1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Stanislave Premru Lovšin (dovoz do hiše v Parecagu) – 25. redna seja, 5. december 2017

Svetnica Stanislava Premru Lovšin je na 25. redni seji prebrala pobudo, ki jo je nanjo naslovila gospa Vanda Skerk: Spoštovani, prisiljeni smo se obrniti na vse pristojne službe, da nam pomagajo zagotoviti mirno rešitev sporov glade našega dovoza do hiše v Parecagu. Hiša ima fasado z vhodom obrnjeno na zahod in je imela vedno dovoz z javne ceste. Ta dovoz je občina oziroma pravna služba brez naše vednosti odprodala. Ko smo spraševali, ali se s tem zemljiščem kaj dogaja, nismo dobili nobenega odgovora oziroma se je prodaja drugim osebam skrivala. Ker nismo dobili prave informacije, se na to nekorektno izpeljano prodajo dolgo nismo mogli ustrezno odzvati. Gre za mali trikotnik, parcelo 129418, veliko le nekaj kvadratnih metrov, po kateri smo že na začetku 70. let prejšnjega stoletja izpeljali pot domov in jo že 50 let uporabljamo praktično neprekinjeno. Pot je izpeljana tako, da se je s tem osvobodila prejšnja skupna pot s tremi sosedi, da ne bi vozili neposredno pred njihovimi vhodi v hišo. Tako ni bilo več potrebno razvrščanje in umikanje treh ali več vozil v koloni. Do leta 2010 je bila v naši izključni posesti med drugim tudi 1,5 m nižja v nivoju od dvorišča ostalih sosedov, stanovalcev hiše Parecag 152. Po predpisih bi morali ob morebitni prodaji celo upoštevati predkupno pravico uporabnikov več kot 30 let. Nato pa sta Prašelj Spartak in Marjeta zaprla z gradnjo zidu del dvorišča hiše Parecag 152, ki je ostalim strankam služil za dovoz. Tako so si ostali leta 2010 splanirali dvorišče pred svojim vhodom in se povezali na ta zdaj sporni trikotnik. Nenadoma je začela Kopjar Marija groziti vsem našim obiskom, tudi nas je prepričevala, naj obrnemo hišo na drugo stran. Želela je zapreti naš dovoz in nam tako preprečiti prihod domov. Večkrat je verbalno napadla vsakega, ki si je drznil priti k hiši, tudi s kolesom. Kdaj je pustila svoje vozilo tako, da ni bilo mogoče z avtomobilom od doma. Prošnja za začasni umik se odziva s hruljenjem človeka, kdaj se še namerno postavi poprek. Nagovarjala je tudi druge sosede, da bi nam namestili žeblje ali drugače preprečili prehod. Zelo smo se trudili, da bi se izogibali možnostim konfliktov. Lansko jesen pa je začela ovirati tudi stanovalce Barhanj Denisa z družino. Tako od jeseni 2016 do junija 2017 niso mogli dovažati ničesar do doma z avtomobilom, tudi velikokrat bolne hčerke ne. Šele sodno varstvo in odločba, nekje junija 2017, po ogledu dvorišča s strani sodnice, sta omogočila tudi tej mladi družini ponovni dovoz do doma. Spodaj podpisani Vandi Skerk pa so v avgustu 2017 sredi noči odprli ograjo in predrli 2 gumi, ne glede na to, da so bili opozorjeni, da jih vidimo in je bil avtomobil popolnoma na našem dvorišču, znotraj zaprte ograje. Ker gre za sedaj že stalno odvisnost od dobre volje ali izsiljevanja ene od strank, ki je postala, verjetno nekorektno, lastnica tega dela dvorišča, se obračamo na vse pristojne službe, da rešijo problem, ki je nastal. Po posvetovanju z nekaterimi strokovnjaki s tega področja, tudi bivšim županom, predsednikom izvršnega sveta, tudi predstojnico oddelka za premoženjskopravne zadeve drugih občin … vsi trdijo, da bi se morala upoštevati predkupna pravica oziroma bi morali biti o prodaji obveščeni in med parceliranjem oz. geodetskimi meritvami poleg. Salomonska rešitev bi bila sedaj lastninsko pravico le ene stranke razglasiti za DOBRO JAVNEGA POMENA. Pozivamo vas, da se RAZGLASI TA DEL, KI JE ZDAJ V UPORABI TREH DRUŽIN, ZA JAVNO DOBRO. S TEM, KO BI TA SPORNA PARCELA POSTALA JAVNO DOBRO, saj omogoča kar trem družinam dovoz domov, bi odpadlo agresivno uveljavljanje lastninske pravice le ene stranke in od tod izhajajoče izsiljevanje ter oviranje ostalih. Žalostno je postati TALEC dobre ali slabe volje neposrednega soseda. Naša družina prebiva v tej hiši že tri generacije, do odprodaje sosednje hiše leta 1992 smo se vedno mirno dogovarjali o souporabi poti, potrebnih dovozov ali delov dvorišča, potem pa so se začeli problemi. Najprej so Prašljevi začeli ovirati pot do kleti, potem še Vilerjevi, ker so kupili hišo, ki je ni bilo (kar je moralo sodišče razveljaviti). Nato so se spori spreminjali v hude konflikte, ko je morala tudi intervenirati policija (kar 22 krat), dokler niso sodno prepovedali nekaterim sosedom prehoda za hišo, saj so se vrstile razbijaške akcije s krampi, žagami … ogrožanjem ljudi, fizičnimi napadi. Naš oče je verjetno zato tudi vsaj 10 let prej razočaran in obupan umrl. Tudi naša mama je zaradi tako nepravičnih postopkov in dogodkov zelo trpela. Absurdno je, da je naša hiša tudi z druge strani oškodovana, saj prehod meri manj kakor meter. Kako so lahko občinske službe, večkrat obveščene o konfliktih in intervencijah za zagotovitev varnosti na dvorišču, lahko prodale oba prehoda do fasade z vhodom brez naše vednosti? Pri morebitni prodaji je tako bila oškodovana za skoraj polovico svoje vrednosti. Tudi za zagotovitev mirnega življenja in v izogib stalnemu stresu ob vsakem odhodu in prihodu domov vas prosimo, da se odloči tako, da vsaj z ene strani vsi trije uporabniki enakopravno lahko dostopamo, saj so novi prišleki dobili na nepravilen način lastninsko pravico na zemljišču, ki se ne bi smelo prodati, saj omogoča prehod z javne ceste do dvorišča. Ker je hiša imela vseskozi javni dostop, naj se to čeprav sedaj okrnjen, ohrani. Prosimo in upamo na čimprejšnjo rešitev. Pozdrav Vanda Skerk

ODGOVOR

Spoštovani!

Po preučitvi razpoložljive dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je parc. št. 1294/8 k.o. 2632 Sečovlje, po kateri ga. Vanda Skerk dostopa do svoje hiše na naslovu Parecag 151, Sečovlje, nastala leta 2001 na podlagi parcelacije danes ne več veljavne parc. št. 1294/1 k.o. 2632 Sečovlje. Kot je razvidno iz historičnih izpiskov, je bila slednja v zemljiški knjigi opredeljena kot stavbišče in dvorišče objekta Parecag 152, Sečovlje, kot družbena lastnina v uporabi Občine Piran. Občina Piran je že leta 1998 z aneksi h kupoprodajnim pogodbam (po starem stanovanjskem zakonu) prodala zemljišče z danes ne več veljavno parc. št. 1294/1 k.o. 2632 Sečovlje etažnim lastnikom objekta Parecag 152, Sečovlje. V letu 2001 se je navedena parcela 1294/1 k.o. 2632 Sečovlje, ki je že bila v solastnini lastnikov stanovanjske stavbe Parecag 152, Sečovlje, parcelirala v več samostojnih parcel.

Kot izhaja iz navedenega, je bilo predmetno zemljišče prodano leta 1998, zaradi česar Občina Piran s tem ne more razpolagati oz. tega razglasiti za javno dobro.

Lep pozdrav.

 

Pripravila: Tina Opara

Direktor Občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik